HEBREOS 8

1As a' isuuchil u yole' uva' ni val sete ti' itzaele' uva' at ve't ok chite' u Jesús q'esalil oksan iyol tenam vatz Tiixh. As xonle'l ve't Aak tiseb'al u Tiixhe' uva' nim talche' tu almika'. 2As Aake' ni nachon Tiixh sqi' tu u Tiixhla atinb'ale' uva' tabernáculo ib'ii uva' k'ujle'l ta'n u Kub'aal Tiixhe'. As a'e' u atinb'ale' uva' ninachpukat Tiixh tu almika' uva' jit umaj uxhchil kat b'anon. 3As junun unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh as k'ujlu kan ti' toksal iyol unq'a tename' vatz Tiixh. Esti'e' uva' techal la toksa u Jesús umaj oy vatz u Tiixhe'. 4Pet attel koj u Jesús cheel, as jit Aak oksan iyol tenam vatz Tiixh la ib'ane' vatz u tx'ava'e', tan at ve't unq'a oksan iyol tenam vatz Tiixh sukuxo'l ti' toksat unq'a oye' vatz u Tiixhe' eche' uva' ni tal u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan ta'n u Moisés. 5As a' chajnaje' uve' ni oksan unq'a oye' vatz u Tiixhe' tu u atinb'ale' uva' tabernáculo ib'ii uva' ninachpukat Tiixh. As a'e' ni b'anon ivaatzil u atinb'ale' uva' tabernáculo uva' echen tu almika' eche' uva' kat tal u Tiixhe' te u Moisés, tan ech tal ve't Aak ile' te u Moisés tul uva' aalik ib'anat ve't u atinb'ale' uva' tabernáculo uva' nik inachpukat Tiixh: «La chit ab'ane' kam uve' kat val see vi' u vitze',» ti'k Aak. 6As kat aq'pu ve't te u Jesús uva' Aak kat oksan iyol tenam vatz u Tiixhe'. As echat u ak' tzaq'ite' uva' k'ujlu kan ta'n u Jesúse', tan at pal ti' u tzaq'ite' uva' atik b'axa. As nim talche' unq'a yole' uva' tal u Tiixhe' ti' u Jesúse'. 7As jik koj chit kat ib'an unq'a uxhchile' ta'n u tzaq'ite' uva' atik b'axa, as ye'le'xh u ka'v tzaq'ite' kat k'ujeb'i. 8Pet kat til u Kub'aal Tiixhe' uva' ye' nik ib'an unq'a tename' u b'a'ne'. Esti'e' uva' ech kat tal ve't Aak ile' sti': As la ilej ve't uma'l u q'ii uva' la unk'ujb'a' ve't uma't u ak' tzaq'ite' seti', ex unq'a aa Israel tuk' ex unq'a aa Judá. 9Pet jit eela u ak' tzaq'ite' tuk' u tzaq'ite' uva' kat unk'ujb'a' kan xo'l unq'a q'esla eb'aale', tul uva' kat veq'o el tzan tu u Egipto. Ech nunb'ane' eche' nib'an umaj b'aala uva' txeyel iq'ab' vitalaj intxa'e' sta'n ti' ilochata'. As ye' kat inima unq'a q'esla eb'aale' u tzaq'ite' uva' kat unk'ujb'a' kan b'axa. Esti'e' uva' ye' kat vab'i ve't viyol u tename'. 10As tul ma't ipal ve't iyak'il u txumb'ale' uva' unk'ujb'a' kan te unq'a tiaal Israel b'axa, as a' u vi'la' uva' tuk unk'ujb'a' kan sti', tan ech ni val ile': «La voksa ve't vuntzaq'ite' tu vitxumb'ale'. As la voksa ve't vunyole' tu u taanxelale'. As in ve't iTiixh; as a'e' untenam la ib'ane'. 11As jit tz'ajinal la ichus ve't unq'a uxhchile' vimoole'. As mita'n ech la tal ile' te u titz'in tatzike': Qootzitaj u Kub'aal Tiixhe' setuk', chaj koj la tale', tan kajayil chit unq'a tename' la ootzin ve't in, k'uxh at tijle'm as k'uxh ye'l tijle'm ati. 12As la unsotzsa ve't ipaav unq'a uxhchile'. As ye'xh jatu la vulsa ve't vipaav unq'a uxhchile' sunk'u'l uva' kat ib'ana,» ti'k u Tiixhe'. 13As tul uva' kat tal ve't Aak uva' la ik'ujb'a' kan Aak uma't u ak' tzaq'it, as a' isuuchile' uva' nipal ve't iyak'il u tzaq'ite' uva' atik b'axa. As ile' nisotz ve'te'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\