XHUN 14

1As ech tal ve't u Jesús ile': —Ye' kuxh exaansa etaama. As ek'ujb'a'taj ek'u'l ti' u Tiixhe'. As ek'ujb'a'taj ek'u'l svi' unpajte, 2tan nimal atinb'al ati xe' vunB'aale'. As jit'e'ch koje', as ye'le'xh la val sete. Pet b'en in ti' unb'anat isuuchil vetatinb'ale' k'atz u Kub'aale'. 3As tul uva' la b'en in, as la b'en unb'an isuuchil vetatinb'ale'. As la ul in unpajte, tan la ul veq'o ve't ex, aq'al uva' katil uve' la atinkat in as tzitzi' la atinkat ex, 4tan ootzimale' seta'n uva' kati'ch unb'ene'. As ootzimal u b'eye' seta'n uve' la b'enkat in,— ti'k Aak. 5As ech tal u Maxh ile' te u Jesús: —Pap, as ye' qootzaj uva' katil la b'enkat axh. ¿As kam la qulb'e qootzit u b'eye' q'i?— ti'k naj. 6Ech tal ve't u Jesús ile': —Ine' u b'eye'. As ine' u jikla yole'. As ine' u tiichajile', tan ye'xheb'il la uch tok k'atz vunB'aale', asoj jit in la oksan k'atz Aak. 7As kat koj b'en sete kam u vijle'me', as la b'ene' sete kam u tijle'm vunB'aale' unpajte. As cheel tuk etootzi ve't u tijle'm vunB'aale', tan il in netil ve't in tan eela kuxh ine' tuk' vunB'aale',— ti'k Aak. 8As ech tal ve't u Pi'l ile': —Pap, k'uch u Kub'aal Tiixhe' sqe. As kat ib'anle',— ti'k u Pi'le'. 9As ech tal ve't Aak ile': —Na'ytzane' ta', Pi'l, vatin sexo'l. ¿As ma ye' ootzit ve't u vijle'me'? Tan ab'il uve' kat ilon in, as a' Kub'aale' kat tilla'. ¿Kam q'i uva' naal ve't sve uva': «K'uch u Kub'aale' sqe,» ch'axh naale'? 10¿Ma ye' nanima uva' at in k'atz vunB'aale', as at Aak sunk'atz? Tan jit vuntxumb'ale' ni voksa ti' valat unq'a yole' sete. Pet a' vunB'aale' uve' at sunk'atz as Aake' ni b'anon unq'a k'uchb'al tetz vib'a'nile' svi'. 11Enimataj uva' ni vale' uva' at in k'atz vunB'aale', as at vunB'aale' sunk'atz. Pet asoj ye' nenima in ti' unq'a yole' uva' ni val sete, as enimataj in ti' unq'a b'a'nile' uve' nunb'an sexo'l. 12As jik chit tuk val sete, tan ab'il uva' k'ujle'l ik'u'l svi' as la ib'an unq'a b'a'nile' eche' uva' nunb'ane'. As la pal unq'a b'a'nile' uve' la ib'ane' ti' uve' nunb'ane', tan tuk b'enoj in k'atz vunB'aale'. 13As kam unq'a vee' la ejaj te vunB'aale' tuk' vunb'iie' as la unb'ane', aq'al uva' la unk'uche' uva' nitoksal iq'ii vunB'aale' ta'n viK'aol u Tiixhe'. 14As kam chit unq'a vee' la ejaj tuk' vunb'iie', as la chit unb'ane'. 15Asoj xo'n ve't in sete, as enimataj vuntzaq'ite'. 16As la unjaj b'a'nil te vunB'aale' ti' taq'at tzan Aak uma't u lochol etetz, aq'al uva' la atin ve't sexo'l ti' chit ib'ene'. 17As a'e' u Tiixhla Espíritu uva' la lochon ex ti' etootzit isuuchil u yole' svi'. As ye' la uch tok k'atz unq'a uxhchile' uve' vatz tx'ava'illa txumb'al vitxumb'ale', tan ye'xhkam ni tile' as ye'xhkam ootzimal sta'n. Pet ech koj ex, tan ootzimal ve't u Tiixhla Espíritu seta'n, tan at ve't sexo'l. As tuk atinoj ve't sek'atz. 18As ye'l ex la koj chit veleb'e kan ex. Pet latel ul in sek'atz. 19Ye'xh jatva't q'ii as ye' la til ve't in unq'a uxhchile' uve' ye' ni niman in. Pet ech koj ex, tan la etil ve't in, tan isle'l in. As isle'l ve't ex sunk'atz la ib'ane'. 20As tu ve't u q'iie' as la etootzi ve'te' uva' at in k'atz vunB'aale'. As at ex sunk'atz. As at in sek'atz. 21As ab'il uva' ootzimal ve't vuntzaq'ite' sta'n, as ninima, as a'e' uve' xo'n in ste. As ab'il uve' xo'n in ste as tuk xo'niloje' ta'n vunB'aale'. As ine' la xo'nin ve'te'. As la unk'uch vuntxumb'ale' ste,— ti'k u Jesús. 22As ech tal ve't u Judas uva' jit u Iscariote ech ile': —¿Pap, kam q'i uve' a' kuxh la ak'uchkat vatxumb'ale' sqe, as jit te unq'a uxhchile' uve' ye' ni niman axh?— ti'k naj. 23As ech tal ve't Aak ile': —Ab'il uva' la xo'nin ve't in as la inima ve't vunyole', as xo'n ve'te' te vunB'aale'. As la ul ve't o' sk'atz; as la atin ve't o' sk'atz. 24Pet ab'il uve' ye' xo'n in ste, as ye' ninima vunyole'. As tul jit kuxh vetze' u yole' uve' ni vale'. Pet tetz vunB'aale' unpajte, u chajol tzan vetze'. 25As ni val unq'a txumb'ale' sete, tan atiltel in sexo'l. 26Pet la ul u lochol etetze' uva' Tiixhla Espíritu uve' tuk ichaj tzan vunB'aale', tuk' vunb'iie'. As a' ve'te' la chusun ex ti' etootzit isuuchil unq'a vee' nunb'ane'. As la tulsa ve't vunyole' sek'u'l uva' kat val sete. 27As in kuxhe' la aq'on sete uva' b'a'n etatin sevatzaj. As ye' kuxh exaansa etaama, tan in kuxhe' la aq'on sete ti' uva' b'a'n etatin sevatzaj. As ye' xo'v ex, tan jit eela uve' tuk vaq' sete ti' uva' la taq' unq'a vatz tx'ava'illa txumb'ale' sete. 28As etab'ile' uva' kat val sete uva' la b'en in, as la q'aav ve't in sek'atz unpajte. Asoj an chittu' uva' xo'n in sete, as kat chiib'iy ve't exe' ta' ti' vunyole' uva' b'en in k'atz vunB'aale', tan nim talche' vunB'aale' svi'. 29As b'axel ni val kan unq'a yole' sete, aq'al uva' tul la b'en ib'ane', as la enima ve'te'. 30As ye' kuxh jank'at yol tuk val sete cheel, tan tul ve't vib'ooq'ol unq'a uxhchile' uve' ye' ni niman vunyole'. As tul nim talche' u vijle'me' sti'. 31As tuk chit unb'ane' kam uva' kat tal vunB'aale' sve, aq'al uva' la tootzi ve't unq'a uxhchile' skajayil uva' xo'n vunB'aale' sve. As txakpoj ex. Ko'naj ve'te',— ti'k u Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\