XHUN 17

1As tul ya' ve't u Jesús ti' talat unq'a yole' te unq'a ichusulib'e', as ka'yik ve't je' Aak tu almika'. As ech tal ve't Aak ile': —UnB'aal, kat ilejlu ve't u q'iie'. As oksa ve't unq'ii vatz unq'a tename', aq'al uva' la unk'uch vatz unq'a tename' uva' nitoksal aq'ii unpajte, tan ine' vaK'aole'. 2As axhe' kat aq'on u vijle'me' ti' unq'a tename' skajayil, ti' uva' la vaq' itiichajil uve' ye'l iya'teb'al, jank'al uve' kat aal sve uva' la vaq' ste. 3As a'e' vitiichajile' uve' ye'l iya'teb'al uva' la tootzi axh uva' ta'n axhe' u jikla Tiixhe'. As la tootzi in unpajte, tan ine' u Cristo uva' kat achaj tzan vatz u tx'ava'e'. 4As kat ul voksa aq'ii vatz u tx'ava'e' ti' untzojpisat uve' kat aal sve. 5As cheel oksa ve't unq'ii ti' ooksat in sak'atz unpajte eche' uva' nikat unb'an sak'atz tul uva' ye'xnik chee u vatz tx'ava'e'. 6As kat vallu ve't isuuchil u eejle'me' te unq'a tename' vatz u tx'ava'e'. As unq'a uxhchile' uva' kat aaq' sve as kat inimal ve't vayole', tan eetze' unq'a uxhchile' uva' kat aaq' sve. 7As cheel kat tootzi ve't unq'a uxhchile' unq'a yole' uva' kat vala as tuk' unq'a b'a'nile' uva' kat unk'ucha ti' uva' axh kat aq'on sve skajayil. 8As jank'al unq'a yole' uva' kat aal sve, as kat vallu ve't te unq'a uxhchile'. As kat tootzil ve'te' uva' a' tzaanajkat in sak'atz. As kat inimal ve'te' uva' axh kat chajon tzan in, tan kat isa' tab'il ve't unq'a yole' uva' kat val ste. 9As nunjaj b'a'nil see ti' unq'a uxhchile' uva' kat aaq' sve, tan eetze'. Pet jit ti' unq'a uxhchile' uve' ye' kat niman vayole'. 10As jank'al chit unq'a uxhchile' uva' vetz, as eetze'; as jank'al unq'a uxhchile' uva' eetz, as vetze'. As ni toksa ve't unq'a uxhchile' unq'ii unpajte. 11UnB'aal, tan ta'n axhe', axh jikla Tiixh, as kol ve't unq'a uxhchile' uva' kat aaq' sve tuk' vab'iie', aq'al uva' unvatzul kuxh ve'te' eche' u qatine', tan b'iit kuxh tuk atinoj ve't in vatz u tx'ava'e'. As la b'en ve't in sak'atz. 12As tul at in k'atz unq'a uxhchile' vatz u tx'ava'e', as ine' ni lochon tuk' vab'iie'. As jank'al uve' kat aaq' sve as kolel sva'n. As ye'l umaj kat tz'ejxi. Pet ta'n kuxh uma'l u naj uva' alel ve't kan sti' uva' la b'en tu k'axk'o, ti' uva' la b'en ib'ane' uva' tz'ib'amal kan. 13As cheel tuk q'aavoj ve't in sak'atz. Esti'e' ni val unq'a yole' te unq'a uxhchile', aq'al uva' la chiib' ve't u taanxelale' see' eche' ichiib' u vaanxelale' see'. 14As kat vallu ve't vayole' te unq'a uxhchile'. As ni tixval ve't unq'a niman vetze' ta'n unq'a uxhchile' uve' ye' ni niman vayole', tan ti' uva' jit eela vitxumb'ale' tuk' unq'a uxhchile'. As echat kuxh in, tan jit eela vuntxumb'ale' tuk' unq'a uxhchile' uve' ye' ni niman vayole'. 15As a' koj nunjaj see uva' la eesa el unq'a uxhchile' uva' kat aaq' sve xo'l unq'a uxhchile' uve' ye' ni niman vayole'. Pet a' ni vale' uva' la akole' vatz u tx'i'lanaje', 16tan jit eela vitxumb'ale' tuk' unq'a uxhchile' uve' ye' ni niman vayole'. As echat kuxh in unpajte, tan jit eela vuntxumb'ale' stuk'. 17As aq' iyak'il u taanxelal unq'a uxhchile' uva' txaael ve't a'n ta'n vajikla yole', tan ta'ne' vayole' uve' jik chittu'. 18Tan axhe' kat chajon tzan in xo'l unq'a tename' vatz u tx'ava'e'. As echat nunb'ane' te unq'a uxhchile' uva' kat aaq' sve, tan nunchaj ve't b'en xo'l unq'a tename' unpajte. 19As aya'l chit unk'u'l la vaq' vib' kamoj ti' unq'a niman vetze', aq'al uva' aya'l chit ik'u'l unq'a niman vetze' la ib'ane' ti' inimal vayole' uva' jik chittu'. 20As jit kuxh ti' unq'a niman vetze' nunjajkat b'a'nil see uve' ni niman in cheel. Pet ti' unjoltu unq'a uxhchile' uva' a'n la ik'ujb'a' ik'u'l svi', tul la b'en tal unq'a niman vetze' vayole'. 21As nunjaj b'a'nil see, Kub'aal Tiixh, ti' unq'a niman qetze' ti' uva' unvatzul kuxh ve't la ib'an svatzaj eche' o', tan at axh sunk'atz. As at in sak'atz. Esti'e' unvatzul kuxh ve't o' tuk' unq'a niman qetze' la ib'ane'. As la inima ve't unq'a tename' skajayil uva' axh kat chajon tzan in, 22as tul uva' kat ooksa ve't unq'ii, as kat vaq'lu ve't te unq'a niman qetze', aq'al uva' vatzul kuxh ve'te' la ib'ane' eche' u qatine', tan unvatzul kuxh o'. 23As at in k'atz unq'a niman qetze'. As at axh sunk'atz unpajte, aq'al uva' ye'xheb'il kuxh uma'toj la sa'vit ti' unq'a niman qetze' ti' uva' vatzul kuxh svatzaj la ib'ane'. As ech la tootzikat unq'a tename' skajayil uva' axh kat chajon tzan in, as xo'n unq'a niman qetze' see eche' uve' nab'an sve. 24Kub'aal Tiixh, nunsa' uva' katil la atinkat in as a' la atinkat unq'a uxhchile' sunk'atz uva' kat aaq' sve, aq'al uva' la tile' uva' kat ooksa ve't unq'ii, tan ti' uva' xo'n chit in see, tul ye'xnik chee u vatz tx'ava'e'. 25Kub'aal Tiixh, tan axhe' u jikla Tiixhe', as jank'al unq'a uxhchile' uve' ye' ni niman o' as ye' tootzaj axh. Pet ech koj in, tan ootzimal axh sva'n. As kat tootzil ve't unq'a niman qetze' uva' axh kat chajon tzan in. 26As kat vallu ve't isuuchil te unq'a uxhchile' see'. As kat tootzil ve't axh. As tuktel val ste unpajte, aq'al uva' la ixo'ni tib' svatzaj, eche' uve' nab'an sve. As at in sk'atz la ib'ane',— ti'k u Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\