2 CORINTIOS 3

1Pet jit ti' uva' la ek'ul o' ni qalkat unq'a yole' sete unpajte. As jit tz'ajinal la qeq'o tzan umaj u'uj ti' uva' la ek'ul o' eche' uve' nib'an unka't unq'a uxhchile'. As mita'n la kujaj umaj u'uj sete ti' uva' la k'ulpu ve't o' xo'l joltu unq'a tename'. 2As b'enameen ni qulsa ex sukuk'u'l, tan ech u b'a'ne' uva' neb'an sevatzaj eche' umaj u'uj uva' la sik'leli ta'n unjoltu unq'a tename' ti' tootzita' uva' jik chit chusel ex ti' u b'a'nla yole' ti' u Cristoe'. 3As ootzimal ex ta'n unq'a tename' uva' nimamal viyol u Cristoe' seta'n eche' uva' kat b'ex qal sete. As jit'e'ch exe' eche' u tz'ib'e' uva' tz'ib'amal vatz u lepkin k'ub'e' moj vatz u u'uje'. Pet la til ex unq'a tename' uva' ato'k u b'a'nla yole' tu vetaanxelale' ta'n u Tiixhla Espíritu uva' aq'el sete ta'n u islich Tiixhe'. 4As ye' nu kuxo've' ti' qalat unq'a yole' seti', tan k'ujle'l chit kuk'u'l ti' u Tiixhe' ta'n u Cristo. 5As ye' ni qale' uva' la oleb' o' skujunal ti' ipaxsal u b'a'nla yole' ti' u Cristo xo'l unq'a tename'. Pet a' u Tiixhe' ni aq'on kutxumb'al sti'. 6As Aake' kat aq'on kutxumb'al ti' qalat isuuchil u ak' tzaq'ite' ti' u Cristo. As jit u tzaq'ite' ni qal isuuchil uva' tz'ib'amal kan vatz u lepkin k'ub'e'. Pet ti' u ak' txumb'ale' as ti' u Tiixhla Espíritu ni qalkat, tan ye' la ib'ane' uva' at kutiichajil k'atz u Tiixhe' ta'n u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan vatz u k'ub'e'. Pet ech koj u Tiixhla Espíritu, tan at kutiichajil k'atz u Tiixhe' sta'n. 7As u tzaq'ite' uva' tz'ib'amalik kan vatz u k'ub'e', uva' nik eq'on unq'a tename' tu u kamchile', as teq'o ve't taama unq'a tename' sti'. As ye' nik itx'ak unq'a tename' isajit vilitz'kab'an vivatz u Moisés, as k'uxh q'oon kuxh nikat ipal ve't ilitz'kab'an vivatze'. 8Pet nim talche' u ak' tzaq'ite' ti' u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan vatz u k'ub'e'. As ni tok u Tiixhla Espíritu tu u qaanxelale' ta'n u ak' tzaq'ite'. 9As u b'axa tzaq'ite', as nik toksal iq'ii, k'uxh ye' kat ok o' jikla aamail sta'n, tan ti' uva' ye' ni qoleb'e' ti' kunimata'. ¿As a' kol ye' nib'an u ak' tzaq'ite' q'a? Tan xo'veb'al talche' ti' u b'axa tzaq'ite', tan a'e' ni oksan o' jikla aamail vatz u Tiixhe'. 10As k'uxh nik toksal iq'ii u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan vatz u k'ub'e', as tul kat ilpu vib'a'nil u ak' tzaq'ite', as kat el ve't iq'ii u b'axa tzaq'ite'. 11As k'uxh nik tosal iq'ii u b'axa tzaq'ite' uva' kat pal viyak'ile', as aal kat ok ve't iq'ii u ak' tzaq'ite' uva' ye' la pal viyak'ile'. 12As ti' uva' ootzimal sqa'n uva' at pal viyak'il u ak' tzaq'ite' ti' u b'axa tzaq'ite', as esti'e' ye' nu kuxo've' ti' qalat isuuchil u yole' sete. 13As jit'e'ch nu kub'ane' eche' uva' nik ib'an u Moisés tul nik toksa aak uma'l u su't jaq' ivatz, ti' uva' ye' la til unq'a tename' ipal iyak'il ilitz'kab'an vivatze'. 14Pet ye' kat pal unq'a tiaal Israel stuul. As echat chit cheel, tan tul nik isik'lel tu u O't Testamento uva' k'ujlik kan, as ye' nipal unq'a tename' stuul, tan at uma'l u vaa' ni majon vitxumb'ale' uva' eche' u su'te' uva' atik ok jaq' ivatz u Moisés. As ye'xhkam eloj. As lanal ok ve't unq'a tename' k'atz u Cristoe', as a'n la pal ve'te' stuul. 15Pet antel kuxh isik'lel unq'a yole' cheel uva' itz'ib'a kan u Moisés. Pet ye' nipal unq'a tename' stuul, tan majel vitxumb'ale' ti' tootzil isuuchil u yole' eche' u su'te' uva' nik majon ivatz u Moisés vatz unq'a tename'. 16Pet tul la ik'axa tib' umaj uxhchil ti' tok k'atz u Kub'aal Jesús, as a'n la pal ve't u uxhchile' tisuuchil u yole', tan kat el ve't u vee' ni majon vitxumb'ale'. 17As unvatzul kuxh u Kub'aal Jesús tuk' u Tiixhla Espíritu. As ab'il at u Tiixhla Espíritu sk'atz ta'n u Kub'aal Jesús, as ma't tel ch'u'l k'atz u b'axa tzaq'ite'. As ninima ve't u ak' tzaq'ite'. 18As jank'al o' uva' jit majel u kutxumb'ale', as niqoksa ve't iq'ii u Jesús. As aal nijalpu ve't Aak u kutxumb'ale'. As ni taq' ve't Aak vitxumb'ale' sqe ti' uva' ech ve't u kutxumb'ale' eche' vitxumb'al Aake'. As a' u Kub'aal Jesús ni b'anon, uva' unvatzul kuxh ve't Aak tuk' u Tiixhla Espíritu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\