2 LU' 1

1Ine' in Lu' uva' Simón. As in ik'am u Jesucristoe'. As in apóstole'. As la val b'en untzii sete, jank'al ex uva' eela u k'ujleb'al kuk'u'le' setuk' uva' aq'el sqe ta'n u Jesucristoe' uva' jik chit itxumb'al, tan Aake' kuTiixh uva' ni q'alpun o' vatz u kupaave'. 2As a' u Tiixhe' la aq'on vib'a'nile' seti' ti' uva' acha'v etatine' sevatzaj, tan ti' uva' ootzimal u Tiixhe' tuk' u Kub'aal Jesucristoe' seta'n. 3As tul kat qootzi ve't u Tiixhe' tuk' viyak'ile', as kat taq' Aak sqe jank'al uva' ni lochon o' ti' u kutiichajile' k'atz Aak, as ti' uva' aya'l chit kuk'u'l nu kunima Aak aq'al uva' la chiib' Aak sqi'. As Aake' uva' kat molon o' tuk' vib'a'nile' uva' nim talche'. 4As tuk' vitxumb'al u Tiixhe' uva' nim talche', as kat tal kan Aak unq'a yole' sqe uva' nim talche' uva' acha'v chittu', aq'al uva' la txakon sqi' ti' uva' eela u kutxumb'ale' la ib'ane' tuk' Aak, tan kat qaq'lu ve't kan unq'a va'lexhla txumb'ale' eche' uva' nib'an unq'a uxhchile' vatz u tx'ava'e' tuk' u tacha'v vichi'ole'. 5As nimla b'a'nil kat ib'an u Tiixhe' sqe. Esti'e' ni val sete, kat ek'ujb'a' ek'u'l ti' Aak. As jit kuxh ta'ne' la eb'ane'. Pet la etaq' yak'il ti' eb'anat u b'a'ne' b'enameen. As jit kuxh ta'ne' la eb'ane'. Pet atoj chit etxumb'al tuk' unq'a emoole'. 6As la etil je' etib' ti' uva' ye' la eb'an u va'lexhe'. As nim etaama la eb'ane' tul la epaleb'e u k'axk'oe'. As la etaq' yak'il ti' uva' aya'l chit ek'u'l la enima u Tiixhe', aq'al uva' la chiib' Aak seti'. 7As la enima etib' sevatzaj. As la exo'ni unjoltu unq'a uxhchile' uva' ye' ni niman u Tiixhe'. 8Asoj la etaq' yak'il ti' eb'anat u b'a'nla txumb'ale' eche' uva' ni val sete, as la etil icha'xal u b'a'ne' uva' neb'ane', k'uchb'al tetz uva' ootzimal ve't u Kub'aal Jesucristoe' seta'n. 9Pet ab'il uva' ye' la b'anon eche' uva' ni val sete, as ech tatine' eche' umaj tzot, tan nisotz ve't sk'u'l uva' kat isotzsa u Tiixhe' vipaave' uva' nik ib'an na'ytzan. As ye' nipal stuul uva' a' nisa' Aak uva' jik chit itxumb'al la ib'an vatz Aak. 10Esti'e' ni val sete, vitz'in vatzik, eya'lutaj etib' ti' ek'uchata' uva' kat imolo ex u Tiixhe' ti' etok sme'al ik'aol Aak, tan Aake' kat txaaon ex. Asoj ech la eb'ane' eche' uva' ni val sete, as ye'xh jatu la ejalpu etxumb'al ti' u Tiixhe'. 11Asoj la etaq' yak'il ti' eb'anat u b'a'nla txumb'ale' eche' uva' ni val sete, as aya'l chit ik'u'l u Tiixhe' ti' taq'at Aak etokeb'al tu u b'a'nla atinb'ale' uva' b'ooq'olkat u Kub'aal Jesucristoe' ti' chit ib'ene'. As Aake' u q'alpun qetze'. 12As k'uxh ootzimal ve't unq'a yole' seta'n uva' alel sete sva'n, as techal la vulsa sek'u'l unpajte. As k'uxh nimamal seta'n uva' jik chit unq'a yole' uva' ni val sete, as ye' la unya'sa valat sete. 13As tul uva' atiltel in vatz u tx'ava'e', as ni vitz'a uva' vetz chite' ti' vulsat unq'a yole' sek'u'l aq'al uva' la etitz'a, 14tan alel sve ta'n u Kub'aal Jesucristoe' uva' b'iit kuxh ilejat ve't u q'iie' uva' la kam ve't in. 15As tuk chit unya'lu vib' ti' valat isuuchil unq'a yole' sete, tan a' ni vale' uva' k'uxh ma't unkame', as ye' la eya'sa etulsat unq'a yole' sek'u'l. 16As tul kat qal isuuchil viyak'il vib'a'nil u Kub'aal Jesucristoe' sete tuk' u tuleb'al Aake' unpajte, as jit viyol unq'a uxhchile' uva' kat kuxh chee tivi' kat qal sete. Pet a' kat qal sete ti' isuuchil vitxumb'al Aake' uva' kat qila, uva' nim talche'. 17As kat oksal iq'ii u Jesúse' ta'n u Tiixhe' uva' ni toksal iq'ii as kat tal ku' tzan Aak uma'l u yol tu almika' uva' ech kat tal ile': «A' vunK'aole' uva' xo'n chit sve. As va'l chit ichiib' u vaanxelale' sti',» ti'k Aak. 18As o'e' kat ab'in u yole' uva' kat alax ku' tzan tu almika' tul atik o' k'atz u Kub'aal Jesúse' vi' u vitz uva' kat yolonkat u Tiixhe'. 19As ti' u yole' uva' kat qab'i, as ootzimal sqa'n uva' jike' unq'a yole' uva' alel kan ta'n unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe'. As b'a'ne' uva' nenima, tan ech nib'an u yole' eche' umaj xamal ti' itxijun tu u toktoe', techal isajb'e'. As ech itxijun unq'a yole' tu u qaanxelale' eche' itxijun u aaQ'ana'le' tul kat b'uuq' vatz u almika'e'. 20As palojtaj ex tu u yole' uva' tuk val sete, tan unq'a yole' uva' tz'ib'amal kan ta'n unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe', as eche' techal kuxh koj kat tal chajaak isuuchil u yole' tuk' itxumb'al. 21As eche' tetz koj chajaak u yole' uva' kat tala. Pet chajaake' uva' k'ujlu ve't kan ta'n u Tiixhe', as a'e' kat alon unq'a yole'. As a' u Tiixhla Espíritu kat aq'on itxumb'al ti' talat unq'a yole'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\