2 CORINTIOS 4

1As esti'e' ye' la ka'kab'in qaama ti' kupaxsat u b'a'nla yole' sexo'l, tan kat itxum u Tiixhe' kuvatz. As kat taq' Aak u qijle'me' ti' kupaxsat u b'a'nla yole'. 2As kat qitz'a uva' ye' la kub'an unq'a va'lexhla txumb'ale' uve' nu kuxh ijutxil ib'anche' uve' ch'ixub'al chit talpe', tan ye'xheb'il nu kumaxtib'e. As ye'l isuuchil u b'a'nla yole' nu kujalpu vatz u Tiixhe'. Pet jik chit ni qal isuuchil. As nu kuk'uch ve't vatz unq'a tename' uve' jik chit u kutxumb'ale' nu kub'ane'. 3Pet asoj at unq'a uxhchile' uva' ye' paloj tu visuuchil u b'a'nla yole' uva' nu kupaxsa ti' u Cristo, as a' uxhchile' uva' ye'l itiichajil ati k'atz u Tiixhe', 4tan a' u tx'i'lanaje' uve' ni toksa tib' tiixhil vatz u tx'ava'e' ni sotzsan ik'u'l unq'a uxhchile' uve' ye' ni niman u Tiixhe'. Esti'e' ye' ni pal ve't unq'a uxhchile' tu visuuchil u b'a'nla yole' ti' toksal iq'ii u Cristo uva' la txijun u taanxelal unq'a uxhchile'. As tul unvatzul kuxh u Cristo tuk' u Kub'aal Tiixhe'. 5As jit o' ni qal qib' uva' o' veB'ooq'ole'. Pet a' isuuchil u yole' uve' nu kupaxsa sexo'l uva' a' u Jesucristo u kuB'ooq'ole'. As ni qoksa qib' lochol etetz ti' etootzit isuuchil vib'a'nil Aake'. 6As u Tiixhe' kat alon uva' la txijun u saje' tu u toktoe'. As Aake' u txijun tetz u qaanxelale', aq'al uva' la pal o' stuul ti' qoksat iq'ii u Tiixhe' uva' nik'uch u Jesucristo sqe. 7As ech qatine' eche' umaj tz'aj xhi'l uva' ye' tii ipaxe', as aq'el ve't sqe ta'n u Tiixhe' ti' ipaxsal u b'a'nla yole' ti' u Cristo uva' ech ve't tatine' eche' umaj kam uva' nim ija'mil. Esti'e' la til ve't unq'a tename' uva' jit o' ni aq'on iyak'il u yole'. Pet a' u Tiixhe' ni aq'on iyak'il. 8As mama'la k'axk'o nu kupaleb'e. As ye'l o' nipal kuk'u'l. As k'uxh nixaan qaama ta'n unq'a k'axk'oe', as ye'l u k'ujleb'al kuk'u'le' nu kutz'eje'. 9As nu kutilule'. As ye'l o' ni qeleb'el kan. As k'uxh at uxhchil ni alon kuyatz'pe', as ye' ni toleb' sqi'. 10As k'uxh katil kuxh echenkat o', as ato'k o' vatz u kamchile' b'enameen, eche' uva' kat ipaleb'e u Jesús, aq'al uva' la kuk'uche' uva' at ve't ok Aak sukuk'atz b'enameen, tan isle'l Aak sqi'. 11As jank'al o' uva' at kutiichajil k'atz u Tiixhe', as at ve't ok o' vatz u kamchile' sb'enameen, ti' uva' nimamal ve't u Jesús sqa'n, aq'al uva' la ootzili uva' at kutiichajil k'atz u Tiixhe' ta'n u Jesús. 12As seti' nu kupaleb'ekat k'axk'o. As b'iit kuxh ye' nu kukame', ti' uva' la pal ex tisuuchil u yole' ti' vetiichajile' k'atz u Tiixhe'. 13As techal la qal isuuchil u b'a'nla yole', tan ech ni tal u qaanxelale' eche' nik tal u taanxelal u tz'ib'an tetz u yole' uva' ech ni tal ile': K'ujle'l chit unk'u'l ti' u Tiixhe'. Esti'e' uva' kat val ve't u yole', ti'k u yole'. 14As ootzimale' sqa'n uva' a' u Tiixhe' kat ulsan taama u Kub'aal Jesús. As echat la ib'an Aake' sqe, tan la tulsa ve't Aak qaama unpajte. As la teq'o ve't o' Aak setuk' tu u vee' atkat Aak. 15Esti'e' ni qal sete, kam kuxh unq'a k'axk'oe' nu kupaleb'e, as ti' elochpe' nu kub'ankat. As nimal chit ex la oksan iq'ii u Tiixhe' ti' u b'a'nile' uva' kat ib'an Aak sete. As la etoksa ve't iq'ii Aak tuk' unq'a qitz'in qatzike' xo'l joltu unq'a tename' uva' nipaxsalkat viyol Aake'. 16Esti'e' uva' ye' la pal kuk'u'l ti' kupaxsat u b'a'nla yole' ti' u Cristo, tan ootzimal sqa'n uva' k'uxh nipal ve't iyak'il u kuchi'ole', as aal niyak'in ve't u qaanxelale' jun q'ii. 17As nu kunache' uva' palchimal kuxhe' unq'a k'axk'oe' uve' nu kupaleb'e cheel vatz u tx'ava'e'. As jit tii nu kunache', tan an chit unq'a k'axk'oe' la lochon o', tan a'e' la eq'on o' tu u nimla b'a'nile' ti' qoksat iq'ii u Tiixhe'. 18As ye'l qaama ato'k ti' unq'a vee' uva' na'l vatz u tx'ava'e', tan palchimal kuxhe' unq'a vee' skajayil. Pet ech koj u nimla b'a'nile' uva' ye' na'l, as a'e' ato'k qaama sti', tan ye'l imoxtel ati.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\