MARCOS 16

1Tul ma'tik ipal u xeem q'iie', as b'ex iloq' ve't u Ma'le' uva' aa Magdala tx'umtx'ulla tz'akab'al, tuk' u Salomé, as tuk' u Ma'le' uva' itxutx u Jacob, tan nikat tal cha'ma uva' la b'en toksa cha'ma u tz'akab'ale' ti' vichi'ol u Jesús. 2As tul kuxh b'uq' q'ii tu u b'axa q'iie' tu xhemaana, as b'en ve't unq'a ixoje' k'atz u jule' uva' mujlukat u Jesús. 3As ech nik tal ve't cha'ma ile' svatzaj tu b'ey: —¿Ab'ile' q'i tuk eesan el u sivane' tzi' u jule' sukuvatz?— ti'k cha'ma. 4As tul b'iitik kuxh toon cha'ma, as til ve't b'en cha'ma uva' eesamalik ve't el u nimla sivane' tzi' u jule'. 5As oon ve't cha'ma. As tul ok ve't cha'ma tu u jule', as til ve't cha'ma uva' xonlik uma'l u ángel tiseb'al cha'ma uva' ech tilone' eche' umaj chelem naj. As atik ok uma'l u chelkin oksa'm sti' uva' va'lik chit ipolal. As yak chit xo'v ve't cha'ma sta'n. 6As ech tal ve't u ángel ile' te cha'ma: —Ye' kuxh xo'v ex. Ootzimale' sva'n uva' a' u Jesús nechuke' uva' aa Nazaret uva' kat yatz'pu vatz u kuruse'. As kat ulyu taama unpajte. As etiltaj uve' kat mujlukat, tan ye'xhkam at ve't tzitza'. 7As b'enoj ex; b'en etaltaj te unq'a ichusulib' Aake' as tuk' te u Lu'e', tan il Aak b'axel ve't sevatz tu u Galilea. As tzitzi' la etilkat Aak, eche' uva' tal kan Aak sete,— ti'k u ángel tal te unq'a ixoje'. 8As va'lik chit it'unt'uch ve't cha'ma. As oojik ve't el tzan cha'ma tu u jule'. As ye'xheb'il tal cha'ma ste tu b'ey, tan nik ixo'v ve't cha'ma. 9Tul ma'tik tul ve't taama u Jesús sq'ala'm tu u b'axa q'iie' tu u xhemaanae', as b'axel ik'uch ve't tib' Aak vatz u Ma'le' uva' aa Magdala, uva' ma'tik teesat Aak vujva'l u sub'ule' sk'atz. 10As b'en ve't ixoj. B'ex tal ve't ixoj te ka't unq'a ichusulib' Aake' uva' na'xnik ixekeb' ti' Aak, tan va'lik chit toq'e' ta'n txumu'm. 11As tul tab'i ve't unq'a ichusulib' Aake' u yole' uva' tal u Ma'le' ti' uva' ma'tik tilat ve't ixoj Aak, tan ma'tik tul taama Aak unpajte, as ye' nik inima ve't unq'a ichusulib' Aake' u yole' uva' nik tal ixoj. 12As xamtik ve't stuul, as ik'uch ve't tib' Aak te ka'va't uxhchil uva' nik ixaan tu b'ey ti' ib'en tu vitz. As jit texhla chajnaj Aak oora. 13As tul texhla ve't chajnaj Aak, as b'ex tal ve't chajnaj te unq'a imoole'. As ye' nik inima unq'a imool chajnaje' u yole'. 14As xamtel ve't stuul, as ik'uch ve't tib' Aak te junlavat unq'a apóstol tul uva' atik ve't ok chajnaj vatz u meexhae'. As iyaa ve't Aak chajnaj ti' uva' ye' nik ik'ujb'a' chajnaj ik'u'l ti' Aak, tan ti' uva' chajnaj chit ye' nik niman viyol unq'a uxhchile' uve' kat ilon Aak uva' ma'tik tul taama Aak unpajte. 15As ech tal ve't Aak ile': —B'enoj ex. B'en etaltaj u b'a'nla yole' te unq'a tename' skajayil uva' at vatz u tx'ava'e'. 16As ab'il uva' la niman unq'a unyole' uva' la b'en etal ste as la ku' ve't xe' u a'e', as a'e' ye' la b'en tu u k'axk'oe'. Pet ab'il uva' ye' la niman, as a'e' la b'en tu u k'axk'oe'. 17As a' unq'a k'uchb'al tetz vunb'a'nile' u vi'la' uva' la b'en ib'an unq'a uxhchile' uve' la niman vunyole': As tuk' vunb'iie' la teesa ve't el unq'a sub'ule' ti' unq'a uxhchile' uva' ato'k u sub'ule' sk'atz. As la iyolb'e ve't unq'a niman vetze' ka't unq'a yolb'ale' uva' ye' ootzimal sta'n. 18As k'uxh la itxey unq'a uxhchile' unq'a tx'i'latxooe' ta'n iq'ab', as moj la tuk'a umaj tz'akab'al uva' la yatz'oni, as ye'xhkam la b'anon. As tul la taq' je' unq'a uxhchile' iq'ab' ti' unq'a aach'o'me', as la b'a'nxe' unq'a aach'o'me',— ti'k u Jesús. 19As tul ya' ve't u Jesús ti' iyolone', as eq'ol ve't je' Aak tu almika'. As xoneb' ve't Aak tiseb'al u Kub'aal Tiixhe'. 20As ijatx ve't tib' unq'a ichusulib' Aake'. As b'ex tal ve't chajnaj u b'a'nla yole' tulaj unq'a tename'. As iloch ve't ku' tzan u Jesús chajnaj. As iyak'insa ve't Aak u yole' tuk' unq'a k'uchb'al tetz vib'a'nile' uve' xo'veb'al chittu' uva' b'ex ib'an chajnaj. An chite'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\