2 TIMOTEO 1

1Keche, Timoteo. Ine' in Pablo uva' apóstol tetz u Jesucristo, tan eche' uva' kat isa' u Tiixhe' svi'. As kat itxaa in Aak ti' valat isuuchil u yole' uva' alel kan ta'n Aak. As a'e' u tiichajile' uva' ni taq' u Jesucristo sqe. 2As xo'n ve't axh sve, Timoteo, tan ech axhe' eche' umaj unk'aol vatz u Tiixhe'. As u Kub'aal Tiixhe' tuk' u Kub'aal Jesucristo la aq'on vib'a'nile' see. As Aake' la b'anon uva' b'a'n etatin sevatzaj. As nitxum Aak avatz. 3As tul ni vulsa axh sunk'u'l sq'iil aq'b'al, as ni vaq' ta'ntiixh te u Tiixhe' see'. As jik chit untxumb'al vatz Aak ti' unnimat Aak eche' uva' nik ib'an unq'a q'esla unb'aale'. 4As tul ni vulsa axh sunk'u'l tu uva' va'lik chit ooq'e', as a' chit ni vale' uva' la vil axh unpajte, aq'al uva' la chiib' ve't in see'. 5As ni vulsa axh sunk'u'l uva' jik chit nak'ujb'a' ak'u'l ti' u Tiixhe', eche' uva' nik ib'an u q'esla atxutxe' uva' Loida b'axa. As echat nib'an ak atxutxe' uva' Eunice. As ootzimal sva'n uva' echat chit nab'ane' unpajte. 6Esti'e' uva' nunb'eya ve't see uva' la ayak'insa aama ti' eelat isuuchil u eejle'me' uva' aq'el see ta'n u Tiixhe' tul uva' kat vaq' je' unq'ab' see' tul kat unnach Tiixh see', 7tan ye'l uva' nu koj taq' u Tiixhe' u Tiixhla Espíritu sqe ti' uva' la xo'v o' ti' qalat viyol Aake'. Pet kat taq' Aak sqe ti' uva' la qaq' yak'il sti' as ti' uva' la kuxo'ni ve't unq'a qitz'in qatzike'. As la oleb' ve't o' ti' kumajat qib' aq'al uva' ye' la kub'an u va'lexhe'. 8As ye' la xo'v ve't axh ti' aalat u yole' ti' u Kub'aal Jesús. As ye' la ch'ixvu ve't axh svi' ti' uva' ato'k tzan in tu tze'. Pet aq' yak'il ti' akuyat unq'a k'axk'oe' uva' la apaleb'e ti' aalat u b'a'nla yole' eche' uva' nunpaleb'e. As u Tiixhe' la aq'on ayak'il 9uva' kat sotzsan u kupaave'. As kat itxaa ve't o' Aak ti' toksat ok o' Aak sitenamil. As jit ti' umaj b'a'nil uva' kat kub'ana uva' kat itxaakat o' Aak. Pet ti' uva' kam kat tal taama Aak sqi' as ti' vib'a'nil u Jesucristo uva' kat aq'ax sqe tul ye'xnik chee u vatz tx'ava'e'. 10As a'e' u b'a'nile' uva' kat ik'uch ve't Aak sqe tul kat ul u Jesucristo uva' ni q'alpun o' vatz u kupaave'. As kat teesa ve't o' Aak vatz u kamchile'. As tul kat tal ve't Aak u b'a'nla yole', as kat ik'uch ve't Aak u kutiichajile' vatz u q'ii saje'. As ye'l iya'teb'al. 11As kat ik'ujb'a' ve't kan in Aak ti' talpu ve't u b'a'nla yole'. As kat toksa ve't in Aak uva' in apóstol. As kat ok ve't in chusul tetz unq'a tename' uve' jit tiaal Israel. 12Esti'e' nunpaleb'e ve't unq'a k'axk'oe'. As ye'l in nunch'ixve' ti' unpaleb'et u k'axk'oe', tan ootzimal sva'n uva' k'ujle'l unk'u'l ti' u Tiixhe'. As techal la til Aak isuuchil unq'a vee' skajayil uva' kat unb'ana ti' unpaxsat u b'a'nla yole' tul uva' ye'xnaj ul u Jesucristo unpajte. 13As ye' la aya'sa achusat u jikla yole' uva' kat val see. As la chit ak'ujb'a' ak'u'l ti' u Jesús. As la oksa aama ti' axo'nit Aak. 14As tuk' vib'a'nil u Tiixhla Espíritu uve' at sukuk'atz, as a'e' la lochon axh ti' uva' ye' la ajalpu isuuchil u chusb'ale' uva' kat val kan see. 15As ate' sak'u'l uva' jank'al unq'a qitz'in qatzike' tu u Asia, as kat teesa ve't tib' sunk'atz. As echat kat ib'an u Fijelo tuk' u Hermógenes, tan kat taq' ve't kan in, tul kat ok in tu tze'. 16Pet ech koj u Onesíforo, tan jatpajul kuxh kat ul iloch in ti' iyak'insal u vaanxelale'. As ye' kat ch'ixvu naj ti' ul tilat in tu tze'. As a' u Jesús la txumun ivatz naj tuk' unq'a uxhchile' uve' at tu u totzotz naje', 17tan tul uva' kat ul naj tzitza' tu u Roma, as kat ul ichuk in naj techal chit kat ilej in naj. 18As a' u Kub'aale' la b'anon uva' la txumax ivatz naj tu u q'iie' tul uva' la ul Aak vatz u tx'ava'e' unpajte, tan ate' sak'u'l uva' nimal chit kat iloch o' naj tu u Éfeso.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\