EFESIOS 2

1As eche' ex, tan ti' uva' nik kuxh epaasa tzii as nik epaavine', as esti'e' uva' echik ve't exe' eche' kamnaj vatz u Tiixhe' tul ye'xnik ek'ujb'a' ek'u'l ti' u Jesucristo. 2As a'ik kuxh unq'a vatz tx'ava'illa txumb'ale' eq'omalik seta'n eche' nib'an unq'a uxhchile' uva' ye' ni niman u Tiixhe', tan nik enima u tx'i'lanaje' uva' ib'ooq'ol unq'a sub'ule' uva' echen tu kajiq' eche' uva' nib'an unq'a paasan tziie'. 3As echat nik kub'ane' eche' nib'an unq'a uxhchile' tul ye'xnik kuk'ujb'a' kuk'u'l ti' u Jesucristoe', tan a'ik kuxh u tacha'v u kuchi'ole' nik kub'ane'. As a' kuxh unq'a va'lexhla txumb'ale' eq'omik sqa'n, tan a'ik u kutxumb'ale' nik qoksa. As taal chite' sqe uva' la ul u k'axk'oe' sqi' eche' uve' tuk uloj ti' unq'a uxhchile'. 4As nim chite' vib'a'nil u Tiixhe' ti' itxumat Aak kuvatz, as ni xo'ni ve't o' Aak. 5As tul uva' echik o'e' kamnaj vatz Aak ta'n u kupaave', as kat taq' Aak kutiichajil k'atz u Jesucristo. Esti'e' uva' ib'a'nil kuxh u Tiixhe', as q'alpumal ve't o' vatz u kupaave'. 6As eela tulsat u Tiixhe' qaama tuk' u Jesucristoe'. As kat xoneb' ve't Aak k'atz u Tiixhe' tu almika', as eela kuxh stuk' uva' antu ve't o' kat xoneb' ve't o' k'atz Aak, 7aq'al uva' la kuk'uch ve't vinimla b'a'nil u Tiixhe' tu unq'a q'iie' uva' a'n tule', tan nim chite' vib'a'nil Aake' kat taq' sqe ti' toksat o' Aak k'atz u Jesucristo. 8As ib'a'nil kuxh u Tiixhe' as q'alpumal ve't o' vatz u kupaave' ti' u k'ujleb'al kuk'u'le'. As jit o'e' kat tx'olon kuq'alput qib'. Pet oy chite' kat ib'an Aak sqe. 9As ye' la uch kuje'sat qib' ti' uva' q'alpumal ve't o' vatz u kupaave', tan jit ti' umaj b'a'nil kat kub'ana as kat q'alpu ve't o' ta'n Aak. 10As o' icheesa'm u Tiixhe', tan Aake' kat aq'on kutiichajil ti' toksat o' Aak k'atz u Jesucristo, aq'al uva' la kub'an u b'a'ne'. As tul ye'xnik taq' u Tiixhe' kutiichajil sk'atz, as ma'tik ik'ujb'a't kan Aak sqi' uva' a' u b'a'ne' la kub'an vatz Aak. 11As la val sete, vitz'in vatzik, ex uva' jit ex tiaal Israel, as la etulsa sek'u'l uva' kamik etatin b'axa, ex uva' ni teesal eq'ii ta'n unq'a uxhchile' uva' eesamal ve't unb'iil vichi'ole' ta'n uma't uxhchil, tan ni tal chajnaj seti' uva' ye'l unb'iil vechi'ole' eesamal. 12As etulsataj sek'u'l uva' tul ye'xnik etootzi u b'a'nla yole' ti' u Jesucristoe', as ye'l u b'a'nile' nik etx'eb'e', tan ye'lik u txumb'ale' sek'u'l uva' k'ulik kan ta'n u Tiixhe' te unq'a tiaal Israel. As ye'lik etokeb'al xo'l vitenam Aake'. As tul a'ik kuxh unq'a vatz tx'ava'illa txumb'ale' eq'omalik seta'n. 13Pet ech koj cheel tan at ve't ok ex k'atz u Jesucristo. As at ve't ok ex xo'l vitenam u Tiixhe' ta'n vikajal u Jesucristo uva' kat el vatz u kuruse'. 14As ib'a'nil kuxh Aak as ye'l ve't kuxo'l sukuvatzaj, o' uva' o' tiaal Israel tuk' ex uva' jit ex tiaal Israel, tan unvatzul kuxh ve't o' setuk' ta'n u Jesucristo. 15As tul kat kam u Jesucristo vatz u kuruse', as kat teesa ve't Aak iyak'il u O't Testamento uva' atik sqi' b'axa, o' uva' o' tiaal Israel. As Aake' kat b'anon uva' unvatzul ve't o' setuk' vatz u Tiixhe'. As tan ti' uva' at ve't ok o' k'atz Aak, as o' ve't uma'l u ak' tenam. As ye'l ve't kuxo'l sukuvatzaj ta'n Aak. 16As ti' vikameb'al u Jesucristo vatz u kuruse', as kat ik'ul ve't tib' kuyol tuk' u Tiixhe'. As kat ik'ul ve't tib' kuyol sukuvatzaj unpajte. As kat iya'sa ve't u Jesucristo u ch'o'nchil aama sukuxo'l. 17As kat ul tal ve't u Jesucristo u b'a'nla yole' ti' uva' b'a'n ve't qatine' vatz u Tiixhe', ex uva' ye'lik etokeb'al xo'l vitenam u Tiixhe' as tuk' o' uva' o' tiaal Israel. 18As ib'a'nil kuxh u Jesucristo as at ve't qokeb'al k'atz u Tiixhe' ta'n u Tiixhla Espíritu, k'uxh o' tiaal Israel as moj ex uva' jit ex tiaal Israel. 19Esti'e' uva' jit'e'ch etatine' eche' umaj uxhchil uva' ulnaj tzaanaj kuxhtu'. Pet ex ve't itenam Tiixh tuk' unjoltu unq'a niman tetz Aake' skajayil. 20As ech etatine' eche' umaj kab'al. As ech tatin unq'a apóstol tuk' unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' eche' unq'a toj kab'ale'. As ech u Jesucristo eche' umaj nimla sivan uva' k'ujlu je' u kab'ale' svi', 21tan ib'a'nil kuxh Aak as ech qatine' sukuvatzaj eche' umaj kab'al uva' nuk'el tib' sb'a'n. As ib'a'nil kuxh Aak, as la na' ve't qachul, o' uva' o' itenam Aak, techal la oon o' eche' u nimla kab'ale' uva' ninachpukat Tiixh. As jik ve't u kutxumb'ale' ta'n Aak. 22As Aake' ni b'anon uva' unvatzul ve't o' setuk', as tuk' unq'a qitz'in qatzike' skajayil uva' niman tetz Aak, tan ti' uva' at ve't ok ex k'atz Aak, ex uva' jit ex tiaal Israel. As ech o'e' setuk' eche' u tatinb'al u Tiixhe', tan at ve't ok u Tiixhla Espíritu tu u qaanxelale'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\