2 CORINTIOS 13

1As itoxpa unq'elut ve't exe' u vaa'. As ech la ib'an ka'vo'j moj oxvo'j uxhchil ti' b'en talat isuuchil umaj yol, eche' uva' ni tal u yole' uva' tz'ib'amal kan: Tuk' iyol ka'vo'j uxhchil moj oxvo'j uxhchil uve' la alon isuuchil ti' ixochone', as la nimali, ti'k u yole'. 2As echat chit la ib'ane' tul la oon in sexo'l, tan alel ve'te' sete sva'n uva' la oon in sexo'l unpajte. As k'uxh ye'l in at in sexo'l cheel, as la chit val ve't sete unpajte: Tul uva' la oon in sexo'l titoxpa, as techal la voksa vepaave' stuul ti' unb'anat esuuchil, jank'al ex uve' kat paavin ex na'ytzan as tuk' unjoltu ex uva' ye' neya'sa epaavin cheel, 3tan at ex ni alon uva' la unk'uch sete uva' a' u Cristoe' ni aq'on u vijle'me' ti' valat unq'a yole' sete. As ye'le uva' ye'l koj iyak'il viyol Aake' uva' kat alpu sete. Pet at viyak'il Aake' sexo'l. 4As k'uxh kat eesal iq'ii u Cristoe', tul kat yatz'ax Aak vatz u kuruse', as ech koj cheel, tan isle'l Aak ta'n viyak'il u Tiixhe'. As echat in, tan k'uxh ni teesal unq'ii eche' uva' kat ulb'el Aak, as tuk' viyak'il u Tiixhe' as isle'l in sexo'l tuk' u vijle'me', eche' u tijle'm u Cristo. 5As eb'antaj tevi' ma nimamal u b'a'nla yole' ti' u Cristo seta'n, pet moj ye'le. As etitz'ataj etib'. ¿Moj ye' ootzimal seta'n uve' at ve't u Jesucristoe' sek'atz? Asoj nimamal u b'a'nla yole' seta'n, as a'e' ni k'uchun uva' at Aak sek'atz. Pet asoj ye' nesa' enimata', as ye'l Aak at sek'atz. 6As nunsa' uva' la etootzi uva' at ve't u Jesucristo sukuk'atz. 7As nu kunach Tiixh seti'aj, aq'al uva' ye' la etoksa etib' ti' enimat unq'a va'lexhe'. As jit ti' uva' la ilpu ve'te' uva' at ve't u Cristoe' sukuk'atz uva' nu kunachkat Tiixh seti'. Pet ti' uva' la enima u b'a'ne', k'uxh la alpu sqi' uva' ye'l u Cristo at sukuk'atz. 8As ye' la uchi uva' la kumaj ex ti' eb'anat u jike'. Pet aal la kuloch ex ti' enimata'. 9As tul uva' neb'an u jike', as nu kuchiib'e'. As jit tz'ajinal la kuyaa ex tuk' u qijle'me'. Esti'e' nu kunach Tiixh seti' ti' uva' b'a'n etatine' la ib'ane'. 10As nuntz'ib'a b'en u u'uje' sete b'axa tul uva' ye'xnaj b'en vilat ex unpajte, aq'al uva' ye' la unk'axb'isa ex tuk' u vijle'me', tul la oon in sexo'l, tan kat taq' u Kub'aal Jesús u vijle'me' ti' eyak'insale' sevatzaj. As jit ti' eyansale'. 11Tuk untzojpisa ve't unyolon sete, vitz'in vatzik. Ye' txumun ex. Pet echuktaj txumb'al ti' uva' b'a'n etatine' sevatzaj ti' enimat unq'a yole' uve' ni val sete. As unvatzuloj vetxumb'ale' sevatzaj. As la atin u Tiixhe' sexo'l uve' ni xo'nin o', tan Aake' ni aq'on sqe uva' b'a'n qatin sukuvatzaj. 12As aya'l chit ek'u'l la etiixhi etib' tan ex ve't niman tetz u Tiixhe'. 13Ni taq' b'en unq'a qitz'in qatzike' itzii sete uva' at sunk'atz. 14A' vib'a'nil u Kub'aal Jesucristo la atin seti'aj. As a' u Tiixhe' la txumun evatz, tan xo'n chit ex te Aak. As a' u Tiixhla Espíritue' la lochon ex, aq'al uva' unvatzul kuxh vetxumb'ale' la ib'an sevatzaj. An chite'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\