2 TIMOTEO 2

1As ech axhe', Timoteo, eche' umaj unk'aol. As tuk val see ti' uva' la ayak'insa aama ta'n vib'a'nil u Jesús uva' Cristo. 2As kam uva' kat val see vatz unq'a uxhchile', as a'e' lachus te ka't unq'a naje' uva' k'ujle'l ak'u'l sti' uva' b'a'n ti' ichusat unq'a yole' te unq'a qitz'in qatzike'. 3As la apaleb'e unq'a k'axk'oe' eche' uva' nib'an umaj sol tul nipaleb'e unq'a k'axk'oe' tu umaj ch'a'o. As ech axhe' eche' umaj sol ti' animat u Jesús uva' Cristo, 4tan ye'l uma'toj aq'on ni titz'a u sole' tul ato'k solil, tan a' kuxh ni titz'a ti' inimale' kam uva' ni tal vib'ooq'ol ste, aq'al uva' acha'v vitxumb'ale' vatz vib'ooq'ole' la ib'ane'. 5As echat nib'an unq'a naje' uva' nitx'ak tib' ti' u ooje'le'. As ye'l itx'aja'm naj la eli, asoj ye' kat inima naj kam uva' kat alpu te naj. 6As echat nib'an unq'a aq'onvile', tan lanal aq'onvu chajnaj b'axa. As a'n la til chajnaj ivatz u taq'one'. 7As la eetz'a unq'a yole' uve' ni val see, tan Tiixhe' la lochon axh ti' uva' la pal axh stuul. 8As ye' la asotzsa u Jesús uva' Cristo sak'u'l, tan kat itz'eb' Aak xo'l u tiaal David. As kat yatz'pu Aak. As kat ul ve't taama Aak unpajte, eche' uve' ni tal u b'a'nla yole' uve' nunpaxsa xo'l unq'a tename'. 9As ti' kuxh uva' ni val u b'a'nla yole' te unq'a tename', as nunpaleb'e unq'a k'axk'oe', tan ato'k in tu tze' eche' umaj b'anol va'lexh. Pet ech koj viyol u Tiixhe', tan ye'xhkam la majon. 10Esti'e' nunkuy unq'a k'axk'oe' uve' nunpaleb'e ti' ilochax unq'a qitz'in qatzike' uva' txaael ta'n u Tiixhe', aq'al uva' la sotzsal ipaav ta'n u Jesús uva' Cristo. As la til ve't u b'a'ne' k'atz u Jesús uva' ye'l iya'teb'al. 11As jikla yol chite' u yole' uva' ni vale': As jank'al o' uva' kat kam o' vatz u paave' tul kat kam u Jesús, as o'e' la ul qaama unpajte eche' uva' kat ib'an Aak tul kat ul taama Aak. 12As jank'al o' uva' nu kupaleb'e u k'axk'oe' ti' kunimat u Tiixhe', as o'e' uva' at ve't qijle'm k'atz Aak tul la ib'an ve't Aak isuuchil u vatz tx'ava'e'. Pet ab'il uva' la alon uva': «Ye' vootzaj u Tiixhe',» chaj la tale', as echat la ib'an u Tiixhe' unpajte sti'. 13As k'uxh jit jik uva' nu kub'an vatz u Tiixhe', pet ech koj Aak, tan jik chit nib'an Aak sqi', tan ye' nijalpu Aak itxumb'al. 14As la anachonsa unq'a yole' te unq'a naje' uva' k'ujle'l ak'u'l sti'. As vatz u Tiixhe' la ab'eyakat te chajnaj ti' uva' ye' la iyaa tib' tuk' unka't unq'a uxhchile' ti' ka'oj yol uva' ye'l kuxh itxa'k, tan ye' la txakone'. Pet aal kuxh la el itxumb'al unq'a uxhchile' tu b'ey ta'n u yaaib'e'. 15As la aaq' yak'il ti' ab'anat u b'a'ne' vatz u Tiixhe', aq'al uva' ech axhe' eche' umaj b'a'nla aq'onvil uva' ye' la ch'ixvi vatz u b'aal aq'one' ti' u taq'one' uva' kat ib'ana. As axh b'a'nla chusunaal ti' u jikla yole'. 16As ye' la aaq' tokeb'al unq'a chusb'ale' tavi' uva' ye'l itxa'k, tan ab'il uva' la aq'on tokeb'al unq'a yole', as a' la eq'olkat b'en tu u va'lexhe' ta'n unq'a chusb'ale'. 17As ech nib'an unq'a chusb'ale' uva' nichus unq'a uxhchile' uva' ni taq' tokeb'al unq'a yole' eche' iyak'in umaj ch'o'm ti' umaj uxhchil. As ech nib'an u chusb'ale' uva' nichus u Himeneo tuk' u Fileto, 18tan kat teesa ve't tib' chajnaj k'atz u jikla yole', tan ni tal ve't chajnaj uva' kat palyu ve't kan u tuleb'al taama unq'a kamnaje'. As nisotz ve't ik'u'l unq'a qitz'in qatzike' ta'n chajnaj. 19As k'uxh kam kuxh la ib'an unq'a uxhchile', pet ech koj vitenam u Tiixhe', tan ech tatine' eche' umaj b'a'nla kab'al uva' chab'amal tatine'. As ato'k texhlal, uva' ech ni tal ile': Ootzimal unq'a uxhchile' ta'n Aak, ab'il uva' tetz Aak. As ech ni tal uma't yol ile': As jank'al unq'a uxhchile' uva' ni oksan Aak, as ni teesa tib' k'atz unq'a va'lexhe'. 20Tan ech tatin unq'a uxhchile' vatz Aak eche' tatin unq'a aq'onb'ale' tu umaj b'a'nla kab'al, tan jit kuxh unq'a b'a'nla aq'onb'ale' at tu u kab'ale', eche' unq'a b'a'nla ch'ich'e' tuk' unq'a b'a'nla chaj tz'aje' uva' nitxakon sqi'. Pet at unq'a aq'onb'ale' uva' tz'aj as moj tze' uva' ye' nitxakon sqi'. 21As ech qatine' vatz u Kub'aale', tan jank'al o' uva' josq'imal u qaanxelale' ta'n Aak, as nitxakonsa ve't o' Aak ti' ib'anax u b'a'ne', tan txaael ve't o' ta'n Aak. As b'anel ve't quche' ti' uva' la kub'an u b'a'nla aq'one' vatz Aak. 22Esti'e' ni val see uva' la eesa eeb' vatz unq'a va'lexhe' uve' nib'an unq'a txul aamae'. Pet aq' yak'il ti' ab'anat u b'a'ne' as ti' ak'ujb'a't ak'u'l ti' u Tiixhe' as ti' ooksat aama ti' Aak tuk' unq'a qitz'in qatzike' eche' nu kub'ane', jank'al o' uva' ni nachon Aak, as o' uva' josq'imal ve't u qaanxelale' ta'n Aak. 23As ye' la aaq' tokeb'al unq'a va'lexhla txumb'ale' uve' ye'l isuuchil ati, tan ate' sak'u'l uva' ab'il ni taq' tokeb'al unq'a va'lexhla txumb'ale' as yaaib' itzojpe' nib'ane'. 24As ye' la ib'ane' uva' a' kuxh u yaaib'e' la kub'ane', jank'al o' uva' o' ik'am u Tiixhe'. Pet b'a'nla aama o' xo'l unq'a uxhchile' skajayil la ib'ane'. As at kutxumb'al ti' kuchusune' xo'l unq'a uxhchile' uva' jit eela kutxumb'al stuk'. As ye' la pal kuk'u'l ti' qalat isuuchil te unq'a uxhchile', 25aq'al uva' tuk' chit b'a'nla aamail la kub'eya te unq'a uxhchile' uve' nich'o'n taama sqi', tan kamal la ib'ane' uva' la itxum u Tiixhe' ivatz unq'a uxhchile' ti' uva' la ik'axa tib' ti' tootzit u jikla chusb'ale'. 26As kamal la teesa ve't tib' unq'a uxhchile' k'atz u tx'i'lanaje' uva' yansamal ve't vitxumb'ale' sta'n, tan a' nib'ane' kam uva' ni tal u tx'i'lanaje' ste.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\