3 XHUN 1

1Ine' in Xhun uva' in iq'esal sexo'l, ex uva' ex niman tetz u Jesús. As nunq'iila b'en axh, vitz'in vatzik Gayo, tan aya'l chit unk'u'l nunxo'ni axh. 2Vitz'in vatzik uva' xo'n chit axh sve, as a' ni vale' uva' b'a'n koj chit la elkat axh ti' unq'a vaa' nab'ane'. As tiichajlu kuxh koj axh. As echat koj tatin u aanxelale' k'atz u Tiixhe'. 3As tul kat ul ka'l unq'a qitz'in qatzik sunk'atz, as va'l chit untxuq'txun ve'te', tan kat ul tal sve uva' jik chit nab'ane' ti' animat viyol u Kub'aal Tiixhe' as ti' aalat isuuchil unpajte. 4As va'l chit unchiib'e' tul ni vab'i yol seti' uva' jik chit nimamal viyol u Tiixhe' seta'n, tan ech exe' eche' me'al unk'aol. As ye'l uma'toj yol at sti' uva' la chiib' in sta'n. 5Xo'n chit axh sve, vitz'in vatzik, tan jik chit nab'ane' tul naloch unq'a qitz'in qatzike' uva' nixaan tulaj unq'a tename' ti' ipaxsal viyol u Tiixhe'. As k'uxh ye' ootzimal unq'a qitz'in qatzike' a'n, as jik chit naloche'. 6As kat ul tal chajaak vatz unq'a qitz'in qatzike' tzitza' ti' u b'a'nile' uva' kat ab'ana, tan ti' uva' xo'n ve't chajaak see. As ye' la aya'sa ab'anat b'a'nil te unq'a qitz'in qatzike' uva' la oon ti' b'en tilat axh, aq'al uva' la b'en chajaak katil uva' la b'en talkat chajaak viyol u Tiixhe', tan a'e' uva' nisa' Aak sqi'. 7Tan tul nipal chajaak tulaj unq'a tename' ti' ipaxsal viyol u Tiixhe', as ye'l umaj lochb'al nik'ul chajaak xe' unq'a tename' uva' ye' ni niman u Tiixhe'. 8Esti'e' uva' techal la kuloch chajaak ti' ivatb'al as ti' itx'ix, tan tul uva' nu kuloch chajaak, as antu ve't o' nu kulochon ve'te' ti' ipaxsal u jikla yole' tulaj unq'a tename'. 9As kat untz'ib'a b'en uma'l u u'uj te unq'a qitz'in qatzike' uva' nik'ul tib' tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh tuk' u Diótrefes. As nu kuxh toksa tib' u Diótrefes siq'esalil xo'l unq'a qitz'in qatzike'. As ye' nik'ul naj unq'a qitz'in qatzike' uva' nunchaj b'en. As mita'n nik'ul o' naj. 10Esti'e' ni val see, tul la oon in xe' u Diótrefes, as xo'l ve't unq'a qitz'in qatzike' la unb'eyakat ste ti' u va'lexhe' uve' nib'ane', tan nu kuxh icheesa naj yol sqi'. As jit kuxh ta'ne' nib'an naj. Pet ye' nik'ul naj unq'a qitz'in qatzike' uva' nunchaj b'en tulaj unq'a tename'. As ab'il ni alon uva' la k'ulpi, as niya'sa naj ste. As ye' nik'ul ve't ok naj tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh xo'l unq'a qitz'in qatzike' uva' nimol tib' tuk' naj. 11Axh vitz'in vatzik uva' Gayo, as xo'n chit axh sve. Esti'e' ni val see, ab'anak u va'lexhe' eche' uve' nib'an unq'a uxhchile'. Pet a' u b'a'ne' la ab'ane', tan ab'il uva' ni b'anon u b'a'ne', as a' uxhchile' ni niman u Tiixhe'. Pet u uxhchile' uva' ni b'anon u va'lexhe', as a'e' ye' ni nima uva' ni tal u Tiixhe'. 12As ni tal unq'a uxhchile' skajayil uva' b'a'n ve't itxumb'al u Demetrio nib'ane'. As kam uva' nib'ane', as nik'uche' uva' ninima u jikla yole'. As echat chit vunyole' sti' unpajte, tan b'a'n ve't itxumb'al uva' ni vile'. As axhe' ootzin tetz uva' jik chit u yole' uva' ni val see. 13As nimatel yol la untz'ib'a b'en see uva' kat vala. As ye' la vaq' ku' tu u u'uje' cheel, 14tan ye' kuxh jatva't q'ii tuk oonoj ve't in ti' b'en vilat axh uva' ni vale'. As la til ve't tib' kuvatz ti' kuyolone'. 15(15) As b'a'noj aatine' tuk' unq'a qitz'in qatzike'. As ni taq' b'en unq'a qitz'in qatzike' itzii see uva' at tzitza' uva' k'ulel chit tib' kuyol stuk'. As la aaq' untzii unpajte te junun unq'a qitz'in qatzike' uva' at tzitzi'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\