2 TESALONICENSES 3

1Vitz'in vatzik, enachtaj Tiixh sqi', aq'al uva' la pax ve't viyol u Kub'aale' tulaj unq'a tename'. As la oksal ve't iq'ii, eche' uva' kat ib'an sexo'l. 2As enachtaj Tiixh sqi', aq'al uva' la eesal el tzan o' vatz unq'a b'anol va'lexhe' tuk' unq'a b'anol tx'i'la aamaile' tan jit chit kajayil unq'a uxhchile' uva' ni niman u chusb'ale' uva' tetz u Tiixhe'. 3As jik chite' u Kub'aale'. As Aake' la yak'insan vetaanxelale'. As la ikol ex Aak vatz u va'lexhe'. 4As k'ujle'l kuk'u'l seti', tan ti' uva' at ve't ok ex k'atz u Kub'aale'. As ootzimale' sqa'n uva' neb'ane' kam uve' kat qal sete. As echat kuxh tuk eb'ane' ti' ib'ene'. 5As a' u Kub'aale' la yak'insan vetaanxelale', tan ti' uva' xo'n ve't ex te u Tiixhe' as xo'n ve't u Tiixhe' sete. As la iyak'insa ve't Aak vetaanxelale', aq'al uva' la ekuy u k'axk'oe' eche' uva' kat ib'an u Cristo tan kat ikuy Aak u k'axk'oe'. 6As tuk' vib'ii u Kub'aal Jesucristo tuk qal b'en sete uva' la eteesa etib' k'atz unq'a qitz'in qatzike' uve' va'lexh kuxh vitxumb'ale'. As ye' nib'ane' kam uva' kat kuchus kan sete. 7As ootzimale' seta'n uva' b'a'ne' uva' ech la eb'ane' eche' uva' nik kub'an sexo'l, tan ye'l o' uva' va'lexh koj qatine' tuk' u kutxumb'ale' kat kub'an sexo'l. 8As ye'l o' uva' kat kuxh koj tx'a'n o' tul ye' kat kuchooa. Pet kat aq'onvu o' sq'iil aq'b'al tuk' koolichil, tan a' nik qale' uva' ye' la qaq' etaq'on ti' etaq'at kutx'ix. 9As ye'le uva' ye' koj la uch etaq'at qechb'ub'al. Pet a' nik qale' uva' la eb'an etetz eche' uve' nik kub'ane'. As esti'e' kat aq'onvu o' sexo'l. 10As tul uva' atik o' sexo'l, as kat kuk'ujb'a' kan uma'l u yol uva' ech ni tal ile': «Asoj at umaj uxhchil uva' ye' nisa' aq'on, as ye'l itx'ix la aq'pi.» 11As ni qab'i yol uva' at uxhchil sexo'l uva' va'lexh kuxh tatine' tuk' vitxumb'ale'. As ye' ni taq'onve'. Pet nu kuxh toksa tib' xo'l unq'a uxhchile' ti' unq'a yole' uva' ye'l tetz sti'. 12As ab'il uve' ech nib'ane' as tuk' vib'ii u Kub'aal Jesucristo ni qalkat b'en ti' kub'eyat ste uva' la aq'onvi tijikil ti' itx'akat ija'mil vitx'ixe'. 13As ye' la ya' ex, vitz'in vatzik, ti' eb'anat u b'a'ne'. 14Pet asoj at umaj uxhchil uva' ye' la niman uve' ni qal b'en tu u'uje', as la etal xo'l unq'a qitz'in qatzike'. As ye' la uch emolot etib' stuk', aq'al uva' la ch'ixvu ve'te' ti' uve' nib'ane'. 15As ch'o'ni'k etaama sti', pet la eb'eya ste tan titz'in etatzik etib' stuk' k'atz u Kub'aale'. 16As a' u Kub'aale' ni b'anon uva' b'a'n etatin sevatzaj. As Aake' la aq'on sete ti' chit ib'ene'. As Aake' la kaa ve't sexo'l sekajayil. 17As ine' in Pablo nuntz'ib'a b'en unq'a yole' sete tuk' unq'ab' ti' unq'iilat b'en ex. As a' k'uchb'al tetze' uva' in tz'ib'an b'en tetz sete, tan ech untz'ib'e' tul nuntz'ib'e'. 18As a' vib'a'nil u Kub'aal Jesucristo la kaa ve't seti'aj sekajayil. An chite'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\