HECHOS 6

1As tu unq'a q'iie', as nikat ina' ve't tachul unq'a niman tetz u Jesús. As nikat kuxh iyaa ve't tib' unq'a tiaal Israel uva' nikat niman Aak uva' griego viyolb'ale', tuk' unq'a imoole' uva' hebreo viyolb'ale', tan nik tal unq'a griego uva' ye'l unq'a txakay ixoje' nik ilochpe' tijikil xo'l chajnaj ti' unq'a echb'ub'ale' uve' nik ijatxpu jun q'ii. 2As imolo ve't kab'laval unq'a apóstol unq'a imoole' uva' nik niman u Jesús. As ech tal ve't ile': —As jit b'a'ne' uva' la kuya'sa qalat viyol u Tiixhe' ti' kuxh kujatxat unq'a echb'ub'ale' xo'l unq'a txakay ixoje'. 3Pet txaapoj vujvo'j unq'a qitz'in qatzike' sukuxo'l uva' b'a'n iyolb'ele' as aq'el itxumb'al ta'n u Tiixhla Espíritu. As chajnaj la k'ujeb' kan ti' tilat isuuchil unq'a echb'ub'ale' tul la jatxpu xo'l unq'a ixoje'. 4Pet ech koj o', tan ye' la ya' o' ti' kuchusune' sexo'l ti' viyol u Tiixhe' as ti' kunachat Tiixh unpajte,— ti'k chajnaj. 5As b'a'n u yole' uve' kat tab'i unq'a qitz'in qatzike', uva' kat tal unq'a apóstol. As kat txaap ve't u Esteban uva' aq'ik itxumb'al ta'n u Tiixhla Espíritu as k'ujlik chit ik'u'l naj ti' u Kub'aal Tiixhe'. As kat txaap ve't u Pi'l, tuk' u Prócoro, tuk' u Nicanor, tuk' u Timón, tuk' u Parmenas, as tuk' u Kul uva' tzaanaj tu u Antioquía uva' ma'tik toksat tib' ti' inimat unq'a tzaq'ite' uva' k'ujlu kan ta'n u Tiixhe' te unq'a tiaal Israel. 6As a' chajnaje' uva' eq'ol ve't ok vatz unq'a apóstol. As taq' ve't je' unq'a apóstol iq'ab' ti' chajnaj tul kat nachpu Tiixh ti' chajnaj. 7As pax ve't itzib'lal u yole' ti' u Kub'aal Jesús xo'l unq'a tename'. As na' ve't tachul unq'a niman tetz Aake' tu u Jerusalén. As nimal unq'a oksan iyol tenam vatz Tiixh niman u yole' ti' u Jesús. 8As nikat ik'uch u Esteban unq'a k'uchb'al tetz vib'a'nil u Tiixhe' uva' nik teq'o taama unq'a uxhchile' sta'n, tan atik iyak'il vib'a'nil u Tiixhe' sti'. 9As kat yan ve't tivi' ka'l unq'a tiaal Israel uva' nik ik'ul tib' tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh «Tetz unq'a uxhchile' uva' chajpumal ve'te'» ch'elel, tan at uxhchil tzaa tu u Cirene, tu u Alejandría, tu u Cilicia, as tu u tx'ava'e' uva' Asia. As a' chajnaje' uva' iyaa ve't tib' tuk' u Esteban. 10As jit oleb' chajnaj ti' u Esteban, tan atik itxumb'al u Esteban tul nik iyolone' ta'n u Tiixhla Espíritu. 11Pet ichoo ve't chajnaj ka'l unq'a chulin yol ti' u Esteban. As ech tal ve't unq'a chulin yol ile': «Kat qab'i teesat naj iq'ii u Moisés tuk' u Tiixhe',» ti'k unq'a chulin yole'. 12As toksa ve't chajnaj xe' taama unq'a tename' tuk' unq'a b'aal tename' as tuk' unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite', ti' uva' la ul ivi' unq'a tename' ti' u Esteban. As itxey ve't unq'a tename' u Esteban. As eq'ol ve't tu u ab'ib'ale'. 13As ichuk ve't chajnaj ka't unq'a cheesan tetz ipaav u Esteban. As ech tal unq'a cheesan paav ile': —U naj ila', tan ye' niya'sa naj teesal iq'ii u tiixhla atinb'ale' as tuk' unq'a yole' uve' k'ujlu kan sukuxo'l ta'n u Moisés. 14Tan kat qab'i talat naj uva' la te'pisa u Jesús uva' aa Nazaret u kutostiixhe'. As la ijalpu u Jesús unq'a tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan ta'n u Moisés,— ti'k chajnaj. 15As kajayil unq'a naje' uve' xonlik ok tu u ab'ib'ale' as isaji ve't chajnaj ivatz u Esteban. As til ve't chajnaj uva' ech ve't ika'y u Esteban eche' ika'y umaj ángel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\