EFESIOS 3

1Esti'e' ni val sete, in uva' in Pablo: As ato'k tzan in tu tze' ti' unlochat ex as ti' valat isuuchil u yole' ti' u Jesucristo sete. 2As ootzimale' seta'n uva' kat taq' u Tiixhe' vijle'm ti' unlochat ex as ti' valat isuuchil u nimla b'a'nile' sete uva' at seti' ta'n Aak. 3As a'e' u yole' uva' ye'xheb'il ootzinik tetz. Pet kat ik'uch Aak isuuchil u yole' sve, eche' uva' kat untz'ib'a b'en unb'iil sete. 4As tul la esik'le ve't u yole', as la etootzi uva' at ve't isuuchil u yole' sunk'u'l ta'n u Tiixhe', tan Aake' kat aq'on vuntxumb'ale' ti' u yole' uva' ye'xheb'il ootzinik tetz ti' u Jesucristo. 5As k'uxh ye'xheb'il tal Aak isuuchil ste na'ytzan, as kat tal ve't u Tiixhla Espíritu isuuchil u yole' sqe, o' uva' o' apóstol uva' txaael ve't o' ta'n Aak, as tuk' te unq'a q'ajsan tetz viyol Aake'. 6As a' isuuchil u yole' uva' at ve't vib'a'nil Aake' seti' cheel, ex uva' jit ex tiaal Israel, as sqi' unpajte, uva' o' tiaal Israel, tan unvatzul ve't o' setuk' vatz Aak. As ib'a'nil kuxh u Jesucristoe' as la aq'ax ve't unq'a nimla b'a'nile' sqe as setuk' uva' alel kan ta'n u Tiixhe' sqi', eche' uva' ni tal u b'a'nla yole'. 7As a'e' u b'a'nla yole' uva' kat ik'ujb'a' kan in u Tiixhe' sti' tuk' vib'a'nile', tan Aake' ni yak'insan vaama ti' ipaxsal u b'a'nla yole' sexo'l. 8As ni vitz'a uva' nim talchu unq'a qitz'in qatzike' svi' uva' niman tetz u Jesucristoe'. As ib'a'nil kuxh u Tiixhe', as kat taq' Aak vijle'm ti' unpaxsat u b'a'nla yole' sexo'l, k'uxh ye' ni qoleb'e' ti' qootzit unq'a nimla b'a'nile' skajayil uva' at tzan sqi' ta'n Aak. 9As kat taq' ve't Aak u vijle'me' ti' valat isuuchil u yole' uva' itz'amalik sqi' ta'n Aak tul ye'xnik icheesat Aak u vatz tx'ava'e', tan Aake' cheesan tetz skajayil. As a'e' u yole' uva' ye'xheb'il ootzinik tetz sb'axa. 10Aq'al uva' la aq'ax ootzilo vinimla txumb'al u Tiixhe' ta'n unq'a niman tetz Aake' te unq'a vee' at tijle'm tu almika'. 11Eche' uva' k'ujlik kan ta'n u Tiixhe' tul ye'xnik chee u vatz tx'ava'e'. As jank'al unq'a nimla b'a'nile' uva' k'ujlik kan sqi' ta'n Aak, as kat ib'an Aak tuk' vib'a'nil u Jesucristoe'. 12As ti' uva' at ve't ok o' k'atz u Jesucristo as tul k'ujle'l kuk'u'l sti', as at ve't qokeb'al k'atz u Tiixhe'. 13Esti'e' nunjaj b'a'nil sete ti' uva' ye' la ka'kab'in etaama ta'n u k'axk'oe' uve' nunpaleb'e ti' unpaxsat u b'a'nla yole' sexo'l, tan aal la ok ve't eq'iie' ti' uve' nunpaleb'e seti'. 14Esti'e' nunqaaeb'e' ti' unnachat Tiixh seti', 15tan a' u Tiixhe' viB'aal unq'a tename' skajayil uva' niman tetz u Jesucristo, k'uxh vatz tx'ava' as moj tu almika'. 16As mama'la yak'il at xe' u Tiixhe'. Esti'e' nunjaj te Aak uva' la iyak'insa Aak vetaanxelale' ta'n u Tiixhla Espíritu, 17aq'al uva' tuk' u k'ujleb'al ek'u'le' ti' u Jesucristoe', as la atin ve't u Jesucristoe' tu vetaanxelale' b'enameen. As nunjaj b'a'nil te u Tiixhe' seti' ti' uva' jank'al uva' la eb'ane', as tuk' u xo'niib'e' la eb'ankat. 18As ech qootzite' setuk', jank'al o' uva' o' itenam Tiixh, uva' nim vib'a'nil Aake' nib'an sqi', tan ye'l iya'eb'al as ye'l imoxteb'al ti' ixo'nit o' Aak. 19As nunnach Tiixh seti' ti' uva' la etootzi uva' nim chite' vib'a'nil u Jesucristo nib'an sqi' ti' ixo'nit o' Aak, tan nime' vib'a'nil Aake' ti' ixo'nit o' ti' uva' ootzimal sqa'n. As nunjaj te u Tiixhe' uva' ech koj ve't vetxumb'ale' eche' Aak la ib'ane'. 20As qoksataj iq'ii u Tiixhe', tan at tijle'm Aak ti' taq'at unq'a nimla b'a'nile' sqe. As nim chite' u b'a'nile' uve' ni taq' Aak sqe ti' uve' nu kujaj te Aak as moj ti' uve' ni qitz'a uva' nib'an Aak sqe, tan nimal b'a'nil nib'an Aak ti' iyak'insat u qaanxelale'. 21Esti'e' la qoksa iq'ii Aak sb'enameen ti' chit ib'ene', ti' unq'a nimla chaj b'a'nile' uve' nib'an Aak sqi' ta'n u Jesucristoe', o' uva' o' itenam Aak. As ech chit la ib'ane'. An chite'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\