2 CORINTIOS 9

1As jit tz'ajinal la untz'ib'a b'en ka'toj yol sete ti' imolpu unq'a lochb'ale' tetz unq'a qitz'in qatzike' uva' ni niman u Jesúse' tu u Judea, 2tan ootzimal sva'n uva' aya'l chit ek'u'l ti' etaq'at u lochb'ale', jank'al ex uve' echen ex tu u Acaya. As uma'x tzan yaab'e' kat xe't ex ti' emolat u lochb'ale'. Esti'e' uva' tuk' chit chiib'ichil ni voksa eq'ii vatz unq'a qitz'in qatzike' tzitza' tu u Macedonia. As tul kat tab'i chajaak uva' aya'l chit ek'u'l neb'ane', as nimal chajaak kat ok ve't xe' taama ti' ilochon unpajte. 3Esti'e' nunchaj b'en unq'a qitz'in qatzike' sexo'l, aq'al uva' ye' la eesal iq'ii unq'a yole' uva' kat val seti' te unq'a qitz'in qatzike' tu unjoltu unq'a tename', tan alel ve't te unq'a qitz'in qatzike' sva'n uva' b'anel ve't tuch unq'a lochb'ale' seta'n, tul uva' la oon chajaak sexo'l. 4As ye' nunsa' uva' tul la oon ve't in tuk' unq'a aa Macedonia, as tul ye'l unq'a lochb'ale' molel seta'n. As ch'ixub'al ve't o' vatz chajaak la ib'ane'. As tul k'ujle'l unk'u'l seti' uva' ma't emolat u lochb'ale'. 5Esti'e' kat vitz'a ve'te' uva' techal chit la b'axik b'en unq'a qitz'in qatzike' ti' b'en iq'elut ex, as ti' b'en talat sete ti' itzojpisal imolpu unq'a lochb'ale' uva' alel ve't seta'n. Tan asoj b'anel ve't tuch unq'a lochb'ale' seta'n tul la oon o', as a' la ek'uchkate' uva' aya'l chit ek'u'l ti' etaq'ata'. As ye' kat eb'an ka'l ek'u'l sti'. 6As tuk vulsa sek'u'l uva' ab'il uva' b'iil kuxh iia la tava, as unb'iil kuxh ivatz la imole'. Pet ab'il uva' nimal iia la tava, as nimal ivatz la imole'. 7Esti'e' ni val sete uva' ye' la ka'kab'in etaama ti' etaq'at unq'a lochb'ale'. As jit ya'lumal ex sti'. Pet junun ex la aq'on jank'oj uva' la chee tetaanxelal ti' etaq'ata', tan ab'il uva' tuk' chit chiib'ichil la taq' u lochb'ale', as a'e' nichiib' u Tiixhe' sti'. 8As nim talche' u Tiixhe'. As ye' la ya' Aak ti' taq'at vib'a'nile' seti', k'uxh kam kuxh la epaleb'e. As ye' la ya' ek'ulat vib'a'nil Aake', tan la chee ve't etetz, jank'al uva' la sa'vit seti'. As ye' la ya' ve't ex ti' elochone', 9tan ech ni tal u yol ile' uva' tz'ib'amal kan: Ab'il uva' ni niman u Tiixhe', as niloch unq'a meeb'a'e'. As ye' nisotzsa Aak sk'u'l ti' u jike' uve' nib'ane', ti'k u yole'. 10As u Tiixhe' uva' ni aq'on unq'a iiae' uva' ni tavale' tuk' unq'a echb'ub'ale' uva' ni techb'ule', as Aake' la aq'on sete jank'al uva' la sa'vit seti'. As la ina'sa ve't Aak jank'al unq'a etetze' uva' ati, aq'al uva' ye' la ya' eb'anat u b'a'ne' ti' elochone'. 11As nimal b'a'nile' la ib'an Aak seti', aq'al uva' aya'l chit ek'u'l la eloch unq'a qitz'in qatzike'. As tul la b'en qaq' u lochb'ale' ste, as la taq' ve't unq'a qitz'in qatzike' ta'ntiixh te u Tiixhe', tan ti' uva' aya'l chit ek'u'l kat elocha. 12As u lochb'ale' uva' la etaq'e', as a'e' b'a'n vatz u Tiixhe'. As jit kuxh ti' ilochpu unq'a qitz'in qatzike' ti' uva' kam nisa'vit sti'. Pet nimal ta'ntiixh la taq' ve't chajaak te u Tiixhe' ti' u lochb'ale' uva' la eb'ane'. 13As tul uva' la ik'ul unq'a qitz'in qatzike' u lochb'ale', as la toksa ve't chajaak iq'ii u Kub'aal Tiixhe' ti' uva' nenima u b'a'nla yole' ti' u Cristo, as ti' uva' aya'l chit ek'u'l ti' elochat chajaak as ti' elochat unq'a qitz'in qatzike' skajayil. 14As tul la inach ve't chajaak Tiixh seti', as aya'l chit ik'u'l chajaak la isa' tootzit ve't ex, ti' tilat vib'a'nil u Tiixhe' uve' aq'el ve't sete ta'n Aak. 15¡Esti'e' qaq'taj ta'ntiixh te u Tiixhe' ti' vinimla b'a'nile'! As ye'l uma'toj txumb'al ati uva' kam la qulb'e ti' qaq'at ta'ntiixh te Aak ti' u nimla b'a'nile' uva' kat ib'an Aak sqe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\