XHUN 15

1As ech tal ve't u Jesús ile': —Tan ech ine' eche' u jikla toj u uuvae'. As ech vunB'aale' eche' umaj uxhchil uva' ni josq'in u uuvae'. 2As ab'iste viq'ab' u uuvae' uva' ye' la taq' ivatz, as la itzok' ve't el vunB'aale'. Pet ech koj unq'a iq'ab'e' uve' la taq' ivatz, tan la ijosq'i ve't Aak, aq'al uva' nimal ivatz la taq' ve'te'. 3As ech kat vulb'e ex, tan kat unjosq'i ve't vetaanxelale' ta'n vunyole' uve' kat val sete. 4As tuk chit voksa vaama seti' ti' chit ib'ene'. Echab'ataj etoksat etaama svi' ti' chit ib'ene' ti' uva' ye' la eb'ane' eche' umaj iq'ab' u uuvae' uva' ye' ato'k ti' u toje', tan ye' la uch taq'at ivatz sijunal. As echat ex, tan asoj ye' la etoksa etaama svi', as ye'xhkam la etx'ol eb'anat sejunal. 5As ine' ta' u toj u uuvae'. As exe' viq'ab'e'. As jank'al ex uva' la etoksa etaama svi' b'enameen as la voksa vaama seti' unpajte. As nimal chit ve't b'a'nil la eb'ane' eche' nib'an u uuvae' tul nivatzin tze'. Pet asoj ye' la etoksa etaama svi', as ye'xhkam chit la etx'ol eb'anat sejunal. 6Ab'il uve' ye' la ichab'a toksat taama svi' as la eesal el eche' teesal el umaj iq'ab' u uuvae'. As tul la tzaji, as la molpi. As la tz'e'sal ve't tu u xamale'. 7Asoj la etoksa etaama svi' as la atin unq'a unyole' sek'u'l b'enameen ti' eb'anat unq'a b'a'ne'. As ejajtaj sve kam u b'a'nile' uva' ni tal etaama. As la chit unb'ane', 8tan ech la okkat iq'ii vunB'aale'. As ech ek'uchate' uva' ex niman vetz ti' eb'anat u b'a'ne' eche' nib'an u uuvae' tul ni taq' tze' ivatz. 9Tan xo'n in te vunB'aale'. As echat nunb'an unpajte, tan xo'n ex sve. As etoksataj etaama svi', tan xo'n ex sve. 10Asoj la enima vuntzaq'ite'. As exo'nitaj etib' sevetzaj tan ine' ni aq'on u xo'niib'e' sete. As eche' uve' nunb'ane' tan nunnima vitzaq'it vunB'aale' as nunxo'ni vib' tuk' vunB'aale'. 11As ni val kan unq'a yole' sete, aq'al uva' la txuq'txun ex eche' nunb'ane'. As la chit atin u chiib'ichile' tu vetaanxelale'. 12As a' vuntzaq'ite' uve' ni val sete uva' xo'noj chit etib' sevatzaj, eche' uve' kat unb'an sete, tan xo'n chit ex sve. 13As ye'l umaj xo'niib' uva' nim talche' uva' la ib'an umaj uxhchil ti' u tetz k'ultzi'e' uva' xo'n chit ste, asoj ye' la taq' tib' kamoj ti' u tetz k'ultzi'e'. 14As exe' u vetz k'ultzi'e', asoj ye' la ya' ex ti' eb'anata' kam uve' ni val sete. 15As jit ve't ex unk'am, tan ye' tootzaj u k'ame' kam ni tal taama vib'aal u aq'one'. Pet ni vale' uva' ex ve'te' u vetz k'ultzi'e', tan ootzimal seta'n kam uva' ni tal vunB'aale' sve. As kat vallu ve't sete. 16As jit exe' kat txaaon in. Pet ine' kat txaaon ex, tan kat unk'ujb'a' kan ex ti' uva' la eb'an u b'a'ne', eche' nib'an u uuvae' tul nivatzine'. As kam la ejaj te vunB'aale' tuk' vunb'iie' as la taq' Aake' sete, aq'al uva' ye'l ex la ya' ve't ex ti' eb'anat u b'a'ne'. 17As ni val sete uva' xo'noj chit etib' sevatzaj. 18Asoj la chi'an taama unq'a uxhchile' seti', as la etulsa sek'u'l uva' b'axel kat chi'an taama svi'. 19As unvatzul kuxh koj ex tuk' unq'a uxhchile', as xo'n exe' ta' ste, eche' uve' nib'an svatzaj. Pet nichi'an ve't taama seti', tan ti' uva' kat untxaa ex xo'l unq'a uxhchile'. 20As la etulsa vunyole' sek'u'l uve' kat val sete: «Tan ye'l umaj k'am uva' at pal koj ti' u b'aal aq'one',» ch'in sete. Esti'e' la val sete uva' kat itilu in unq'a uxhchile'. As echat la ulb'el ex unpajte. As at uxhchil kat niman vunyole'. As la nimal veyole' ta'n unq'a uxhchile' unpajte. 21As ech ixe't unq'a uxhchile' seti', tan ti' uva' nenima in. As ye' tootzaj unq'a uxhchile' u chajol tzan vetze'. 22As ye' koj kat ul in ti' valat unq'a yole' te unq'a uxhchile', as ye'l ipaave' ati. As cheel ye' la uch talata' uva' ye'l ipaav ati, 23tan ab'il uve' ni chi'an taama svi' as ti' vunB'aale' nichi'ankat taama unpajte. 24As ye' koj kat ul unk'uch unq'a b'a'nile' uve' ye'xheb'il ni b'anon eche' uva' kat unb'ana, as ye'l ipaave' unq'a uxhchile' ati. As ech koj cheel tan k'uxh kat tilla', as nitel ichi'an taama svi' as ti' vunB'aale' unpajte. 25As a'e' kat ib'ana uva' tz'ib'amal kan uva' ech ni tal ile': As k'uxh ye'xhkam nunb'ane', kat chi'an taama unq'a uxhchile' svi', ti'k u yole'. 26Pet la unchaj tzan u lochol etetze'. As a'e' u Tiixhla Espíritu uva' ato'k k'atz vunB'aale'. As tul la uli, as la tal isuuchil u yole' sete svi'. 27As an chit ex la alon ok isuuchil unq'a yole' svi' te unq'a uxhchile' unpajte, tan xekelik chit ex svi', tul uva' kat xe't in ti' valat viyol vunB'aale'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\