GÁLATAS 6

1Vitz'in vatzik, asoj at umaj uxhchil sexo'l uva' kat ilpi uva' kat paavini, as ex uva' yak'innal ve't etaama ta'n u Tiixhla Espíritu, as exe' la lochon u uxhchile' ti' uva' la ib'an u b'a'ne' unpajte. As jikoj chit la yolon ex tul la etal isuuchil vipaav u uxhchile' ste. As la etil je' etib' aq'al uva' ye' la paavin ex k'atz u uxhchile'. 2Pet elochtaj etib' sevatzaj vatz unq'a k'axk'oe' uve' nepaleb'e. Asoj ech la eb'ane', as nenima vitzaq'it u Cristo. 3As ab'il uva' nim kuxh ni toksakat je' tib' ti' vimoole', as an kuxhe' niyansa je' tib'. 4As junun ex la etil je' vetxumb'ale', ma b'a'n neb'ane' pet moj ye'le. Asoj a' u b'a'ne' neb'ane', as la txuq'txun ex sti'. Pet jit uve' nib'an vemoole' la etitz'a ti' etoksat eq'ii, 5tan junun ex la etitz'a vetaq'one' uva' kat taq' u Tiixhe' sete. Pet jit tetz vemoole' la etitz'a. 6As ex uve' kat chuspu ex ti' viyol u Tiixhe', as exe' la lochon unq'a uxhchile' uva' kat chusun ex tuk' unq'a emeeb'a'le'. 7As palojtaj ex stuul, tan ye' la uch emaxtib'et u Tiixhe' tuk' uve' neb'ane'. Tan ech la eb'ane' eche' umaj naj uva' ni tave', tan kam uva' la tava naj, as a'e' la til naj ivatz. 8As ab'il uva' a' kuxh u tacha'v vichi'ole' nib'ane', as a' u tacha'v vichi'ole' la eq'on tu u va'lexhe'. Pet ech koj u uxhchile' uva' ni b'anon kam uva' ni tal u Tiixhla Espíritu, as at ve't itiichajil k'atz u Tiixhe' ta'n u Tiixhla Espíritu. 9As pali'k kuk'u'l ti' kub'anat u b'a'ne', tan la ilej uma'l u q'ii uva' techal la qil ivatz u b'a'ne' uva' nu kub'ane', asoj ye' la pal kuk'u'l ti' kub'anata'. 10Esti'e' ni val sete, tul la uch sukuvatz, as kub'antaj u b'a'ne' te unq'a uxhchile' skajayil. As b'axel la kub'an u b'a'ne' te unq'a qitz'in qatzike' uve' k'ujle'l ik'u'l ti' u Tiixhe'. 11Etiltaj unq'a nimla tz'ib'e' uva' nuntz'ib'a b'en sete ta'n vunq'ab'e', texhlal tetz uva' in ni alon b'en unq'a yole' sete. 12As la val sete ti' unq'a naje' uve' ni ya'lun ex ti' tel unb'iil vechi'ole', tan a' ni tal chajnaj uva' la chiib' unq'a imool chajnaje' sti'. Esti'e' ye' ni tal chajnaj isuuchil uva' kam u b'a'nile' kat ib'an u Cristo sqi' tul kat kam Aak vatz u kuruse', tan ye' nisa' chajnaj uva' la ipaleb'e chajnaj k'axk'o ta'n unjoltu unq'a imoole' uva' ye' ni niman u Cristo. 13As k'uxh kat eesal unb'iil vichi'ol chajnaje', as mita'n ni toleb' chajnaj ti' inimal unq'a tzaq'ite' skajayil uva' tz'ib'amal kan ta'n u Moisés. Pet a' ni tal chajnaj uva' la el unb'iil vechi'ole', ti' uva' la uch ije'sat tib' chajnaj seti' vatz unq'a imoole'. 14As ech koj in, tan ye'l unq'ii ni voksa. Pet ta'n u Jesucristo ni voksa iq'ii uva' kat kam vatz u kuruse' sqi'. As esti'e' ye' ni voksa ve't iq'ii unq'a vee' uva' at vatz u tx'ava'e' eche' nib'an unq'a tename' uva' a' kuxh u vatz tx'ava'illa txumb'ale' eq'omal sta'n. 15Tan jank'al o' uva' at ve't ok o' k'atz u Jesucristo, as ye'l ve't qetz sti' moj eesamal unb'iil u kuchi'ole' moj ye'le. Pet ta'n kuxh qetze' uva' eq'omal ve't u ak' txumb'ale' sqa'n ta'n vib'a'nil u Jesucristo. 16A' u Tiixhe' la aq'on sete ti' uva' b'a'n etatin sevatzaj sekajayil la ib'ane', jank'al ex uva' nimamal unq'a b'a'nla yole' seta'n uva' kat val sete. As Aake' la txumun evatz, ex uva' txaael ve't ex ti' etok sitenam Aak. 17As a' ni vale' uva' ye'xheb'il kuxh la xaansan ve't vaama, tan at ve't chaya'l svi' ta'n unq'a k'axk'oe' uva' kat unpaleb'e ti' u Jesucristo. 18Vitz'in vatzik, a' vib'a'nil u Kub'aal Jesucristo la yak'insan vetaanxelale'. An chite'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\