GÁLATAS 1

1Ine' in Pablo apóstol tetz u Jesucristo. As jit umaj uxhchil kat txaaon in. As mita'n umaj uxhchil kat chajon in. Pet a' u Jesucristo tuk' u Tiixhe' uva' kat ulsan taama u Jesucristo kat oksan in apóstol. 2As nuntz'ib'a b'en u u'uje' tuk' unq'a qitz'in qatzike' uva' at sunk'atz ti' kuq'iilat b'en ex uva' qitz'in qatzik qib' setuk', jank'al ex uva' echen ex tu u tenam uva' Galacia. 3As a' u Tiixhe' tuk' u Kub'aal Jesucristo la aq'on vib'a'nile' seti' ti' uva' b'a'n etatin sevatzaj la ib'ane'. 4As a' u Jesucristo kat taq' tib' kamoj ti' u kupaave' as ti' qel vatz unq'a va'lexhla txumb'ale' uva' at vatz u tx'ava'e', eche' uva' nisa' u Tiixhe'. 5As ye'l o' la ya' o' ti' qoksat iq'ii u Tiixhe' ti' chit ib'ene'. An chite'. 6As nuntxumun seta'n, tul ma't imolot ex u Tiixhe' ta'n vib'a'nil u Cristo, as oora chit kat ejalpu ve't vetxumb'ale' ti' u Tiixhe', tan va'len ve't uma't chusb'al kat enima ve'te' uva' jit eela tuk' u b'a'nla yole' uva' kat unchus sete. 7As ye'l uma'toj b'a'nla chusb'al ati ti' u b'a'nla yole'. Pet at ka'l unq'a uxhchil sexo'l uva' ni sotzsan ek'u'l tuk' uma't chusb'al uva' va'len ve'te', tan nijalpu ve't unq'a uxhchile' isuuchil u b'a'nla yole' uva' kat unchus sete ti' u Cristo. 8Pet tuk val sete, asoj jit eela u chusb'ale' uva' la alpu sete tuk' u chusb'ale' uva' kat val sete, as ab'il uva' ni jalpun isuuchil u b'a'nla yole' ti' u Cristo, as k'uxh in as moj umaj ángel uva' la tzaa tu almika' la ul alon uma'toj chusb'al sete uva' va'len ve'te', as ech ib'en u uxhchile' tu u xamale'. 9As kam uva' kat val sete sb'axa as tuk unka'pu sete scheel unpajte. Asoj at umaj uxhchil uva' la ul alon uma'toj yol sete uva' jit eela tuk' u b'a'nla yole' uva' kat unchus sete, as a' uxhchile' uva' ech ib'en tu u xamale'. 10As jit a' nunsa' uva' la oksal unq'ii seta'n ti' uva' ni val u yole' sete. Pet a' nunsa' uva' a' u Tiixhe' la oksan unq'ii. Asoj a' kuxh la unsa' uva' ex la oksan unq'ii ti' unq'a yole' uve' ni val sete, as jit in ik'ame' u Cristo. 11As la val sete, vitz'in vatzik, tan jit itxumb'al umaj uxhchil kat vala tul kat val u b'a'nla yole' sete, 12tan jit umaj uxhchil kat alon sve. As mita'n umaj uxhchil kat chusun in sti'. Pet a' u Jesucristo kat k'uchun isuuchil sve. 13As ab'imale' seta'n kam vuntxumb'ale' nik unb'an b'axa tul nik unnima unq'a uq'iib'ale' uva' nimamal ta'n unq'a q'esla unb'aale', tan nik untilu unq'a niman tetz u Jesús. As nik unchuk txumb'al ti' isotzsal ivatz. 14As atik pal untxumb'al ti' unq'a uxhchile' uva' nik unchus vib' stuk', tan aya'lik chit unk'u'l nik unnima unq'a chusb'ale' uva' k'ujlik kan ta'n unq'a q'esla unb'aale'. 15Pet tul ye'xnik itz'eb' in vatz u tx'ava'e', as kat itxaa in u Tiixhe'. As ib'a'nil kuxh Aak, as kat imolo in Aak. As tul kat tal Aak ik'uchat viK'aole' sve 16ti' uva' la b'en val isuuchil u b'a'nla yole' ti' viK'aol Aake' xo'l unq'a tename' uva' jit tiaal Israel, as ye'l umaj vatz tx'ava'illa txumb'al kat unch'oti te umaj uxhchil. 17As jit b'en in tu u Jerusalén ti' b'en vilat unq'a apóstol uva' b'axik ok apóstol sunvatz. Pet a' b'exkat in tu Arabia. As q'aavik ve't tzan in tu u Damasco unpajte. 18As tul ma't ipal oxva'l yaab', as b'en ve't in tu u Jerusalén ti' b'en vilat u Lu'e'. As o'laval q'ii b'ex unb'an xe' aak. 19As jit vil uma'toj unq'a apóstol. Pet ta'n kuxh u Jacobo, u titz'in u Kub'aal Jesús, uva' kat vila. 20As ootzimal ta'n u Tiixhe' uva' jikla yol chite' unq'a yole' uva' nuntz'ib'a b'en sete, tan ye'l yol nunchuli. 21As xamtik ve't stuul, as b'ex ve't in tu vitx'ava' u Siria tuk' tu u Cilicia. 22As unq'a qitz'in qatzik uva' nik niman u Cristo uva' echen tulaj unq'a talaj tename' tu u Judea, as ye'xnik tilat unvatz. 23As nik kuxh tab'i yol svi' uva' ech nik tal ile': «U naj uva' nik laq'b'an o' b'axa, as nipaxsa ve't naj u b'a'nla yole' ti' u Jesús. As tul nik tal naj isotzsal u b'a'nla yole' b'axa,» ti'k u yole' uva' nik tab'i unq'a qitz'in qatzike'. 24As tul tab'i unq'a qitz'in qatzike' uva' nik unpaxsa ve't u b'a'nla yole' ti' u Cristo, as toksa ve't chajaak iq'ii u Tiixhe'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\