HEBREOS 3

1Esti'e', vitz'in vatzik, ex uva' ex itenam Tiixh, antu ve't o' uva' kat imolo o' u Tiixhe' setuk' ti' qetzit u nimla b'a'nile' k'atz Aak. As qitz'ataj setuk' ti' u Jesucristo uva' chajel tzan ti' kulochpe'. As Aake' u nimla oksan tetz iyol tenam vatz u Tiixhe', eche' uva' ni tal u yole' uva' chusel ve't sqa'n. 2As k'ujleb'al k'u'l u Jesucristo vatz u Tiixhe' uva' kat ik'ujb'a' kan Aak. As ech kat ib'an u Moisés xo'l unq'a itenam u Tiixhe', tan k'ujleb'al chit k'u'l u Moisés vatz u tename' kat ib'ana. 3As at ve't pal toksal iq'ii u Jesús ti' u Moisés, eche' tatin umaj lakol kab'al, tan at pal toksal iq'ii ti' u kab'ale' uva' kat ilaka. 4As jank'al unq'a kab'ale', as at uma'l uxhchil lakol tetz. As a' u Tiixhe' cheesan tetz skajayil. 5As k'ujleb'al k'u'l u Moisés vatz u Tiixhe' kat ib'ana. As ech ve't tatin u Moisés eche' umaj k'am ti' ib'anata' jank'al uva' kat tal u Tiixhe' ste as ti' talat isuuchil kam uva' la tal u Tiixhe' xamtel. 6As ech koj u Cristo, tan ech tatin Aake' xo'l vitename' eche' umaj k'aol uva' ni ilon vikab'al vib'aale'. As o'e' ta' uva' ech o'e' ikab'al u Tiixhe', asoj chab'amal qatin ti' u nimla b'a'nile' uva' nu kutx'eb'e'. As ye' la ya' o' ti' kuchiib' sti', tul nu kutx'eb'e'. 7Esti'e' la val sete, tan ech la eb'ane' eche' uva' ni tal u Tiixhla Espíritu, tan ech ni tal ile': Asoj netab'i viyol u Tiixhe' cheel, 8as ye' la etiib'isa vetaanxelale', eche' uva' kat ib'an unq'a tename', tul uva' kat ul ve't ivi' u Tiixhe' ti' unq'a tename' tu u tzuukin tx'ava'e', tan nik isa' tootzita' ma la ib'an Aak moj ye'le kam uva' kat tal Aak. 9As esti'e' ech kat tal ve't Aak ile': Tzitzi' kat isa'kat unq'a q'esla eb'aale' tootzita' ma an chit u yole' uva' kat val ste moj ye'le. As k'uxh kat til unq'a nimla b'a'nile' uva' kat unb'an sti' tu ka'viinqil u yaab'e', as nik isa' tootzita' ma an chit u yole' uva' kat val ste moj ye'le. 10As esti'e' uva' kat ul ve't unvi' ti' unq'a tename' uve' atik tzitzi'. As ech kat val ve't ile' sti': «As tz'ejxinal chit unq'a tename' tuk' vitxumb'ale'. As ye' nisa' tootzit vuntxumb'ale',» ch'in kat vala. 11Esti'e' kat vala uva' kat tx'i'tzi'l tu ve't in. As kat unk'ujb'a' ve'te' uva' ye' la ok ve't unq'a uxhchile' tu u tx'ava'e' uva' kat valtzi' ste uva' la chiib' kat as uva' ye' la b'uchlukat ve'te', ti'k u Tiixhla Espíritu. 12Atoj enachb'al, vitz'in vatzik, aq'al uva' ye'l umaj ex la eteesa kan etib' k'atz u islich Tiixhe', as ye' la etoksat etaama ti' u va'lexhe', as ti' iyansal vetxumb'ale' ti' u k'ujleb'al ek'u'le' ti' Aak. 13Pet aal la iyak'insa tib' etaama sevatzaj jun q'ii ti' u k'ujleb'al ek'u'le' ti' Aak. As eb'antaj cheel, aq'al uva' ye'l umaj ex la etiib'isa etaama ta'n u paave' uve' ni tal imaxtib'et ex. 14Tan asoj chab'amal qatin ti' u k'ujleb'al kuk'u'le' ti' u Cristo techal tul Aak unpajte eche' uva' nik kub'an sb'axa, as at ve't qokeb'al ti' unq'a nimla b'a'nile' uva' la aq'ax sqe ta'n Aak. 15As esti'e' uva' ech ni tal u yol ile': Asoj netab'i viyol u Tiixhe' cheel, as ye' la etiib'isa vetaanxelale' eche' uva' kat ib'an unq'a tename' tul uva' kat ul ivi' u Tiixhe' sti', ti'k u yole'. 16As tuk unnachonsa sete uva' ¿ab'il kat ab'in viyol u Tiixhe' as ye' kat inima? Tan a' unq'a tename' uve' kat teq'o u Moisés b'ey svatz ti' tel ch'u'l tu u Egipto. 17¿As ab'il sti' kat ulkat ivi' u Tiixhe' tu ka'viinqil u yaab'e'? A' unq'a tename' uva' kat ipaasa tzii, as kat kamik kan tu u tzuukin tx'ava'e'. 18As unq'a uxhchile' uva' ye' ni niman u yole' as kat k'ujb'a'l ve't kan sti' uva' ye' la ok tu u tx'ava'e' uva' ye'l la b'uchlukat. 19As nu kupal stuul uva' ye' kat uch tetzit ve't unq'a uxhchile' kam uva' kat taltzi' ve't Aak ste, tan ti' uva' ye' kat ik'ujb'a' ik'u'l ti' Aak.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\