HEBREOS 5

1As qitz'ataj kam itxaap unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh, tan txaaele' nib'anche' xo'l unq'a imoole'. As k'ujlu ve't kan ti' toksal viyol u tename' vatz u Tiixhe', as ti' toksal unq'a txooe' vatz Aak ti' ijajat sotzb'al ipaav unq'a tename'. 2As aapaav chite' unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh. Esti'e' at itxumb'al ti' uva' la ik'uch u nima aamaile' te unq'a tename' uva' ye'l itxumb'al ati ti' u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan. 3As ti' uva' aapaav chajaak, as esti'e' nitz'e'sa ve't chajaak unq'a txooe' vatz u Tiixhe' ti' ijajat sotzb'al ipaav as tuk' ti' vipaav unq'a tename'. 4As ye' la uch toksat je' tib' umaj uxhchil siq'esalil oksan iyol tenam vatz Tiixh. Pet a' kuxh u uxhchile' la oki uve' kat txaapi ta'n u Tiixhe', eche' uva' kat ib'an u Aarón. 5As echat kat ib'an u Cristo, tan ye'l Aak kat toksa je' iq'ii ti' toksat tib' siq'esalil oksan iyol tenam vatz Tiixh. Pet a' u Tiixhe' kat oksan u Cristo siq'esalil unq'a nachol Tiixhe'. As ech kat tal u Tiixh ile': Axhe' axh unK'aol. As ine' uva' kat aq'on u eejle'me' cheel, ti'k u Tiixhe' tal te u Cristo. 6As ech ni tal u Tiixh ile' unpajte tu uma't u u'uje': Axh ve't oksan iyol tenam vatz Tiixh ti' chit ib'ene', eche' uva' kat ib'an u Melquisedec, ti'k Aak. 7As tul atik u Cristo vatz u tx'ava'e', as taq' je' Aak tuul ivi' ti' inachat Tiixh tuk' oq'el, tan ootzimal ta'n Aak uva' ta'n u Tiixhe' la lochon Aak ti' ipaleb'et u kamchile'. As kat ab'il ve't viyol u Cristo, tan ti' uva' kat ixo'va Aak u Tiixhe'. As niman yol Aak kat ib'ana. 8As k'uxh iK'aol u Tiixhe' u Cristo, as tul uva' kat ipaleb'e Aak unq'a k'axk'oe', as kat tootzi ve't Aak kam inimal viyol u Tiixhe'. 9As tul ma'tik inimat ve't Aak kajayil uva' alel kan ti' Aak, as kat ok ve't Aak aq'ol tetz itiichajil u qaanxelale' k'atz u Tiixhe', jank'al o' uva' ni niman ve't Aak, 10as kat ik'ujb'a' ve't kan u Tiixhe' viK'aole' siq'esalil oksan iyol tenam vatz Tiixh eche' uva' kat ib'an ve't u Melquisedec. 11As nimatel yol la val sete ti' u Melquisedec, uve' ni vale'. As tza'l talax isuuchil u yole' sete, tan ti' uva' ye' nepal stuul. 12As na'ytzane' exe't ti' echusat etib' ti' unq'a yole'. As a' la eb'ane' uva' ex koj ve't la chusun ex cheel, uva' ni vale'. Pet ni vile' uva' techal la ka'pul unq'a chusb'ale' sete uva' kat chuspu sete sb'axa, tan echtel kuxh nib'an vetxumb'ale' ti' unq'a chusb'ale' eche' nib'an umaj tal ne' uva' nitel ich'u'une'. As ye' la oleb' ex ti' tab'il unq'a chusb'ale' uva' tii tab'ile', tan ech vetxumb'ale' eche' umaj ne' uva' ye' echb'unoj. 13As ab'il uva' echtel kuxh vitxumb'ale' eche' unq'a ne'e' uva' nitel kuxh ich'u'une', as ye' nib'en ste ab'iste u va'lexhe', as ab'iste u b'a'ne'. 14Pet ech koj unq'a uxhchile' uva' ech vitxumb'ale' eche' unq'a q'esla aamae', tan nichuspu ve'te' ti' unq'a chusb'ale' uva' tii tab'ile' eche' nib'anchu te unq'a talaj intxa'e' uva' ni taq'pu ve't techb'ub'al. As chusel ve't sta'n ti' tootzita' uva' ab'iste u b'a'ne' as ab'iste u ye' b'a'ne'. As a' u b'a'ne' nib'ane'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\