2 CORINTIOS 8

1As la val sete, vitz'in vatzik, ti' u b'a'nile' uva' nib'an u Tiixhe' xo'l unq'a qitz'in qatzike' uve' ni niman u Jesúse' tu unq'a tename' tu u Macedonia. 2Tan k'uxh mama'la k'axk'o nipaleb'e unq'a qitz'in qatzike', as kat chiib' ve'te' ti' taq'at unq'a lochb'ale'. As k'uxh meeb'a' chittu', as tul ni taq' ve't u lochb'ale', as eela kuxh stuk' uva' nimal ipuaj ati. 3As la val sete uva' kat taq' ve't unq'a qitz'in qatzike' jank'al u lochb'ale' uva' kat itx'ol taq'ata'. As jit kuxhe'. Pet nimal kat taq' ve'te' ti' uve' kat uch svatz, 4tan va'lik chit ijajat chajaak b'a'nil sve ti' uva' la vaq' tokeb'al ti' ilochat unq'a qitz'in qatzike' uva' meeb'a' chittu' tu u Judea uva' ni niman u Jesús. 5As jit kuxh ta'n u lochb'ale' kat ib'an unq'a qitz'in qatzike' tu u Macedonia uva' nik qale' uva' la ib'ane'. Pet b'axel kat toksa taama ti' inimal u Kub'aal Jesús, eche' uva' ni tal u Tiixhe' sqe uva' la kub'ane'. As a'n kat inima ve't unq'a yole' uva' kat qal ste ti' u lochb'ale'. 6Esti'e' uva' kat unjaj b'a'nil te u Tito ti' uva' kam ixe'tisat u Tito ti' imolpu u nimla lochb'ale' uva' la aq'pu te unq'a qitz'in qatzike', as echat itzojpisata'. 7As at ve't k'ujleb'al ek'u'l ti' u Jesúse'. As netootzi ve't isuuchil viyol u Tiixhe'. As echat ve't eyolone'. As aya'l chit ek'u'l ti' eb'anata' kam uva' nisa' u Tiixhe' seti', as ti' exo'nit o'. Esti'e' ni qal sete uva' aya'loj chit ek'u'l ti' etaq'at u lochb'ale' tetz unq'a qitz'in qatzike'. 8As jit b'ek'el ex nunb'ane'. Pet a' ni vale' uva' la etootzi uva' aya'l chit ik'u'l unq'a qitz'in qatzike' ti' taq'at u lochb'ale'. As a' ni vale' uva' echat koj la eb'ane'. As a'e' k'uchb'al tetz uva' xo'n unq'a qitz'in qatzike' sete uva' echen tu u Judea. 9As ootzimal vib'a'nil u Kub'aal Jesucristo seta'n, tan Aak ib'aal unq'a vee' skajayil. As ech ve't Aake' meeb'a' kat ib'ana ti' kulochpe', aq'al uva' nim ve't vib'a'nil Aake' la taq' sqi'. As ech ve't qatine' eche' tx'ioliq'ii kat ib'ana. 10As tuk val etxumb'al ti' uva' ni vitz'a seti', tan exe' kat itz'an b'axa uma'x ve't yaab' ti' imolpu unq'a lochb'ale' tetz unq'a qitz'in qatzike'. As exe' kat xe'tisan ti' imolpe' b'axa. 11As la val sete cheel, emoltaj ve't unq'a lochb'ale' uva' kat exe'tisa b'axa. As etaq'taj jank'oj uva' la uch sevatz. As kam chit uva' kat ok xe' etaama b'axa ti' etaq'ata', as echat la eb'ane' tul la etzojpisa, 12tan jank'al uva' la uch etaq'ata', as la k'ulpe' tib'a'nil, asoj aya'l chit ek'u'l tul la etaq'e'. Pet ye' la etaq'e', asoj ye'xhkam at sexe', tan ye'xhkam ni tal u Tiixhe' uva' techal la qaq'e', asoj ye'xhkam ati. 13As jit a' ni vale' uva' la kaa ve't ex meeb'a'il ti' elochat unq'a qitz'in qatzike'. Pet a' ni vale' uva' eela ve't ex la ib'an tuk' unq'a qitz'in qatzike'. 14As la txakon unb'ooj unq'a etetze' ti' unq'a qitz'in qatzike'. As elochtaj, tan xamtel as jit kuxh nim la chee ve't tetz unq'a qitz'in qatzike'. As a'e' la lochon ve't ex unpajte. As eela kuxh elochat ve't etib' la eb'ane' tuk' unq'a qitz'in qatzike' 15eche' ni tal uma'l u yol uva' tz'ib'amal kan: Ye' kat ya'lan kan unq'a tetz unq'a uxhchile' uve' nimal kat imola. As kat tz'aj tetz unq'a uxhchile' uve' b'iil kuxh kat imola, ti'k u yole'. 16Esti'e' ni vaq' ta'ntiixh te u Tiixhe', tan Aake' kat oksan ve't vitxumb'ale' tu u taanxelal u Tito ti' tok ilil seti' eche' uve' nunb'ane'. 17As tul kat qal te u Tito ti' b'en tilat ex, as aya'l chit ik'u'l kat b'eni, tan kat chee tu u taanxelal ti' b'en tilat ex unpajte. 18As kat unchaj b'en uma't u qitz'in qatzike' ti' u Tito uva' ootzimal ve't seta'n, as ootzimal tu unjoltu unq'a tename', tan nilochone' ti' ipaxsal u b'a'nla yole'. 19As antu unq'a qitz'in qatzike' tulaj unq'a tename' kat txaaon ve't naj ti' ib'en ve't sqi' tul uva' la b'en qaq' unq'a lochb'ale' te unq'a qitz'in qatzike' tu u Jerusalén ti' toksal iq'ii u Jesúse'. As la kuk'uche' uva' aya'l chit kuk'u'l ti' kulochat unq'a qitz'in qatzike'. 20As a' ni vale' uva' ye'l umaj yol la chee sqi' ti' unq'a nimla lochb'ale' uve' nimolpe'. As jik chit la qil isuuchil ti' iq'ajsale' xo'l unq'a qitz'in qatzike', 21tan jit kuxh vatz u Tiixhe' la kub'ankat. Pet sevatz as vatz unq'a qitz'in qatzike' unpajte. 22As kat unchaj b'en uma't u qitz'in qatzik ti' chajaak uva' ootzimal sqa'n uva' b'a'n chit itxumb'al nib'ane' ti' elochpe' ti' inimal viyol u Tiixhe'. As aya'l chit ik'u'l ti' b'en ilochat ex, tan k'ujle'l chit ik'u'l seti'. 23As u Tito uva' la oon sexo'l unpajte, as unmool chit vib' stuk', tan niloch in ti' ipaxsal u b'a'nla yole' ti' u Cristo. As unq'a qitz'in qatzike' uva' xekel sti', as a'e' ni b'anon ivatz unq'a qitz'in qatzike' tu unq'a tename'. As ni toksa chajaak iq'ii u Cristo tuk' vitxumb'ale'. 24Esti'e' la val sete, acha'v ek'ulat unq'a qitz'in qatike' uve' la ooni. As b'a'n etxumb'al la eb'ane' ti' exo'nit chajaak, aq'al uva' la tootzi chajaak uva' an chit u yole' uva' kat val te chajaak seti' ti' uva' kat chiib' in seti'. As ech tootzit unq'a qitz'in qatzike' unpajte uva' echen tulaj unq'a tename'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\