EFESIOS 1

1Ine' in Pablo apóstol tetz u Jesucristo, tan eche' uva' nisa' Aak svi'. As nuntz'ib'a b'en u u'uje' sete, ex uva' echen ex tu u tenam uva' Éfeso tan ex itenam Tiixh, tan aya'l chit ek'u'l at ve't ok ex k'atz u Jesucristo. 2As a' u Kub'aal Tiixhe' tuk' u Kub'aal Jesucristo la aq'on vib'a'nile' seti' ti' uva' b'a'n etatin sevatzaj. 3Qoksataj iq'ii u Tiixhe', viB'aal u Kub'aal Jesucristo. Tan jank'al u b'a'nile' uva' echen tu almika' uva' la yak'insan u qaanxelale', as kat taq' u Tiixhe' sqe ti' toksat ok o' Aak k'atz u Jesucristo. 4As tul ye'xnik chee u vatz tx'ava'e', as kat itxaa o' u Tiixhe' ti' qok jikla aamail as ti' uva' ye'l ve't u va'lexhe' sqi', tan vatz Aak as atik ve't ok o' k'atz u Jesucristo tul ye'xnik chee u vatz tx'ava'e'. 5Tan ti' uva' xo'n chit o' te u Tiixhe', as esti'e' kat tal ve't kan Aak sqi' uva' la ok o' sme'al ik'aol Aak tuk' vib'a'nil u Jesucristo. As va'l chit ichiib' u Tiixhe' ti' talata' uva' at vib'a'nil Aake' sqi', tan a'e' uva' nisa' Aak sqi'. 6As nisa' Aak unpajte uva' la qoksa ve't iq'ii Aak ti' vib'a'nile' uva' at ve't tzan sqi', tan aya'l chit ik'u'l Aak ti' taq'at u nimla b'a'nile' sqe tuk' vib'a'nil viK'aole' uva' xo'n chit te Aak. 7As tuk' vinimla b'a'nile', as kat ichoo ve't viK'aol Aake' u kupaave' tul kat el vikajale' vatz u kuruse'. As kat isotzsa ve't u Tiixhe' u kupaave' ti' ik'uchat Aak sqe uva' nim chit vib'a'nil Aake' nib'an sqi', 8tan ye'l iya'teb'al vib'a'nil Aake' ni taq' sqe tuk' vib'a'nla txumb'ale'. 9As kat taq' ve't Aak kutxumb'al ti' uva' la pal o' tu u yole' uva' alel kan sqi' ta'n Aak uva' ye'xheb'il ootzinik tetz b'axa. As a'e' u b'a'nile' uva' ma'tik titz'at Aak ib'anat sqi' tuk' vib'a'nil u Jesucristo. 10As tul uva' la ilej u q'iie' uva' k'ujlu kan ta'n Aak, as la toksa ve't Aak u Jesucristo b'ooq'olil ti' unq'a vee' skajayil, k'uxh tu almika' as moj vatz tx'ava'. 11As tul kat ok ve't o' k'atz u Jesucristo, as la taq' ve't Aak u kuvaatzile' eche' uva' itz'amal kan sqi' ta'n Aak. Tan Aake' ni b'ooq'olin unq'a vee' skajayil. Esti'e' techal kat b'anchu ve't sqi' eche' uva' nisa' Aak, 12aq'al uva' la til unq'a tename' unq'a nimla b'a'nile' uva' aq'el sqe ta'n Aak, jank'al o' uva' k'ujle'l kuk'u'l ti' u Jesucristo. As la qoksa ve't iq'ii u Tiixhe' o' tuk' unq'a tename' skajayil. 13As jank'al ex uva' jit ex tiaal Israel, tan tul kat etab'i u b'a'nla yole' uva' ni alon isuuchil u sotzb'al paave' sete, as kat enima ve'te'. As kat toksa ve't u Tiixhe' u Tiixhla Espíritu tu vetaanxelale' eche' uva' alel kan ta'n Aak, texhlal tetz uva' ex ve't tetz u Tiixhe'. 14Tan tul uva' nu kutx'eb' ilejat u q'iie' uva' la itzojpisa Aak jank'al uva' alel kan sqi' ta'n Aak, as a' u Tiixhla Espíritu nik'uchun uva' la taq' ve't Aak u kuvaatzile' ti' uva' la qoksa ve't iq'ii Aak. 15As kat vab'i ve't etzib'lal ti' uva' k'ujle'l ek'u'l ti' u Jesús. As xo'n ve't vitenam u Tiixhe' sete skajayil. 16As tul nunnach Tiixh, as b'enameen chit ni vulsa ex sunk'u'l ti' vaq'at ta'ntiixh te u Tiixhe' seti'. 17As nunjaj b'a'nil te u Tiixhe' uva' ni qoksa iq'ii, tan Aake' iB'aal u Jesucristo. As nunjaj te Aak ti' uva' la taq' Aak etxumb'al ti' enimat Aak. As la ik'uch Aak sete ab'iste uva' ye' ootzimal seta'n, aq'al uva' jik chit la etootzi ve't Aak. 18As Tiixh la aq'on etxumb'al ti' uva' la pal ex stuul uva' ab'iste uva' nu kutx'eb'e'. As la pal ex stuul ti' u kuvaatzile' uva' tuk taq' Aak sqe jank'al o' uva' o' itenam Aak, tan nim talche' unq'a b'a'nile' uve' at xe' u Tiixhe'. Esti'e' kat imolokat o' Aak. 19As la etootzi u tijle'm Aake' uva' ye'xheb'il la lejon sti'. As Aake' ni lochon o', jank'al o' uva' k'ujle'l kuk'u'l ti' u Jesucristo. As ech vib'a'nil Aake' ti' kulochpe' tuk' u tijle'me' 20eche' u b'a'nile' uva' kat ik'uch Aak ti' tulsat Aak taama u Jesucristoe'. As kat taq' Aak tijle'm u Jesucristo ti' uva' la xoneb' Aak tiseb'al u Tiixhe' tu almika' 21ti' tok b'ooq'olil ti' unjoltu unq'a vee' skajayil uva' at tijle'm tu almika' tuk' vatz tx'ava', tan ye'xheb'il la lejon ti' u tijle'm u Jesucristo. As ye'l uma'toj b'ii nim talche' ti' vib'ii Aake', k'uxh cheel as moj a'n tule'. 22As kat toksa ve't ok u Tiixhe' u Jesucristo b'ooq'olil ti' unq'a vee' skajayil as sqi' unpajte, o' uva' o' itenam Aak, tan ech tatin u Jesucristo sqi' eche' tatin u kuvi'e' ti' u kuchi'ole'. 23As ech b'an qa'ne' tuk' Aak eche' b'an ta'n u kuchi'ole' uva' txeyel tib' skajayil. As ech Aake' eche' u kuvi'e', tan Aake' aq'ol tetz unq'a nimla b'a'nile' sqe skajayil.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\