XHUN 3

1Atik uma'l u fariseo uva' Nicodemo ib'ii. As naj uma'l viq'esal unq'a tiaal Israel. 2As oon ve't naj aq'b'al xe' u Jesús. As ech b'ex tal naj ile': —Chusul, as ootzimal sqa'n uva' a' u Tiixhe' kat chajon tzan axh, tan ye'xheb'il la tx'olon ib'anax unq'a k'uchb'al tetz u tijle'm u Tiixhe' uve' nab'ane', asoj ye'l Aak at sk'atz,— ti'k naj. 3As ech tal ve't u Jesús ile': —Jik chit tuk val see, tan ab'il uva' ye' la itz'eb' tika'pa, as ye' la uch tok xo'l unq'a tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe',— ti'k u Jesús. 4As ech tal ve't u Nicodemo ile': —¿Kam la tulb'e umaj naj q'i titz'eb'e' tul q'estu ve't naj? ¿Ma la uch b'a uva' la ok naj k'atz vitxutxe' ti' titz'eb' unpajte?— ti'k naj. 5Ech tal ve't u Jesús ile': —Jik chit tuk val see, ab'il uva' ye'xhkam itz'eb'nal k'atz u Tiixhe' ta'n u Tiixhla Espíritu as ye'xhkam itz'eb'nal ta'n u a'e', as ye' la uch tok xo'l u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe'. 6As ab'il uve' kat itz'eb' k'atz vitxutxe' as vatz tx'ava'illa chi'ol kuxhe'. Pet ab'il uve' la itz'eb' ta'n u Tiixhla Espíritu, as at ve't itiichajil k'atz u Tiixhe'. 7As ye' kuxh sotz ak'u'l ti' u yole' uve' ni val see uva' techal chit la itz'eb' ex tika'pa, 8tan eche' u kajiq'e' tan k'uxh naab'i ivulune', as ye' natx'ol eelata' kati'ch itzaae', as kati'ch ib'ene'. Echat kuxh b'anel ta'n unq'a uxhchile' uve' ni titz'eb' ta'n u Tiixhla Espíritu,— ti'k u Jesús. 9As ech tal ve't u Nicodemo ile': —¿La kol chit ib'an q'a eche' uve' naale'?— ti'k naj. 10Ech tal ve't u Jesús ile' te naj: —Axh uma'l u chusul tetz viyol u Tiixhe' xo'l unq'a tename'. ¿As ma ye' napal b'a tu unq'a yole'? 11Ile' jik chit tuk val see tan kam unq'a vee' ootzimal sqa'n as a'e' ni qale'. As kam uva' ni qile' as a'e' ni qal isuuchil. As k'uxh a' visuuchil u yole' uve' ni val sete, as ye' nenima. 12As k'uxh a' unq'a vatz tx'ava'illa yole' uve' ni val sete, as ye' kat enima. ¿As a' kol chit la enima unq'a yole' q'a uva' tetz u Tiixhe' uva' la val sete? 13Tan ye'xheb'il kat je' tu almika', pet ta'n kuxh ine' uva' in uva' kat ku' ch'u'l tu almika'. 14As echat chit la unb'ane' eche' uva' kat ib'an u Moisés, tul kat taq' je' uma'l u vatzib'al tx'i'latxoo vatz uma'l u tze' tu u tzuukin tx'ava'e' ti' tel unq'a tename' vatz u kamchile'. As techal la aq'pik je' in vatz uma'l u tze' uva' in, 15aq'al uva' at itiichajil u taanxelal unq'a uxhchile' k'atz u Tiixhe', jank'al unq'a uxhchile' uve' la ik'ujb'a' ik'u'l svi'. As ye' la itz'ej vitiichajile' uve' ye'l iya'teb'al,— ti'k u Jesús. 16Tan kat itxum u Tiixhe' ivatz unq'a tename' skajayil vatz u tx'ava'e'. Esti'e' kat taq' tzan Aak unch'i'til viK'aole' ti' ikame', aq'al uva' jank'al unq'a uxhchile' uva' la ik'ujb'a' ik'u'l ti' viK'aol Aake' as ye' la tz'ejxi. Pet at itiichajil uva' ye'l iya'teb'al. 17As ye' kat ichaj tzan u Tiixhe' viK'aole' vatz u tx'ava'e' ti' uva' la taq' b'en Aak unq'a tename' tu u k'axk'oe'. Pet kat ichaj tzan Aak viK'aole' ti' iq'alpul unq'a tename' vatz vipaave'. 18Esti'e' jank'al unq'a uxhchile' uve' la niman viK'aol u Tiixhe' as ye'l u k'axk'oe' at tzan sti'. Pet jank'al unq'a uxhchile' uva' ye' ni niman as a'e' at ve't tzan u k'axk'oe' sti', tan ti' uva' ye' kat ik'ujb'a' ik'u'l ti' unch'i'til viK'aol u Tiixhe'. 19As kat teesa ve't el tib' unq'a tename' k'atz u txijun tetz u taanxelale' tul uva' kat ul Aak vatz u tx'ava'e', tan ti' uva' nisa' unq'a tename' ib'anat u va'lexhe'. Pet ye' nisa' inimat u txijun tetz u taanxelale'. Esti'e' at ve't tzan u k'axk'oe' ti' unq'a tename'. 20As jank'al unq'a tename' uve' a' kuxh u va'lexhe' nib'ane' as nichi'an taama ti' u txijun tetz u taanxelale'. As ni teesa ve't el tib' sk'atz, tan a' isa' uva' ye' la majax ivatz ti' ipaavine'. 21Pet ech koj unq'a uxhchile' uve' ni b'anon u jike', tan nijetz'en ok k'atz u txijun tetz u taanxelale', aq'al uva' la tootzi unq'a tename' uva' a' u Tiixhe' aq'ol tetz vitxumb'ale' ti' ib'anat u b'a'ne'. 22As xamtik ve't stuul, as el ve't u Jesús tu u Jerusalén tuk' unq'a ichusulib'e'. As oon ve't Aak tu u Judea uva' nik taq'axkat ku' unq'a uxhchile' xe' u a'e' ta'n Aak. 23As echat nik ib'an u Xhune' unpajte, tan nik taq' ku' unq'a uxhchile' xe' u a'e' tu u tename' uva' Enón, najlich u Salim, tan ti' uva' nim u a'e' uva' atik tzitzi'. As ye' saach unq'a uxhchile' uli ti' iku' xe' u a'e', 24tan ye'xnik oksal u Xhune' tu u kaarsa. 25As nik iyaa tib' unq'a ichusulib' u Xhune' tuk' ka't vimoole' uva' tiaal Israel, ti' uva' kam la tulb'e unq'a uxhchile' teesat el u va'lexhe' tu u taanxelale' vatz u Tiixhe'. 26As ech b'ex tal ve't unq'a ichusulib' u Xhun ile' ste: —Chusul, u naje' uva' atik sak'atz jalit u nimla a'e' uva' Jordán, uva' yolon axh sti', as ni taq' ku' naj unq'a uxhchile' xe' u a'e'. As ye' saach tok ve't unq'a tename' k'atz naj,— ti'k chajnaj. 27Ech tal ve't u Xhun ile' te chajnaj ti' u Jesús: —A'e' nib'ane' uva' alel tzan ste ta'n u Tiixhe', tan ye'xhkam la uch ib'anat umaj uxhchil, asoj jit u Tiixhe' tu almika' kat aq'on ste. 28As an chit exe' kat ab'in vunyole' uva' ech kat val ile': Jit ine' u Cristo, tan Tiixhe' kat chajon tzan in b'axa vatz u Cristo,— ch'in kat val sete, 29tan ech vatine' vatz u Cristo eche' umaj tetz k'ultzi' u tzumelae' uva' at txala, tan a' kuxh u tzumelae' k'ujle'l ti' u ixqelae'. Pet ech koj u tetz k'ultzi' u tzumelae', tan nichiib'e' tul ni tab'i u tuul ivi'e'. As echat chit b'an va'n, tan va'l chit unchiib'e'. 30As aal tuk oksaloj ve't iq'ii Aak. Pet ech koj in, tan ye'l unq'ii la oksal ve'te'. 31Tan a' tzaanajkat Aak tu almika'. As Aak ve'te' nim talche' ti' unq'a tename' skajayil. Pet ech koj in, tan in kuxh vatz tx'ava'il aama, as a' kuxh u vatz tx'ava'il yole' ni vale', tan a' kuxh u vatz tx'ava'il txumb'ale' eq'omal sva'n. Pet ech koj u Jesús, tan a' tzaanajkat Aak tu almika'. As ta'n Aake' nim talche' ti' unq'a tename' skajayil. 32As a'e' ni tal u Jesús kam uve' kat til Aak tuk' uve' kat tab'i Aak. As ka'l kuxh unq'a uxhchile' ni niman viyol Aake'. 33Pet ab'il uva' ni niman u yole' uva' ni tal u Jesús, as nik'uche' uva' jik chit u yole' uve' ni tal u Tiixhe' ste,— ti'k u Xhune'. 34Kat ichaj tzan u Tiixhe' u Jesúse'. As tul uva' niyolon u Jesús, as an chit u Tiixhe' niyolone'. Tan aya'l chit ik'u'l u Tiixhe' kat taq' Aak viTiixhla Espíritu te u Jesús. 35As xo'n chit viK'aol u Kub'aale' ste. As kat toksa Aak viK'aole' B'ooq'olil ti' unq'a vee' skajayil. 36Esti'e' uva' ab'il la ik'ujb'a' ik'u'l ti' viK'aol u Tiixhe' as at ve't itiichajil uva' ye'l iya'teb'al. Pet ab'il uva' ye' la niman Aak as ye'l ve't itiichajil u taanxelale' k'atz u Tiixhe', pet a' ve't vitx'i'tzi'l u Tiixhe' at ve't tzan sti'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\