HEBREOS 1

1Jatpajul kuxh kat yolon u Tiixhe' te unq'a q'esla kub'aale' na'ytzan ta'n unq'a q'ajsan tetz viyol Aake'. As nimal txumb'al kat itxakonsa Aak ti' uva' la pal unq'a tename' tu u yole' uve' ni tal Aak. 2Pet ech koj tu unq'a q'iie' uva' at o' stuul cheel, tan kat tal ve't Aak isuuchil u yole' sqe ta'n viK'aole'. As tuk' viK'aol Aake' kat icheesa kan Aak u tx'ava'e' tuk' u almika'e' skajayil. As kat ik'ujb'a' ve't Aak viK'aole' ti' uva' a'e' la etzin unq'a vee' skajayil. 3As a' viK'aol u Tiixhe' ni k'uchun uva' nim talchu ve't Aak eche' itxijun u q'iie' sqi'. As a' vivatzib'al Aake' viK'aole' sukuvatz. As tuk' viyol viK'aol Aake' uva' at tijle'm, ni til isuuchil unq'a icheesa'm Aake' skajayil ti' itzojpisata' kam uva' ni titz'a Aak sti'. As tul ma't isotzsat viK'aol Aake' kupaav, as kat xoneb' ve'te' tiseb'al u Tiixhe' uva' nim talche' uva' echen tu almika'. 4Esti'e' at ve't pal u tijle'm viK'aol u Tiixhe' ti' u tijle'm unq'a ángel. As nim ve't talchu vib'iie' ti' vib'ii unq'a ángel. 5Tan ye'l umaj ángel uva' ech koj kat tal u Tiixh ile' ste: Axhe' axh unK'aol; As ine' uva' kat aq'on u eejle'me' cheel, ti'k koj Aak. As mita'n te umaj ángel kat talkat Aak uma't u yole' uva' ech ni tal ile': As ine' in B'aala ti' u uxhchile'. As a' u uxhchile' unk'aol la ib'ane', ti'k koj Aak. 6As tul kat ul ve't unch'i'til viK'aol u Tiixhe' vatz u tx'ava'e', as ech kat tal ve't Aak ile' sti': Techal chit la qaaeb' unq'a ángel uva' tetz u Tiixhe' svatz skajayil, ti'k Aak. 7As ech ni tal Aak ile' ti' unq'a ángel: Ine' ni b'anon uva' ech ve't unq'a ángel eche' kajiq'. As ech unq'a unk'ame' eche' taq' xamal, ti'k Aak tal ti' unq'a ángel. 8Pet ech koj u yole' uva' ni tal Aak ti' viK'aole', tan ech ni tal Aak ile' sti': Axh Tiixh. As ye'l ve't iya'teb'al u eejle'me' la ib'ane' ti' chit ib'ene'. As jik chit axh la ab'ane' tuk' u eejle'me'. 9Nasa' unq'a jikla txumb'ale'. Pet ye' nasa' unq'a va'lexhla txumb'ale'. As nim u chiib'ichile' kat ib'an tu u q'iie' tul uva' kat unvaa vavi'e' tu aceite, texhlal tetz uva' kat untxaa axh ti' voksat aq'ii ti' unq'a uxhchile', ti'k u Tiixhe' tal ti' viK'aole'. 10As ech uma't u yol ile' uva' ni tal u Tiixhe' ti' viK'aole': UnK'aol, kat acheesa u vatz tx'ava'e' tixe'teb'al u q'iisaje'. As tuk' vayak'ile' kat acheesa u almika'e' unpajte. 11Jank'al unq'a acheesa'me' la sotze'. Pet ech koj axh, tan at chit axhe' ti' chit ib'ene'. As kajayil chit unq'a acheesa'me' as la pal iyak'il eche' nib'an unq'a oksa'me'. 12As ech la oolb'e unq'a acheesa'me' eche' ni tulb'el umaj oksa'm uva' nib'ochlik el, tul uva' ye' nitxakon ve'te'. As la jalpul unq'a acheesa'me' eche' nib'anchu te umaj oksa'm uva' nijalpule'. Pet ech koj axh, tan at chit axhe' ti' chit ib'ene'. As ye'l imoxteb'al vayaab'e' ati, ti'k u Tiixhe' ti' viK'aole'. 13As ye'l umaj ángel uva' ech koj kat tal u Tiixh ile' ste: Xoneb'en tu vunseb'ale' techanal la vaq' kan unq'a uxhchile' jaq' avoj uve' ni ch'o'n taama see', ti'k koj Aak te umaj ángel. 14As ootzimal sqa'n uva' ech unq'a ángel eche' u kajiq'e'. As a'e' ik'am u Tiixhe'. As chajel tzane' ti' kulochpe', jank'al o' uva' la etzin u nimla b'a'nile' uva' aq'el sqe ta'n Aak ti' isotzsat Aak u kupaave'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\