2 CORINTIOS 1

1Ine' in Pablo. As in apóstol tetz u Jesucristo, tan eche' uva' nisa' u Tiixhe'. As in tuk' u qitz'in qatzike' u Timoteo ni aq'on b'en u u'uje' sete, jank'al ex uva' ex itenam Tiixh uve' echen tu u tenam uva' Corinto tuk' ex uva' echen ex tu u Acaya skajayil. 2A' u Kub'aal Tiixhe' tuk' u Kub'aal Jesucristo la aq'on vib'a'nile' seti'aj ti' uva' b'a'n etatine' sevatzaj. 3Qoksataj iq'ii u Kub'aal Tiixhe', viB'aal u Jesucristo, tan Aake' ni txumun kuvatz. As ye' niya' Aak ti' iyak'insat u qaanxelale'. 4As tul nu kupaleb'e unq'a k'axk'oe', as niyak'insa Aak u qaanxelale', aq'al uva' la kuyak'insa u taanxelal unq'a qitz'in qatzike', tul la ipaleb'e u k'axk'oe'. As kam chit iyak'insat Aak u qaanxelale', as echat chit kuyak'insat taanxelal unq'a qitz'in qatzike' uve' ni paleb'en unq'a k'axk'oe'. 5As k'uxh nimal unq'a k'axk'oe' nu kupaleb'e eche' uva' kat ipaleb'e u Cristo, as nimal vib'a'nil u Cristo nib'an sqi' unpajte ti' iyak'insal u qaanxelale'. 6As tul nu kupaleb'e unq'a k'axk'oe', as seti'e' la txakonkat. As a'e' la yak'insan vetaanxelale'. As tul niyak'insa Aak u qaanxelale', as ti' iyak'insal etaanxelal nib'ankat Aak, tan a' nisa' Aak uva' la iloch ex Aak ti' ekuyat unq'a k'axk'oe' eche' uve' nu kub'ane'. 7As ye' la ka'kab'in qaama seti', tan ootzimal sqa'n uva' nekuy unq'a k'axk'oe' uva' nepaleb'e eche' nu kub'ane' tul nu kupaleb'e unq'a k'axk'oe'. As niyak'in vetaanxelale' eche' iyak'in u qaanxelale'. 8As a' ni qale', vitz'in vatzik, uva' la etootzi kam unq'a k'axk'oe' uve' kat kupaleb'e tu u Asia, tan tii chit unq'a k'axk'oe' uve' kat kupaleb'e. As kat qitz'a ve'te' uva' ye' la oleb' ve't o' ti' kukuyat unq'a k'axk'oe'. As kat qal je' sqe uva' kamal la kam ve't o' uva' nik qale'. 9As ech ve't o'e' eche' umaj uxhchil uva' ni talax ikame' uva' nik qal je' sqe, aq'al uva' ye' la kuk'ujb'a' je' kuk'u'l ti' u kutxumb'ale'. Pet la kuk'ujb'a' kuk'u'l ti' u Tiixhe', uva' ni ulsan taama unq'a kamnaje'. 10As Aake' kat q'alpun ve't o' vatz unq'a k'axk'oe'. As k'ujle'l kuk'u'l ti' Aak uva' la ikol o' Aak vatz u kamchile', 11asoj la eloch o' ti' enachat Tiixh sqi'. As nimal ex la oksan ve't iq'ii Aak ti' etaq'at ta'ntiixh te Aak tul uva' la etab'i uva' kat iloch ve't o' Aak vatz unq'a k'axk'oe', tan ti' uva' nenach Tiixh sqi'. 12As nu kutxuq'txune', tan ootzimal sqa'n uva' ye'l umaj va'lexh kat kub'an ti' unq'a tename', katil uva' kat palkat o'. As echat kat kub'ana tul kat pal o' sexo'l, tan jik chit kutxumb'al kat kub'ana, tan Tiixh kat aq'on u kutxumb'ale'. As jit tuk' unq'a vatz tx'ava'illa txumb'ale' kat kub'ankat unq'a jikla txumb'ale' sexo'l. Pet tuk' vib'a'nil u Tiixhe' kat kub'ankat. 13As jank'al unq'a yole' uva' nu kutz'ib'a b'en sete, as la uch esik'leta'. As la etootzi ve't skajayil. As a' ni vale' 14uva' kam chit etootzit unb'iil u kutxumb'ale' uva' kat kub'an sexo'l, as echat etootzit ve'te' uva' techal la txuq'txun ve't ex sqi' eche' o', tan la txuq'txun ve't o' seti' tu u q'iie' uva' la ul u Kub'aal Jesús unpajte. 15As k'ujle'l chit unk'u'l ti' uva' ech la ib'ane'. Esti'e' uva' kat val ve't voon sexo'l tika'pa, aq'al uva' la chiib' ve't ex svi'. As la chiib' ve't o' ti' tilat tib' kuvatz unpajte, 16tan kat vitz'a uva' la pal vil ex tul la b'en in tu u Macedonia. As la q'aavik tzan in sexo'l unpajte uva' nik vale', aq'al uva' la eloch in ti' uva' kam nisa'vit svi' ti' unb'en tu u Judea. 17As moj tul kat val voon sexo'l as ye' kat uch unb'ene', as kamal netale' uva' ye' kat vitz'a sb'a'n ti' valat unb'ene'. ¿As moj netitz'a svi' uva' vatz tx'ava'illa txumb'al kuxh vuntxumb'ale' eche' nib'an unq'a tename'? ¿As moj netitz'a uva' kat kuxh vala uva' la b'en in? ch'in kat vala. As kat val ve't unpajte, ¿uva' ye'l in la b'en in? ¡As nisotz ek'u'le' b'a! 18Tan jit'e'ch kutxumb'ale' nu kub'ane', as jik chite' u yole' uve' ni qal sete. As la pal ex stuul uva' jik chite' u Tiixhe' as jik chite' u yole' uva' ni qal sete unpajte. As jit a' ni qale' uva' an chite' chaj o' b'axa, as la qal ve'te' uva' ye'le chaj o' unpajte. 19As u Jesucristo, viK'aol u Tiixhe', uva' ni qal isuuchil sete, in tuk' u Silvano tuk' u Timoteo, as jik chite' viyol Aake'. As jit'e'ch iyolon Aake' uva' kano, chaj Aak b'axa, as ye'le la ib'ane', chaj ve't Aak unpajte. Pet ni chit ib'an Aak kam uva' ni tal Aak. 20As jank'al unq'a vee' alel kan sqi' ta'n u Tiixhe' uva' la taq' Aak sqe, as ni chit ib'an Aak ta'n u Jesucristoe'. As esti'e' ni qale' uva' an chite', ch'o' ni qale' ti' qoksat iq'ii u Tiixhe'. 21As an chit u Tiixhe' ni yak'insan u k'ujleb'al kuk'u'le' setuk' ti' u Cristo. As Aake' kat b'anon b'a'nil sqe. 22As kat toksa ve't Aak qexhlal uva' o' ve't tetz Aak, tan kat toksa ve't Aak u Tiixhla Espíritu tu u qaanxelale', texhlal tetz uva' la chit ib'an Aak jank'al uva' alel kan ta'n Aak uva' la ib'an Aak sqi'. 23As a' u Tiixhe' ootzin tetz uva' kam sti' ye' kat oon ve't in sexo'l unpajte, tan ti' uva' ye' la b'en untxumunsa etaama. As esti'e' ye' kat oon in tu u Corinto. 24As jit a' ni vale' uva' o' la alon sete kam la eb'ane' tul nimamal u Tiixhe' seta'n. Pet a' ni vale' uva' la kuloch ex ti' uva' la chiib' ex sevatzaj, tan ootzimal sva'n uva' k'ujle'l chit ek'u'l ti' Aak.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\