1 TIMOTEO 4

1Pet alel kan ta'n u Tiixhla Espíritu uva' at uxhchil la ijalpu vitxumb'ale' ti' inimat unq'a jikla yole' tu vimoxteb'al unq'a q'iie'. As a'e' uva' at ve't o' stuul cheel. Tan ninima ve't unq'a uxhchile' unq'a ichusb'al unq'a sub'ule' uva' la eesan vitxumb'ale' tu b'ey 2ta'n unq'a chulin yole' uva' ka'vatz kuxhtu'. As ye' nib'en ste uva' va'lexh kuxh vitxumb'ale' nib'ane'. 3As ni tal unq'a chulin yole' uva' ye' la uch teq'ot tib' unq'a naje' tuk' umaj ixoj. As at echb'ub'al uva' ye' la uch techb'ule' uve' ni tale'. As Tiixh kat aq'on unq'a echb'ub'ale' sqe, aq'al uva' la qaq' ta'ntiixh te Aak sti'. As la qechb'u, jank'al o' uva' o' niman tetz Aak uva' ootzimal isuuchil viyol Aake' sqa'n, 4tan kajayil unq'a echb'ub'ale' uva' kat icheesa Aak as b'a'ne' uva' la qechb'u. As ye' la uch qixvata'. Pet aal la qaq' ta'ntiixh te u Tiixhe' sti'. As la qechb'u, 5tan ni tal viyol Aake' uva' qetz unq'a echb'ub'ale' skajayil. As la qaq' ta'ntiixh te u Tiixhe' sti'. 6Tan asoj lachus unq'a yole' uva' ni val see te unq'a qitz'in qatzike', as axh uma'l u b'a'nla lochonaal k'atz u Jesucristo la ib'ane'. As la iyak'insa axh u chusb'ale' ta'n unq'a jikla yole' tuk' unq'a jikla chusb'ale' uve' nimamal a'n. 7As ye' la anima unq'a yole' uva' cheenal kuxhtu', tan ye'l kuxh itxa'ke'. Pet ya'lu eeb' ti' ab'anat u b'a'ne' vatz u Tiixhe', 8tan eche' nib'an umaj uxhchil ti' iyak'insal vichi'ole' tul ni tooje'le', as b'a'n ni tex ib'an te vichi'ole'. As ech achusat eeb' ti' ib'anax u b'a'ne' vatz u Tiixhe', tan nimal u b'a'nile' alel kan see tetz vatiichajile' tzitza' vatz u tx'ava'e'. As echat la ib'an vatiichajile' k'atz u Tiixhe' ti' ib'ene'. 9As jik chit u yole' ni val see. As b'a'ne' uva' la kunima. 10As esti'e' ni qaq' yak'il ti' u qaq'one'. As nu kupaleb'e k'axk'o, tan k'ujle'l chit kuk'u'l ti' u islich Tiixhe' uva' ni q'alpun unq'a tename' skajayil, as b'axel o' uva' niman tetz u Jesús. 11As a' u yole' uva' la aal te unq'a qitz'in qatzike' ti' uva' la inima. As lachus ste unpajte. 12As a' u b'a'nla txumb'ale' la ak'uch vatz unq'a qitz'in qatzike' ti' ayolone' as ti' ab'anat u b'a'ne', tan ti' uva' k'ujle'l ak'u'l ti' u Tiixhe', as xo'n Aak see, as jik ve't axh vatz Aak. As ye'xheb'il la eesan aq'ii ti' uva' txulnal axh. 13As tul uva' ye'xnaj oon in, as la ooksa aama ti' asik'let viyol u Tiixhe' xo'l unq'a qitz'in qatzike'. As la ooksa xe' taama unq'a qitz'in qatzike' ti' inimat unq'a b'a'nla yole'. As la aal isuuchil unq'a yole' ste unpajte. 14As ye' la aya'sa eelat isuuchil u eejle'me' uva' aq'el see ta'n u Tiixhla Espíritu tul uva' kat taq' je' unq'a iq'esal unq'a qitz'in qatzike' iq'ab' see' tul kat inach Tiixh. 15As ooksa aama ti' ab'anat unq'a vee' ni val see. As ye' la aya'sa ab'anata'. As la ilpi uva' aal iyak'in aama ti' u Tiixhe'. 16La eel eeb' ti' ab'anat u b'a'ne' as ti' achusat u jikla yole'. As ye' la eesa eeb' sk'atz, tan asoj ech la ab'ane' eche' uve' ni val see, as jit kuxh axh la q'alpu axh ti' animat unq'a yole'. Pet antu unq'a qitz'in qatzike' la q'alpi uva' la niman u yole'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\