SANTIAGO 3

1Vitz'in vatzik, ni val sete uva' ye' b'a'ne' uva' nimal o' la ok ve't o' chusul tetz unq'a kumoole', tan ootzimal sqa'n uva' ab'iste o' uva' o' chusul, as techal la ich'oti u Tiixhe' sqe kam uve' kat kuchus te unq'a kumoole', 2tan ye' chit na'le' niyan kutxumb'al. Asoj at umaj uxhchil uva' ye' niyan itxumb'al tul niyolone', as a' uxhchile' uva' at ve't itxumb'al, tan ni toleb' ti' imajat vitxumb'ale' ti' uva' ye' la ib'an u va'lexhe'. 3As ech la ib'an u uxhchile' te vichi'ole' eche' ni tulb'el umaj kaay, tan tul ni toksal ijvil vi' iju' txoo ti' iq'iple', as kajayil vichi'ol txooe' la b'eni katil uva' nisa'kat u uxhchile' uva' la b'enkat txoo. 4As eche' unq'a barco, as k'uxh nim chit ich'ii unq'a barcoe' uva' nijojpi u kajiq'e' vi' u mare'. As ch'oo kuxh u olib' tetz unq'a barcoe' uva' ni toli u olin tetze' katil uva' nisa'kat ib'ene'. 5As echat nib'an u qaq'e', tan k'uxh ch'oo kuxhtu' ti' u kuchi'ole', as nim chit nu kuje'sakat qib' sta'n. As ech nib'an u qaq'e' ti' talat umaj va'lexhla yol eche' nib'an umaj tz'it xamal tul la ok ti' umaj koob'al, tan k'uxh ch'oo kuxh u tz'it xamale', as mama'la koob'al la tz'e' ve't ta'n u xamale'. 6As ech nib'an u qaq'e' eche' nib'an u xamale', tan mama'la k'axk'o nib'ane'. As k'uxh imool tib' u qaq'e' tuk' u kuchi'ole', as niyansa u qaq'e' u kuchi'ole' ti' teq'ot o' tu u va'lexhe'. Tan asoj ni qal unq'a yole' ta'n u qaq'e' uva' a' tzaanajkat xe' u tx'i'lanaje', as a'e' ni yansan u kutiichajile' vatz u tx'ava'e'. 7As ni toleb' unq'a uxhchile' ti' iku' ivatz unq'a txooe', k'uxh kam kuxh txooil, k'uxh tz'ikin, k'uxh tx'i'latxoo, as tuk' unq'a txooe' uve' at xe' u mar. 8Pet ech koj u qaq'e', tan ye'xheb'il la oleb' ti' imajle'. As ye' niya'e' ti' talat u va'lexhe', tan ech unq'a yole' uva' ni tale' eche' umaj tz'akab'al uva' ni yatz'one', 9as k'uxh ni qoksa iq'ii u Kub'aal Tiixhe' tuk' unq'a yole' uva' ni qal ta'n u qaq'e', as an kuxh tuk' u qaq'e' ni qalkat uma'toj va'lexhla yol ti' umaj kumool. As tul o' ivatzib'al u Tiixhe' tuk' u kumoole'. Esti'e' uva' ye' b'a'n uva' nu kub'an tuk' u qaq'e'. 10As ye' la ib'ane' uva' tuk' unq'a yole' uva' ni tel ch'u'l tu u kutzi'e' la qoksakat iq'ii u Tiixhe'. As an kuxh tuk' u kutzi'e' la qalkat unq'a va'lexhla yole' te u kumoole' unpajte, 11tan ye' la ib'ane' uva' uma'l kuxh la elkat ch'u'l u b'a'nla a'e' tuk' u pitz'pola a'e' tu umaj chon a'. 12Vitz'in vatzik, ¿la kol uch taq'at u higuera q'aj ivatz uva' aceituna la ib'ane', as la kol uch taq'at u vid ivatz uva' higuera la ib'ane'? As eche' u a'e' unpajte, tan ye' la ib'ane' uva' uma'l kuxh la elkat ch'u'l u b'a'nla a'e' tuk' u pitz'pola a'e'. 13As ab'iste ex uva' at etxumb'al, as a' exe' la k'uchun uva' at etxumb'al ti' eb'anat u b'a'ne' te vemoole'. As ye' la eje'sa etib' tul la eb'an u b'a'ne', tan ech ek'uchate' uva' at etxumb'al. 14Pet ye' la ib'ane' uva' la etoksa je' eq'ii, asoj nichi'an etaama ti' vemoole' as nek'ayb'isa je' etaama, tan ye' nenima unq'a jikla yole'. As a' kuxh vetxumb'ale' netoksa. 15Asoj ech la eb'ane', as jit xe' u Tiixhe' tzaanajkat vetxumb'ale'. Pet vatz tx'ava'illa txumb'al kuxhe'. As jit tetz u Tiixhla Espíritu u txumb'ale'. Pet xe' u tx'i'lanaje' tzaanajkat, 16tan asoj at chi'anchil aama sevatzaj as ni teesa tib' eq'ii, as va'lexh ve't etatin sevatzaj la ib'ane' ta'n unq'a va'lexhe' uve' neb'ane'. 17Pet ech koj u txumb'ale' uva' eq'omal sqa'n, tan a' tzaanajkat tu almika'. As ye'l umaj va'lexh nu kub'an sta'n. As jit ve't o' aach'a'o. Pet sula aama ve't o' sta'n. As nu kutxum ivatz u kumoole', tan a' u b'a'nla txumb'ale' nu kub'ane'. As eela kuxh ivatz u kumoole' nu kub'ane'. As jit o' ka'vatz. 18As jank'al unq'a uxhchile' uva' ni ya'lu tib' ti' uva' b'a'n tatin svatzaj, as a' ve't icha'xale' uva' a' u b'a'ne' nib'an ve'te', as aal chit ve't b'a'n tatin svatzaj la ib'ane'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\