2 TIMOTEO 3

1As la pal axh tu u yole', Timoteo: Tan tuk ib'an ve't tu unq'a q'iie' uva' at ve't o' stuul cheel uva' la yak'in ve't u k'axk'oe', 2tan at unq'a uxhchile' uva' a' kuxh ve't vitxumb'ale' la toksa. As a' kuxh ve't u puaje' la tachva. As la kuxh toksa ve't iq'ii ti' ije'sat tib'. As la teesa ve't iq'ii u Tiixhe'. As ye' la inima ve't ib'aal tuk' itxutx. As la koj taq' ta'ntiixh ti' umaj b'a'nil uva' la b'anax ste. As ye' la ixo'va Tiixh. 3As ye' la ixo'va ve't unq'a uxhchile' unq'a imoole'. As ye' la ib'ane' kam uva' ni tale'. As la ichuk ipaav unq'a imoole'. As ye' la oleb' ti' iya'sat u va'lexhe' uve' nib'ane', tan oora chit ni tul ivi'. As ixa'v chit u b'a'ne' ste. 4As la ib'an unq'a uxhchile' u va'lexhe' te vimoole', k'uxh k'ujle'l chit ik'u'l vimoole' sti', tan ab'iste ve't la titz'a as a'e' la ib'ane'. As la ije'sa tib' vatz vimoole'. As a' kuxh u tacha've' la ichuke'. As ye' la toksa taama ti' u Tiixhe'. 5As k'uxh la ib'ensa tib' unq'a uxhchile' nachol Tiixh, tuk' u va'lexhe' uva' la ib'ane' as ech ik'uchkate' uva' ye'l vitxumb'ale' jalpumal ta'n u Tiixhe'. As ab'il uva' ech nib'ane' as ye' la uch amolot eeb' stuk', 6tan a' uxhchile' uva' nu kuxh tok tulaj kab'al ti' b'en teesat itxumb'al unq'a ixoje' tu b'ey uve' nixaan taama ta'n u paave' uve' nib'ane', tan eq'omal ve't cha'ma tu u va'lexhe' ta'n u tacha'v u taanxelale'. 7As k'uxh b'enameen chit nichus tib' cha'ma ti' ka't unq'a chusb'ale', as eche' la koj tootzi cha'ma u jikla chusb'ale' uva' la aq'on u sotzb'al ipaav cha'mae'. 8As echat nib'an unq'a naje' uve' ni chusun unq'a va'lexhla chusb'ale', tan ni tixva chajnaj u jikla yole', eche' uva' nik ib'an u Janese' tuk' u Jambres, tan nik tixva u jikla yole' uva' nik tal u Moisés. As ech nib'an unq'a uxhchile' cheel, tan yannal ve't vitxumb'ale'. As ye' nisa' u Tiixhe' kam uva' nib'an chajnaj, tan ye' ninima ve't chajnaj u jikla yole' uva' tetz Aak. 9Pet ye'l chajnaj tuk yakeb'oj tuk' vichusb'ale', tan la pal ve't u tename' stuul uva' va'lexh uve' nib'an chajnaj, eche' uva' kat ib'an ka'va'l u naje' te u Moisés. 10Pet ech koj axh, Timoteo, tan ootzimal u chusb'ale' a'n uva' kat val see as tuk' vuntxumb'aline' tuk' uva' kam ni vale' as nunb'ane'. As ootzimal a'n ti' u k'ujleb'al unk'u'le' ti' u Tiixhe' as ti' uva' nim vaama ti' unkuyat unq'a uxhchile', tan xo'n sve. As ootzimal a'n uva' kat unkuy unq'a k'axk'oe' uve' kat unpaleb'e 11tul kat tilul in tu unq'a tename', eche' kat ulb'el in tu u Antioquía tuk' tu u Iconio as tu u Listra unpajte. As a' u k'axk'oe' uva' kat ul svi'. Pet kat iloch in u Kub'aal Jesucristo vatz unq'a k'axk'oe' skajayil. 12As ech chit la ib'ane', tan jank'al o' uva' nu kusa' uva' jik chit u kutxumb'ale' la kub'ane', tan ti' uva' ato'k o' k'atz u Cristo uva' Jesús, as la chit kupaleb'e unq'a k'axk'oe'. 13Pet ech koj unq'a naje' uve' va'lexh kuxh nib'ane' tuk' unq'a naje' uve' ni maxtib'en imool, tan aal kuxh ib'en chajnaj tu u paave' tuk b'enoj. As kam chit imaxtib'et chajnaj unq'a uxhchile' as echat la ulb'el chajnaj unpajte. 14Pet ech koj axh, Timoteo, tan la aaq' yak'il ti' u chusb'ale' uva' chusel see, tan ate' sak'u'l uva' jikla chusb'al chite', tan ootzimale' a'n uva' ab'il kat chusun axh, 15tan tu atalintxa'il kat ootzikat u jikla chusb'ale' ti' viyol u Tiixhe'. As a'e' kat aq'on atxumb'al ti' u sotzb'al paave' tan ti' uva' k'ujle'l ak'u'l ti' u Cristo uva' Jesús. 16As jank'al chit viyol u Tiixhe' uve' tz'ib'amal kan, as Tiixhe' kat aq'on itxumb'al unq'a uxhchile' ti' itz'ib'ale'. As b'a'n ti' ichusat o' ti' u jike', as ti' qootzita' uva' ab'iste u va'lexhe' nu kub'ane', as ti' ijikb'a't o', as ti' ichusat o' ti' kub'anat u b'a'ne'. 17Esti'e' uva' chusel ve't qib' sb'a'n, jank'al o' uva' o' ve't me'al ik'aol u Tiixh. As b'anel ve't quche' ti' kub'anat unq'a b'a'nla aq'one' skajayil.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\