GÁLATAS 2

1As tul ma'tik ipal ve't kaalaval yaab', as b'en ve't in tu u Jerusalén unpajte tuk' u Bernabé. As veq'o ve't u Tito svi'. 2As b'ex ve't in, tan ti' uva' ma'tik talat u Tiixhe' sve. As unb'an ve't uma'l u nuk'u tuk' unq'a qitz'in qatzike' uva' atik tijle'm. As val ve't isuuchil te chajaak ti' u b'a'nla yole' uva' ni val te unq'a tename' uva' jit tiaal Israel, aq'al uva' ye' la eesal iq'ii u b'a'nla yole' uva' nunchuse'. 3As xekelik u Tito svi' uva' jit tiaal Israel. As ye'xhkam kat tal unq'a qitz'in qatzike' uva' atik tijle'm ti' uva' la eesal unb'iil vichi'ol u Tito. 4As kat kub'an u nuk'ue', tan ti' uva' atik ka'l unq'a uxhchil xo'l unq'a qitz'in qatzike' uva' nik toksa tib' niman tetz u Jesús. As nik ichuk chajnaj txumb'al ti' uva' jit kuxh ti' kuk'ujb'a't kuk'u'l ti' u Jesucristo as la sotzsal kupaav. Pet techal la kunima unq'a tzaq'ite' skajayil uva' tz'ib'amal kan ta'n u Moisés. As a'n la sotzsal kupaav uva' nik tal chajnaj. 5As o' chite' ye' kat niman unb'ooj unq'a yole' uva' nik tal chajnaj, aq'al uva' mita'n unb'ooj isuuchil u b'a'nla yole' la jalpuli, uva' ni qal sexo'l. 6As unq'a qitz'in qatzike' uve' at tijle'm, as ye'l uma'toj chusb'al kat tal chajaak sve uva' la unchuse'. (As k'uxh nim chit talchu chajaak, as eela kuxh kuvatz nib'an u Tiixhe'. As ye' la voksa stuul, k'uxh kam kuxh la tal ka't unq'a uxhchile'.) 7Pet kat pal ve't chajaak stuul uva' a' u Tiixhe' kat aq'on u vijle'me' ti' unpaxsat u b'a'nla yole' xo'l unq'a tename' uva' jit tiaal Israel, uva' ye'l unb'iil vichi'ol unq'a naje' eesamal, as eche' u tijle'm u Lu'e' uva' kat taq' Aak ti' ipaxsat u b'a'nla yole' xo'l unq'a tiaal Israel uva' eesamal unb'iil vichi'ole'. 8As u Tiixhe' kat k'ujb'a'n kan u Lu'e' apóstol xo'l unq'a tiaal Israel. As an chit Aake' kat k'ujb'a'n kan in apóstol xo'l unq'a tename' uva' jit tiaal Israel. 9As u Jacob, tuk' u Cefas, tuk' u Xhune', as palchajaak stuul uva' kat taq' u Tiixhe' u vijle'me'. As chajaake' nim talche' xo'l unq'a apóstol. As kat taq' ve't chajaak iq'ab' sve, tuk' te u Bernabé, k'uchb'al tetz uva' kumool ve't qib' tuk' chajaak ti' kupaxsat u b'a'nla yole'. As a' la b'en kupaxsakat u b'a'nla yole' xo'l unq'a tename' uva' jit tiaal Israel. As ech koj chajaak, tan a' la b'en ipaxsakat chajaak u b'a'nla yole' xo'l unq'a tiaal Israel. 10As ye'l uma'toj yol kat tal chajaak sve. Pet ta'n kuxh kat tal chajaak uva' la unloch ve't unq'a meeb'a'e'. As ni vok ve't ilil sti' ti' unb'anata'. As ye' kat unya' ti' unlochata'. 11As tul kat oon u Lu'e' tu u Antioquía, as kat unyaa ve'te', tan kat vila uva' va'lexh vitxumb'ale' nik ib'ane'. 12Tan tul ye'xnik ul ka't unq'a qitz'in qatzike' uva' tiaal Israel uva' ichaj tzan u Jacobo, as nik itx'a'n u Lu'e' k'atz unq'a qitz'in qatzike' uva' jit tiaal Israel. As tul ul ve't unq'a qitz'in qatzike' uva' ichaj tzan u Jacobo, as teesa ve't el tib' u Lu'e' k'atz unq'a qitz'in qatzike' uva' jit tiaal Israel, tan nik ixo'va u Lu'e' viyol unq'a tiaal Israel uva' nik oksan iq'ii u yole' uva' techal la el unb'iil ichi'ol umaj uxhchil. 13As echat nik ib'an ve't unjoltu unq'a qitz'in qatzike' uva' tiaal Israel eche' uve' nik ib'an u Lu'e', tan ka'vatz kuxh vitxumb'ale' kat ib'ana. As antu ve't u Bernabé kat ib'an tetz. 14As tul vila uva' ye' nik inima chajaak kam ni tal u b'a'nla yole', as ech val ve't ile' te u Lu'e' vatz unq'a qitz'in qatzike' skajayil: «Tan ech vatxumb'ale' nab'ane' eche' unq'a jit tiaal Israel tul uva' natx'a'n sk'atz. As tul axh tiaal Israel. ¿As kam q'i uve' najalpu ve't vatxumb'ale' cheel? Tan nak'uch tuk' vatxumb'ale' uva' techal kuxh la ib'an unq'a jit tiaal Israel tetz, eche' uve' nib'an unq'a kumoole' uva' tiaal Israel. 15As o' tiaal Israel tul kat itz'eb' o'. As jit o' umaj uxhchil uva' jit tiaal Israel uva' ye' ni niman u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan. 16As ootzimal sqa'n uva' jit ti' inimat umaj uxhchil u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan ta'n u Moisés la okkat u uxhchile' jikla aamail vatz u Tiixhe'. Pet ti' u k'ujleb'al ik'u'l u uxhchile' uva' aq'el ste ta'n u Jesucristoe', as la ok jikla aamail vatz u Tiixhe'. As echat kat kub'ana, tan kat kuk'ujb'a' kuk'u'l ti' u Jesucristoe'. As esti'e' kat ok o' jikla aamail, tan ye'l umaj uxhchil la ok jikla aamail vatz u Tiixhe' ti' inimat u tzaq'ite'. 17As jikla aama ve't o' vatz u Tiixhe' ta'n u Jesucristoe', as ni talpu sqi' uva' antel kuxh kupaavine' as an chite' u yole'. ¿As ma Aak b'a ni lochon o' ti' kupaavine'? ¡As ye'le ta'! 18Pet asoj la q'aav o' ti' kunimat unq'a txumb'ale' unpajte uva' kat kuya'sa kan, as ech kuk'uchate' uva' paasan tzii ve't o'. 19As eche' in, tan kat pal in stuul uva' jit ti' unnimat u tzaq'ite' la okkat in jikla aamail vatz u Tiixhe'. As eela kuxh stuk' uva' kat kam ve't in vatz u tzaq'ite' kat ib'ana, aq'al uva' at ve't untiichajil k'atz u Tiixhe'. As la unb'ane' kam uva' nisa' Aak svi'. 20As tul kat kam u Cristo vatz u kuruse', as eela kuxh stuk' uva' kat kam in k'atz Aak. Esti'e' uva' jit ve't u vatz tx'ava'illa txumb'ale' nunb'ane'. Pet a' ve't vitxumb'al u Cristoe' nuntxakonsa, tan isle'l ve't Aak. As at ve't Aak tu vaanxelal. As jank'al uva' la unb'ane' tul uva' isle'ltel in vatz u tx'ava'e', as tuk' u k'ujleb'al k'u'le' uva' aq'el sve ta'n viK'aol u Tiixhe' uva' Cristo la unb'ankat, tan xo'n in te Aak. As kat taq' tib' Aak kamoj svi'. 21As ye' la veesa iq'ii u nimla b'a'nile' uva' kat ib'an u Tiixhe' sqi', tan asoj kat ok in jikla aamail ti' unnimat u tzaq'ite' uva' itz'ib'a kan u Moisés, as ye'l kuxh itxa'ke' b'a vikameb'al u Cristoe' sqi',» ch'in kat val te u Lu'e'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\