2 TESALONICENSES 1

1Ine' in Pablo uva' ni q'iilan b'en ex, tuk' u Silvano tuk' u Timoteo. As nuntz'ib'a b'en u yole' sete, ex aa Tesalónica, jank'al ex uva' ato'k ex k'atz u Kub'aal Tiixhe' tuk' k'atz u Kub'aal Jesucristo. 2As ib'a'nil kuxh u Kub'aal Tiixhe' tuk' u Kub'aal Jesucristo ti' uva' b'a'n etatin sevatzaj. 3Vitz'in vatzik, ni qaq' ta'ntiixh te u Tiixhe' seti', tan a'e' b'a'n te Aak uva' ech la kub'ane' seti', tan niyak'in ve't u k'ujleb'al ek'u'le' as tuk' u xo'niib'e' sexo'l. 4Esti'e' uva' ni qoksa ve't eq'ii xo'l unq'a qitz'in qatzike' uve' ni niman u Tiixhe' tu unjoltu unq'a tename' tan k'uxh nepaleb'e k'axk'o, as k'ujle'l ek'u'l ti' Aak. As tul nekuy unq'a k'axk'oe' uva' nepaleb'e, 5as a'e' u k'uchb'al tetze' uva' jik chit kat ib'an u Tiixhe' tul kat taq' Aak etokeb'al xo'l u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe'. As ti' uva' at ve't ok ex xo'l vitenam Aake', as esti'e' uva' nepaleb'ekat unq'a k'axk'oe'. 6As b'a'n te u Tiixhe' uva' la taq' Aak ich'exel te unq'a uxhchile' uva' ni b'anon u va'lexhe' sete. 7As b'a'n la ib'an te Aak uva' la i'l ve't o' setuk' vatz unq'a k'axk'oe', o' uva' k'axb'inal ve't o'. As a' la ib'ane' tul la ilpu ve't u tuleb'al u Kub'aal Jesúse' tul uva' la ku' ch'u'l Aak tu almika' tuk' viyak'ile' as tuk' unq'a ángel unpajte. 8As la ul Aak tuk' mam xamal ti' ul taq'at Aak ich'exel te unq'a uxhchile' uva' ye' kat niman u Tiixhe'. As ye' kat inima kam uva' ni tal u b'a'nla yole' ti' u Kub'aal Jesucristo. 9As a' uxhchile' uve' la ul u k'axk'oe' sti', uma'l u k'axk'o uva' ye'l iya'teb'al. Tan la eesal ve't el unq'a uxhchile' vatz u Jesús, as ye' la isak' ve'te' tu uve' ni toksalkat iq'ii Aak, as ye'l tokeb'al ti' vinimla yak'il u Jesús 10tu u q'iie' uva' la ulkat Aak. As la oksal iq'ii Aak ti' u nimla b'a'nile' uva' kat ib'an Aak sqi', jank'al o' uva' o' itenam Aak, tan nim talchu Aak. As la chit teq'o qaama sti', o' uva' o' niman tetz Aak setuk', tan kat enima u b'a'nla yole' ti' vib'a'nil Aake' uva' kat qal sete. 11Esti'e' uva' nu kunach Tiixh seti' sb'enemeen, aq'al uva' la til Aak u b'a'ne' uva' neb'ane'. As la txuq'txun ve't Aak ti' uva' kat imolo ex Aak. As Aake' la lochon ex ti' etzojpisat unq'a b'a'nile' uva' netitz'a, tan ti' uva' k'ujle'l ek'u'l ti' Aak. 12As nu kunach Tiixh seti', aq'al uva' la oksal ve't iq'ii u Kub'aal Jesucristoe' ti' unq'a b'a'ne' uve' neb'ane'. As la oksal ve't eq'ii ta'n Aak unpajte ti' u b'a'nile' uve' kat ib'an u Tiixhe' sqi' setuk' ta'n u Kub'aal Jesucristoe' tan a' vib'a'nil u Tiixhe' kat ib'an sqi' setuk'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\