2 TESALONICENSES 2

1As la val sete, vitz'in vatzik, ti' u tuleb'al u Kub'aal Jesucristo as ti' kuk'ulat ve't qib' tuk' Aak. As la val sete, 2ti' uva' ye' la ejalpu etxumb'al ta'n uma'toj chusb'al uva' la alpu sete ti' uva' kat ilejlu ve't u q'iie' uva' alel kan ti' u tuleb'al u Kub'aale' vatz u tx'ava'e' unpajte. As sotzi'k ek'u'l sta'n. As k'uxh la ul tal umaj uxhchil uva' a' u Tiixhla Espíritu ni alon, as moj in ni alon, as moj in ni tz'ib'an u yole' sete chaj la tale', 3as etaq'ak etib' maxtib'eloj te u uxhchile'. As va'lexh kuxh ve't itxumb'al unq'a uxhchile' la ib'ane' ti' teesal iq'ii u Tiixhe'. As a'n la ul ik'uch ve't tib' u naje' uva' ib'ooq'ol unq'a b'anol va'lexhe' uva' alel ve't kan sti' uva' la b'en tu k'axk'o, 4tan la ul teesa naj iq'ii unq'a vee' skajayil uva' tiixh vatz unq'a tename' as tuk' unq'a vee' ninach unq'a tename' sivaatzil u Tiixhe'. As naj la ul toksa ve't tib' tiixhil vatz unq'a tename'. 5As la etulsa sek'u'l uva' kat val kan sete tul uva' atik in sexo'l. 6As ootzimale' seta'n ab'il uve' ni majon ivatz u tuleb'al vib'ooq'ol unq'a b'anol va'lexhe'. Esti'e' uva' lanal ilej ve't iq'ii as a'n la ul ve'te', 7tan niyak'in ve't u va'lexhla txumb'ale' uva' ye' ootzimalik sqa'n sb'axa. Pet lanal eesal el uma'l uva' xo'l unq'a tename' u vaa' ni majon ivatz ib'ooq'ol unq'a b'anol va'lexhe'. 8As a'n la ik'uch ve't tib' u b'anol va'lexhe'. As a' ve't u Kub'aale' la yatz'on naj tuk' uma'l u yol uva' la tal Aak. As la sotzsal naj ta'n vilitz'kab'an Aake' tul la ul Aak unpajte. 9As u b'anol va'lexhe' tan la ul ik'uch tib' naj tuk' u tijle'm u Satanás. As nim talchu naj la ib'ane', as la ib'an naj umaj u k'uchb'al tetz u tijle'me' uva' la teq'o taama unq'a uxhchile' sta'n. As chulin yol kuxh naj la ib'ane'. 10As tuk' vitxumb'ale' uva' va'lexh kuxhtu' la imaxtib'ekat unq'a uxhchile' uve' la b'en tu k'axk'oe', tan ti' uva' kat tixva unq'a uxhchile' u jikla yole' uva' la q'alpun. 11Esti'e' uva' la taq' tzan u Tiixhe' uma'l u txumb'al uva' xo'veb'al chittu' ti' unq'a tename'. As la maxtib'el unq'a tename' sta'n, tan a' ve't u chuli yole' la inima unq'a tename'. 12Esti'e' uva' ech ib'en ve't unq'a tename' tu u k'axk'oe', jank'al uva' ye' kat niman u jikla yole'. Pet aal kat chiib' ti' ib'anat u va'lexhe'. 13Pet ech koj o', vitz'in vatzik, tan aal la qaq' ta'ntiixh te u Tiixhe' seti' b'enameen, ex uva' xo'n ex te u Kub'aale', tan ti' uva' kat itxaa ex Aak xe' q'iisaj ti' eq'alpul vatz vepaave' tul kat ek'ujb'a' ek'u'l ti' u jikla yole'. As tuk' u Tiixhla Espíritu kat itxaakat ex Aak 14ti' isotzsal epaav tul kat qal u b'a'nla yole' sete ti' uva' la oksal eq'ii eche' toksal iq'ii u Kub'aal Jesucristo. 15Esti'e' ni val sete, vitz'in vatzik, echab'ataj ek'ujb'a't ek'u'l. As ye' la eya'sa enimat unq'a chusb'ale' uva' kat kuchus kan sete, as moj unq'a yole' uva' kat kutz'ib'a b'en sete, as enimataj. 16Tan xo'n chit o' te u Kub'aal Jesucristo tuk' u Kub'aal Tiixhe'. As kat toksa Aak u chiib'ichile' tu u qaanxelale' uva' ye'l iya'teb'al. As ti' vib'a'nil Aake' ootzimal sqa'n uva' la ib'an Aak kam uva' alel kan sqi' ta'n Aak. 17As Aake' la yak'insan etaama. As Aake' la lochon ex ti' eb'anat u b'a'ne' as ti' etalata'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\