2 CORINTIOS 7

1As la qal sete, vitz'in vatzik uva' xo'n chit ex sve: As sqi'e' kat talkat kan u Tiixhe' unq'a yole'. Esti'e' qeesataj qib' vatz u va'lexhe' uva' la yansan u kuchi'ole' tuk' u qaanxelale'. As kuya'lutaj qib' ti' uva' jik chit u kutxumb'ale' la ib'an vatz Tiixhe' ti' kuxo'vat Aak. 2As ek'ultaj ok o' tuk' etaanxelal, tan ye'l umaj ex nu kub'an va'lexh sete. As ye'l umaj ex nu kuyansa etxumb'al. As ye'l ex nu kumaxtib'e ex. 3As eche' in uva' in Pablo, as ye'le uva' epaav koj nunchuke' tul ni val u yole' sete, tan alel chite' sva'n uva' xo'n chit ex sve, tan unvatzul kuxh ve't in setuk' ti' u Cristo, k'uxh eela kukame' as moj tul isle'l o'. 4As k'ujle'l chit unk'u'l seti'. As nivoksa ve't unq'ii seti'. As aal chit niyak'in u vaanxelale'. As k'uxh nu kupaleb'e unq'a k'axk'oe' setuk', as ye'l iya'teb'al u chiib'ichile' tu vaanxelale' seta'n. 5As tul kat ul ve't in tzitza' tu u Macedonia tuk' unq'a unmoole', as ye' kat i'l vunchi'ole'. As kalab' kuxh k'axk'o kat unpaleb'e ta'n unq'a uxhchile' uva' ye' ni niman u Jesús. As nikat ixaan ve't vaama seti' unpajte. 6As a' u Tiixhe' uva' ni yak'insan u qaanxelale' tul uva' nixaan qaama, as Aake' kat yak'insan u qaanxelale' tuk' unq'a unmoole', tul uva' kat kuk'ul qib' tuk' u Tito. 7As jit kuxh ti' kuk'ulat qib' tuk' u Tito kat yak'inkat qaama. Pet ti' uva' kat ul tal u Tito sqe uva' aya'l chit ek'u'l nesa' etilat unvatz unpajte, as kat eyak'insa ve't vaama. As kat tal u Tito sve unpajte uva' va'lik chit etxumune' ti' unq'a va'lexhe' uva' ni tuch sexo'l. As nik etoksa etaama ti' enimat unq'a yole' uva' kat val sete. As tul kat vab'i unq'a yole', as aal chit kat chiib' ve't in sta'n. 8As tul uva' kat vab'i uva' kat untxumunsa ve't etaama ta'n u yole' uva' kat untz'ib'a b'en sete b'axa, as kat unk'axa ve'te' ti' uva' kat unb'ana. Pet ech koj cheel, tan ye' nunk'axa ve'te' ti' untz'ib'at b'en unq'a yole' sete, 9tan tul kat esik'le unq'a yole', as kat txumun ex ta'n vepaave'. As kat ek'axa ve't etib'. Esti'e' uva' nuntxuq'txun ve'te'. As jit ti' uva' kat untxumunsa etaama ta'n unq'a yole' uva' kat untz'ib'a b'en sete. Pet nunchiib'e' ti' uva' kat txumun ex ta'n vepaave'. As kat ek'axa ve't etib'. Esti'e' ni val sete uva' jit umaj va'lexh kat unb'an sete tuk' vunyole', 10tan tul uva' kat txumun ex ta'n vepaave' eche' uva' nisa' u Tiixhe' uva' la eb'ane', as a'e' kat lochon ex ti' uva' la ek'axa etib' vatz Aak. As kat isotzsa ve't Aak vepaave'. As ye'l in nuntxumun ve'te' ti' uva' kat untxumunsa etaama, tan kat ek'axal ve't etib' ti' vepaave'. As aal nunchiib' sti' cheel. Pet ech koj nib'an unq'a uxhchile' uva' vatz tx'ava'illa txumb'al kuxh vitxumb'ale', tan a' kuxh nitxume' kam uva' nipaleb'e ta'n vipaave'. As ye'l itiichajil at k'atz u Tiixhe', tan ye' nik'axa tib' ti' vipaave'. 11As kat pal ex stuul uva' kam ib'a'nil u txumune' uva' kat ib'an ve't sete ta'n u Tiixhe', tan aal kat ok ve't ex ilil ti' elochat in, tan kat txumun ve't ex as kat ch'ixvu ve't ex ta'n u va'lexhe' uve' nik eb'ane'. As kat ejaj ve't sotzb'al epaav, as aya'l chit ve't ek'u'l nesa' uva' vatzul ve't o' setuk' la ib'ane'. Tan kat xo'v ve't ex ta'n u yole' uva' kat untz'ib'a b'en sete. As kat ek'ucha uva' ye'l etaama netoksa ti' u va'lexhe'. 12As la val sete, tul kat untz'ib'a b'en unq'a yole' sete, as jit ti' unyaat b'en u uxhchile' uve' kat b'anon u va'lexhe'. As mita'n ti' unb'anat isuuchil u uxhchile' uva' kat b'anax u va'lexhe' ste. Pet vatz u Tiixhe' kat untz'ib'akat b'en unq'a yole' sete, ti' uva' la pal ex stuul uva' ato'k qaama seti'. 13As niyak'in ve't qaama, tan ni qab'i uva' nenima ve't unq'a yole' uva' kat untz'ib'a b'en sete. As jit kuxh ti' enimat unq'a yole' niyak'insan qaama. Pet va'lik chit kutxuq'txun ve'te', tul kat qil itxuq'txun ve't u Tito, tan kat eyak'insa taama tul kat oon sexo'l. 14As ma'tik valat te u Tito uva' nunchiib' ve't seti', tan nunk'ujb'a' unk'u'l seti'. As kat eb'ana eche' uve' kat val te u Tito. As ye'l chuli yol nunb'ane'. Pet isuuchil u yole' ni val sb'enameen. As echat kat unb'ana tul kat val u yole' seti' te u Tito, tan kat b'ex til u Tito uva' jik chit u yole' uva' kat val te aak seti'. 15As aal chit xo'n ve't ex te u Tito, tul uva' ni tulsa ex sk'u'l, tan acha'v ik'ulpu aak kat eb'ana, tul kat oon sexo'l. As ye'l iq'ii aak kat eteesa. 16As nuntxuq'txun ve't seti', vitz'in vatzik, tan ootzimal sva'n uva' la uch unk'ujb'a't unk'u'l seti'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\