1 TIMOTEO 5

1As ye' la ayaa umaj q'esla aama. Pet jik chit la ab'eya ste eche' ab'eyat te ab'aal. As echat la ab'an te unq'a chelem naje'. As ech ab'eyat ste eche' ab'eyat te umaj eetz'in aatzik. 2Asoj la ab'eya te umaj q'esla ixoj, as ech ab'eyat ste eche' ab'eyat te atxutx. Asoj la ab'eya te umaj q'opo ixoj as ech ab'eyat ste eche' ab'eyat te aanab'. As tuk' chit ijikil la ab'ane'. 3Asoj at txakay ixoj sexo'l uva' ye'xheb'il ni lochon, as la aal te unq'a qitz'in qatzike' ti' ilochax cha'ma. 4Pet asoj at tal u txakay ixoje' pet moj tii ixoj, as a'e' la alax ste uva' la tijo'xi tilat vitxutxe' tuk' u q'esla itxutxe', tan tijo'x chit unq'a me'al k'aole' uva' la til ib'aal tuk' itxutx moj q'esla ib'aal tuk' q'esla itxutx, tan ech ni b'an u me'al k'aole' uva' ato'k taama ti' nachat u Tiixhe'. As a'e' b'a'n vatz u Tiixhe'. 5Asoj at umaj txakay ixoj uva' ye'l chit umaj tal ati as tul k'ujle'l chit ik'u'l ti' u Tiixhe', as ni tok ilil ti' ijajat b'a'nil te u Tiixhe' sq'iil aq'b'al ti' inachat Tiixh. 6Pet ech koj u txakay ixoje' uva' a' kuxh u tacha'v vichi'ole' nib'ane'. As k'uxh at itiichajil vatz u tx'ava'e', pet ye'l itiichajil at k'atz u Tiixhe'. 7As la aal unq'a yole' te unq'a qitz'in qatzike' unpajte, aq'al uva' ye'l umaj yol la alpu sti', 8tan asoj ye' la tijo'xi unq'a qitz'in qatzike' vitxutxe' tuk' unq'a q'esla itxutxe' as tuk' unq'a tatine' skajayil, as a' nik'uchkate' uva' ye' nimamal u jikla yole' sta'n. As at ve't pal vipaave' ti' unq'a uxhchile' uva' ye' ni niman u Tiixhe'. 9As unq'a txakay ixoje' uva' ma't ib'anat oxk'alal iyaab' as a'e' la uch tok vib'iie' xo'l unq'a ixoje' uva' la lochpi ta'n unq'a qitz'in qatzike', asoj jik chit itxumb'al kat ib'an tuk' vitzumele'. 10As ootzimal ta'n unq'a uxhchile' uva' b'a'n nib'an cha'ma, tan jik kat ich'iisa cha'ma unq'a tale'. As kat iloch cha'ma vimoole', tan kat taq' ivatb'al unq'a qitz'in qatzike' uva' tzaanajlik tzi'a'n. As kat taq' cha'ma tx'aab'al ti' toj unq'a qitz'in qatzike'. As kat iloch cha'ma unq'a uxhchile' uva' txumleb'al chit tatine', tan kat ib'an u b'a'ne' te unq'a imoole' skajayil. 11Pet ech koj unq'a txakay ixoje' uva' txultele, tan ye' la ok vib'ii cha'mae' xo'l unq'a ixoje' uva' la lochpi, tan kamal a' kuxh la ib'an cha'ma kam uva' la tal taama cha'ma. As la xe't teesa tib' cha'ma k'atz u Cristo, tan la ok xe' taama cha'ma ti' ichukat itzumel unpajte. 12As la ok ve't cha'ma paasan tziil, ti' uva' ma't talat cha'ma inimal u Jesús. 13As at cha'ma ye' isa' aq'on. Pet xaavil kuxh cha'ma, tan la kuxh ok cha'ma tulaj ikab'al unq'a imoole', ti' b'en icheesat ok yol. As a' kuxh unq'a yole' la iyol cha'ma uva' ye' nitxakone'. 14Esti'e' ni val see uva' la teq'o tib' unq'a txakay ixoje' tzumel uva' txultele. As tul la alan ve't cha'ma. As la ich'iisa cha'ma unq'a tale'. As la til cha'ma isuuchil unq'a tatine' tikab'al, aq'al uva' ye' la taq' cha'ma tokeb'al u tx'i'lanaje' ti' teesal iq'ii cha'ma. 15Tan at cha'ma uva' kat ijalpu itxumb'al ti' ib'anat ve't ni tal u Satanás ste. 16As la aal te unq'a qitz'in qatzike', k'uxh ixoj as k'uxh naj, uva' techal la tijo'xi tilat vitxutxe' tuk' u q'esla itxutxe' uva' txakay, aq'al uva' ye' la tijo'xi unq'a qitz'in qatzike' tilat cha'ma. As la tijo'xi unq'a qitz'in qatzike' unq'a txakay ixoje' uva' ye'l lochol tetz ati. 17As b'a'ne' uva' nim chit la oksalkat iq'ii unq'a uxhchile' uva' ato'k sq'esalil xo'l unq'a qitz'in qatzike'. As la aq'ax vija'mile' ste, asoj b'a'n u taq'one' nib'ane', eche' unq'a uxhchile' uva' ni paxsan viyol u Tiixhe' tuk' unq'a uxhchile' uva' ni chusune', tan a'e' uva' la ik'ul vija'mile', 18tan ech ni tal viyol u Tiixh ile': Ooksak u same' vi' iju' u vaakaxhe' tul uva' nipach' txoo u trigo ti' teesal tuul, taq' u yole' ni tale'. As echat ni tal uma't u yol ile': La chit aq'ax vija'mil u aq'onvile' ste skajayil ti' u aq'one' uve' nib'ane', taq' u yole' ni tale'. 19As ye' la b'en avi' ti' umaj yol uva' la alpu ti' umaj iq'esal unq'a qitz'in qatzike', asoj uma'l kuxh uxhchil la alon. Pet asoj ka'va'l moj oxva'l la alon yol sti' see, as a'n la anima u yole'. 20Asoj at uxhchil uva' ye' la iya'sa ipaavine' tul ma't aalat isuuchil ste, as a'n la aal ve't vipaave' ste xo'l unq'a qitz'in qatzike', aq'al uva' la xo'v ka't unq'a uxhchile' ti' ipaavine'. 21As vatz u Tiixhe' as vatz u Kub'aal Jesucristo as vatz unq'a ángel uva' txaael ta'n Aak tuk valkat see uva' techal la anima unq'a yole' uva' ni val see. As ye' la ajatx ivatz unq'a qitz'in qatzike'. Pet eela kuxh ivatz skajayil la ab'ane'. 22As ye' la oojela eeb' ti' aaq'at je' aq'ab' ti' umaj qitz'in qatzik ti' ooksat sq'esalil, tan potzani'k axh k'atz ipaav umaj uxhchil. As la eel je' eeb', aq'al uva' ye'l umaj apaav la cheei. 23As jit kuxh u a'e' la ook'a. Pet la atz'aka eeb' tuk' unb'ooj vino, tan at kuxh u ch'o'me' see', tan at kuxh u ch'o'm uule' sak'atz. 24As at unq'a uxhchile' uva' ni paavine' uva' ootzimal sqa'n. As k'uxh ye'xnaj b'anax isuuchil, as at unq'a paave' uva' nib'an unq'a uxhchile' uva' xamtel la ilpi uva' kat paavin u uxhchile'. As ye' la uch imujle'. 25As echat u b'a'ne' uva' nib'an unq'a uxhchile', tan at u b'a'ne' uva' ootzimal sqa'n tul uva' kat b'anchi. As at u b'a'ne' uva' xamtel la ootzili uva' b'a'n, tan techal la ootzili skajayil.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\