2 CORINTIOS 2

1Esti'e' kat val ve't je' sve uva' ye' la b'en untxumunsa vetaanxelale' tul la oon in sexo'l unpajte. 2Tan asoj la kuxh b'en untxumunsa ex, ¿as ab'il q'i la chiib'isan ve't in? Tan a' ni vale' uva' ex la chiib'isan in. 3As tul kat untz'ib'a b'en u u'uje' sete b'axa, as tii unb'iil unq'a yole' uva' kat val sete, tan a' kat vala uva' la ejalpu vetxumb'ale'. As ye' la etxumunsa vaama tul la oon in sexo'l, tan exe' la chiib'isan in uve' nik vale'. As k'ujlik chit unk'u'l seti' ti' uva' eela kuchiib' skukajayil la ib'ane'. 4As tul uva' kat untz'ib'a b'en u b'axa u'uje' sete, as tuk' chit txumu'm tuk' chit oq'el kat untz'ib'a b'en tan ye' vootzalike moj b'a'n la b'en sete moj ye'le. As ti' koj etxumunsale' kat untz'ib'akat b'en u yole' sete, pet ti' uva' la etootzi uva' xo'n chit ve't ex sve. 5As eche' u uxhchile' uva' kat txumunsan in as jit kuxh ine' kat itxumunsa in, pet at ex kat txumun ex sta'n unpajte. As jit a' ni vale' uva' la b'anchu umaj va'lexh ste. 6Pet kat kuxh ib'anlu ve'te' kam uva' kat eb'an te u uxhchile' ti' ijikb'a'l vitxumb'ale', tan nimal ex uva' kat ik'ul tib' eyol ti' u k'axk'oe' uva' kat eb'an ste. 7Pet aal la esotzsa ve't ipaav cheel. As la eyak'insa taama, aq'al uva' ye' la yan ve't u taanxelale' ta'n txumu'm. 8Esti'e' ni val ve't sete uva' la ek'uch u b'a'ne' te u uxhchile' unpajte, aq'al uva' la b'en ste uva' xo'n chit ve't sete. 9As esti'e' uva' kat untz'ib'a b'en u u'uje' sete b'axa, tan a' ni vale' uva' la vootzi ma la enima unq'a yole' uva' ni val sete moj ye'le. 10Tan ab'il uva' la esotzsa ipaav ti' umaj va'lexh uva' kat ib'an sexo'l, as la unsotzsa ipaav unpajte. Asoj an chittu' uva' kat ib'an u uxhchile' umaj va'lexh, as vatz u Jesucristo la unsotzsakat ipaav. Pet ti' elochpe' sekajayil nunb'ankat, 11aq'al uva' ye' la oleb' u Satanás ti' iyansat u kutxumb'ale', tan at sukuk'u'l uva' nichuk u Satanás txumb'al sqi'. 12As tul kat oon ve't in tu u tenam uva' Troas ti' unpaxsat u b'a'nla yole' ti' u Cristoe', as kat vil ve'te' uva' a' u Kub'aal Tiixhe' kat b'anon uva' nik isa' unq'a tename' tab'il u b'a'nla yole' uva' nik vale'. 13As nikat ixaan ve't vaama tul atik in tzitzi', tan ye'l u qitz'in qatzike' nik tule' uva' Tito. Esti'e' uve' kat vaq' ve't kan unq'a uxhchile' tu u Troas. As kat b'en ve't in tu u Macedonia ti' unk'ulat vib' tuk' u Tito. 14As ni vaq' ta'ntiixh te u Tiixhe', tan tuk' vib'a'nil u Cristoe', as b'a'n ni qelkat sta'n. As nitxakonsa o' Aak ti' ipaxsal u b'a'nla yole' tulaj unq'a tename'. As tul nu kupaxsa u b'a'nla yole' xo'l unq'a tename' ti' uva' la tootzi unq'a tename' u b'a'nla yole', as ech chite' eche' tx'umtx'ulla tz'akab'al, 15tan vatz u Tiixhe' as ech o'e' eche' tx'umtx'ulla tz'akab'al tul nu kupaxsa u b'a'nla yole' ti' u Cristoe' xo'l unq'a tename' uva' ni niman, as tuk' xo'l unq'a tename' uve' ye' ni niman. 16As vatz unq'a tename' uva' ye' ni niman, as ech kupaxsat u b'a'nla yole' svatz eche' umaj kam uva' va'l ixeval. As ye'l itiichajil unq'a tename' k'atz u Tiixhe' la ib'ane', tan ye' ninima u b'a'nla yole'. Pet ech koj unq'a tename' uva' ni niman, tan ech kupaxsat u b'a'nla yole' svatz eche' tx'umtx'ulla tz'akab'al, tan at itiichajil unq'a tename' k'atz u Tiixhe' sta'n. As ech nib'ane' tul nipaxsal u b'a'nla yole' ti' u Cristoe' tulaj unq'a tename'. As ye'xh jank'al unq'a uxhchile' uva' aq'el ste ti' uva' la ipaxsa u b'a'nla yole'. Pet ech koj o', tan aq'el sqe uva' la kupaxsa u b'a'nla yole', 17tan jit'e'ch kupaxsat u b'a'nla yole' eche' uve' nib'an unjoltu unq'a uxhchile' uva' a' kuxh ni titz'a itx'akat ipuaj ti' ipaxsal viyol u Tiixhe'. Pet jik chit ni qal isuuchil u yole' vatz u Tiixhe', tan Aake' kat chajon o' ti' kupaxsata'. As ti' uva' at ve't ok o' k'atz u Cristo, as esti'e' nu kupaxsa u b'a'nla yole' ti' Aak.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\