HEBREOS 4

1As eche' uva' kat ib'an unq'a tiaal Israel tul kat ok tu u tx'ava'e' uva' kat taltzi' u Tiixhe' ste uva' kat chiib'kat. As echat chit nib'an cheel, tan tuk chiib'oj o' k'atz u Tiixhe'. As atoj kunachb'al ti' uva' altzi'mal sqe ta'n Aak. As ye'xheb'il la teq'o kan tib' ti' Aak, aq'al uva' ye' la itz'ej kan uva' altzi'mal ste ta'n Aak. 2Tan antu ve't o' kat alpu u b'a'nla yole' sqe eche' uve' kat alpu te unq'a tename' na'ytzan. Pet k'uxh kat tab'i ve't unq'a tename' viyol Aake', as ye' kat txakon ve't sti' tan ti' uva' ye' kat ik'ujb'a' ik'u'l ti' Aak tul uva' kat tab'i. As ye' kat inima. 3Pet ech koj o' uva' ni niman viyol u Tiixhe' tan at ve't qokeb'al k'atz Aak. As aq'al uva' ye' la ib'an ve'te' eche' uva' tal kan Aak: Esti'e' kat ul ve't unvi'. As kat unk'ujb'a' ve'te' uva' ye' la ok ve't unq'a uxhchile' tu u tx'ava'e' uva' kat valtzi' ste uva' la chiib' kat as ye' la b'uchlukat ve'te', ti'k u Tiixhe'. Jank'al o' uva' at o' vatz u tx'ava'e' 4As at uma't u yol uva' tz'ib'amal kan uva' ech ni tal ile' ti' ivujpu u q'iie': As tivujpu q'ii kat oleb' u Tiixhe' ti' vicheesa'me' skajayil, as kat chiib' ve't Aak ti' uve' kat ib'an Aak, ti'k u yole'. 5As ech ni tal uma't u yol ile' unpajte uva' tz'ib'amal kan: As kat unk'ujb'a' ve'te' uva' ye' la ok ve't unq'a uxhchile' tu u tx'ava'e' uva' kat valtzi' ste uva' la chiib' kat as ye' la b'uchlukat ve'te', ti'k Aak. 6As ootzimal sqa'n uva' ye' kat tetzi unq'a uxhchile' u chiib'ichile' k'atz u Tiixhe' uva' kat alax u b'a'nla yole' ste b'axa, tan ye' kat inima u yole'. 7As kat ik'ujb'a' ve't kan u Tiixhe' uma't u q'ii cheel unpajte. As a' u David kat tz'ib'an u yole' ta'n Aak. As a'e' uva' ni tuch ve't cheel: Asoj netab'i viyol u Tiixhe' cheel, as ye' la etiib'isa etaanxelal ti' enimata', ti'k u David. 8As kat koj itx'ol unq'a uxhchile' tetzit u chiib'ichile' k'atz u Tiixhe' ta'n u Josué, as ye'le'xh uma't u q'iie' kat ik'ujb'a' kan u Tiixhe'. 9Esti'e' attel u chiib'ichile' cheel sqi', o' uva' o' ve't itenam u Tiixhe'. 10Tan jank'al u aq'one' uva' nukub'ane', as nu kuchiib'e' eche' uva' kat ib'an u Tiixhe' tul kat oleb' Aak ti' icheesat unq'a icheesa'me' skajayil. 11Qaq'taj yak'il setuk' ti' u chiib'ichile' uva' alel sqe ta'n u Tiixhe', aq'al uva' ye'l umaj o' la yan kutxumb'al eche' uve' kat ib'an unq'a tename' uva' na'ytzan uva' kat ipaasa tzii. 12As a' viyol u Tiixhe' ni aq'on itiichajil u qaanxelale'. As at pal iyak'il ti' tilat u qaanxelale' ti' u ch'ich'e' uva' ka'va'l tee, tan la palik ok viyol Aake' tu u qaanxelale' techal toon xe' qaama eche' tok umaj ch'ich' tu kuchi'ol. As la chukun ib'en tu kub'ajil. As a' viyol Aake' la pich'un kam uva' ni tal qaama tuk' uva' ni qitz'a. 13As ye'l umaj vicheesa'm Aake' uva' ye' koj na'l vatz Aak, tan kajayil chite' unq'a vee' na'l vatz Aak. As Aake' uva' la kuxocho'k qib' ste ti' uva' kam kat kub'ana. 14As ye' la kuya'sa kunimat unq'a yole' ti' u Jesús, viK'aol u Tiixhe', tan Aake' uva' nimla q'esal oksan tetz iyol tenam vatz Tiixh. As echen ve't Aak tu almika'. 15As u Jesús, u nimla q'esal oksan iyol tenam vatz Tiixhe' ti' itxumat kuvatz as ti' ilochat o' Aak vatz u paave', tan kat chukax txumb'al ti' Aak eche' uva' ni qulb'ele', tan a' kat alchi uva' kat koj paavin Aak. As ye'l Aak kat paavini. 16Esti'e' ye' la xo'v ve't o' ti' kujetz'en ok k'atz Aak tu uve' xonle'lkat Aak tuk' u tijle'me' uva' atkat vib'a'nil Aake'. As la itxum Aak kuvatz. As la iloch ve't o' Aak tuk' vib'a'nile', tul la kupaleb'e unq'a k'axk'oe'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\