2 CORINTIOS 10

1As tuk' u mutxkin aamaile' tuk' u nimla b'a'nile' uva' aq'el sve ta'n u Cristoe', as tuk unjaj b'a'nil sete, in uva' in Pablo. Tan at ka'l unq'a uxhchil sexo'l uva' ni alon uva' nunxo've' ti' unb'eyat sete tul uva' at in sexo'l. Pet tul uva' ye'l in sexo'l, tan tii ve't unyolone', uve' ni tal unq'a uxhchile'. 2As nunjaj b'a'nil sete ti' uva' la enima vunyole', aq'al uva' jit tii unyolone' tul uva' la oon in sexo'l. As ye' la xo'v in ti' unb'eyat sete, ex uva' ni alon svi' uva' ech vuntxumb'ale' eche' unq'a uxhchile' uva' eq'omal unq'a vatz tx'ava'illa txumb'ale' sta'n. Pet asoj ye' la enima vunyole', as tii unyolone' la unb'an sete. 3As k'uxh in vatz tx'ava'illa aama, as jit unq'a vatz tx'ava'illa txumb'ale' nuntxakonsa ti' untx'akat vib' tuk' unq'a uxhchile' uva' ye' ni niman u yole' uva' ni vale', 4tan jit eela unq'a yole' uva' ni vale' tuk' unq'a yole' uva' ni tal unq'a uxhchile' uva' eq'omal u vatz tx'ava'illa txumb'ale' sta'n. As at iyak'il u yole' uva' ni vale' ta'n u Tiixhe' ti' toleb' ti' teesal iq'ii unq'a va'lexhla txumb'ale' uve' nib'an unq'a uxhchile'. 5As kam kuxh yolil ni talpe' as kam kuxh je'saib'il nib'anche' ti' uva' ye' la inima unq'a uxhchile' u Tiixhe', uve' ni tale'. Pet ech koj u yole' uve' ni qale', tan ni toleb' ti' teesal iq'ii unq'a yole' uva' ni tal unq'a uxhchile' tuk' unq'a je'saib'e'. As jank'al unq'a va'lexhla txumb'ale', as ni qeesa iq'ii, aq'al uva' la inima ve't unq'a uxhchile' viyol u Cristoe'. 6As tul la oon o' sexo'l, as la qil ve'te' moj ni chit enima viyol u Cristoe'. As tul uva' la qootzi ve'te' uva' nenima viyol Aake', as aya'l chit kuk'u'l la kub'an ve't isuuchil unq'a uxhchile' sexo'l uva' ye' ni niman. 7As la val sete, etootzitaj isuuchil unq'a txumb'ale' uva' ni tuch sexo'l, tan unq'a uxhchile' uva' at sexo'l uva' ni toksa tib' sik'am u Cristoe', as paloj uve' stuul uva' o' ik'am u Cristoe' unpajte. 8As k'uxh nunpaasa vib' ti' voksat je' unq'ii ti' u vijle'me', as ye'l in nunch'ixve', tan a' u Kub'aal Jesúse' kat aq'on ve't sve ti' iyak'insal vetaanxelale'. Pet jit ti' iyansal vetaanxelale' nunb'ane'. 9As jit exo'visale' nunb'ane' tul nuntz'ib'a b'en unq'a u'uje' sete. 10As jit'e'ch nunb'ane' eche' uva' ni tal unq'a uxhchile' svi' uva' at sexo'l, tan ech ni tal ile': «Tii chit iyolon u Pablo, tul uva' nitz'ib'a tzan unq'a yole' tu u'uje'. Pet tul uva' at naj sukuxo'l, as ye'l chit itxa'k vitxumb'al naje' tul niyolone',» taq' unq'a uxhchile' ni tale'. 11Pet la val te unq'a uxhchile' uva' la toozi uva' kam vuntxumb'ale' tul uva' ye'l in at in sexo'l tul nuntz'ib'a b'en unq'a u'uje' sete, as echat vuntxumb'ale' la b'en unb'ane', tul uva' la oon in sexo'l, tan tii unyolone' la b'en unb'ane', tul la oon in. 12As in tuk' unq'a unmoole', as ye' la uch qalata' uva' eela u kutxumb'ale' tuk' vitxumb'al unq'a uxhchile' uve' ni toksa je' iq'ii sexo'l, aq'al uva' la k'ulpu ve't seta'n, tan an kuxh unq'a uxhchile' ni alon uva' kam vitxumb'ale' la ib'ane'. As ni taq' tib' tijle'm svatzaj. As ech ik'uchate' uva' ye'l itxumb'al ati. 13Pet ech koj o', tan ye' la kupaasa qib' ti' uva' alel kan ta'n u Jesús ti' qoksat kuq'ii, tan a' u Tiixhe' kat k'ujb'a'n kan o' ti' uva' katil la oonkat o' tuk' u qijle'me'. As Aake' kat alon uva' kat oon o' sexo'l. 14Esti'e' ye'l o' nu kupaasa qib' ti' uva' katil kat ichajkat o' u Tiixhe', tan Aake' kat chajon o' ti' qoon sexo'l b'axa ti' ipaxsal u b'a'nla yole' ti' u Cristoe'. 15As ye' la kupaasa qib' ti' qoksat kuq'ii ti' taq'on uma't uxhchil. Pet a' ni qale' uva' tul la yak'in ve't u k'ujleb'al ek'u'le', as la eloch o' aq'al uva' latel kupaxsa u b'a'nla yole' ti' u Cristoe' xo'l unjoltu unq'a tename', eche' uva' kat kub'an sexo'l. 16As la b'en kupaxsa u b'a'nla yole' tulaj unq'a tename' uve' jit echen sek'atz uva' ye' oonojkat itzib'lal u Cristo. As ye' nu kusa' uva' la kub'ane' eche' uva' nib'an unq'a uxhchile' uva' a' ni texkat uva' ma't ipaxsalkat itzib'lal u Cristo, tan a' nisa' unq'a uxhchile' uva' la oksal iq'ii ta'n unq'a tename'. 17As la val sete: Asoj a' nisa' umaj uxhchil uva' la oksal iq'ii, As a' u Kub'aal Tiixhe' la oksan iq'ii, ti'k u yole'. 18Tan jit u uxhchile' la k'ulpi uva' ni toksa je' iq'ii. Pet a' u uxhchile' uva' ni toksal iq'ii ta'n u Tiixhe'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\