FILIPENSES 3

1Vitz'in vatzik, chiib'ojtaj ex ti' u Kub'aal Jesús. As ye'xhkam niyan sve ti' untz'ib'at b'en unq'a yole' sete unpajte, tan la iloch ex ti' ichee etxumb'al vatz unq'a uxhchile' uva' nich'o'n taama seti'. 2As la etil etib' vatz unq'a uxhchile' uva' ech vitxumb'ale' eche' unq'a tx'i'e', tan a' kuxh u va'lexhe' nib'ane' ti' talat sete uva' la tzok'ax el unb'iil vechi'ole'. 3As o'e' vitenam u Tiixhe'. As eela kuxh stuk' uva' tzok'el ve't el unb'iil u kuchi'ole' ta'n u Tiixhla Espíritue', tan a' u Tiixhla Espíritue' ni lochon o' ti' kunimat u Tiixhe'. As nu kuchiib' ve'te' uva' at ve't ok o' k'atz u Jesucristoe'. As ye' ni qoksa kuq'ii ti' umaj txumb'al uva' nu kub'an vatz u tx'ava'e', ti' qok jikla aamail vatz u Tiixhe'. 4As k'uxh nik vale' uva' b'a'n in vatz u Tiixhe' ti' uve' nik unb'ane', as jit'e'che'. Pet asoj at umaj uxhchil ni itz'an uva' b'a'n vatz u Tiixhe' ti' uve' nib'ane', as at pale' vuntxumb'ale' nik unb'ane' ti' uve' nib'an u uxhchile', 5tan kat tzok'ax el unb'iil vunchi'ole' tul kat ib'an vaaxil q'ii vitz'eb'e'. As in tiaal Israel, tan in tiaal u Benjamín. As ye'l umaj uxhchil uva' jit tiaal Israel xo'l unq'a q'esla unb'aale'. As chusel vib' sb'a'n ti' unq'a yole' uva' tz'ib'amal kan ta'n u Moisés, tan inik fariseo. 6As aya'lik chit unk'u'l nik unxo'ni u chusb'ale' uva' alel kan ta'n unq'a q'esla unb'aale'. Esti'e' nik unlaq'b'a unq'a niman tetz u Jesús, tan va'lexhik chit u chusb'ale' sunvatz uva' nimamalik sta'n uva' nik vale'. As nik unnima u tzaq'ite' uva' tal kan u Moisés, tan a'e' la oksan in jikla aamail vatz u Tiixhe' uva' nik vale'. 7As jank'al unq'a txumb'ale' uva' nik unb'an na'ytzan uva' nik oksan in jikla aamail vatz u Tiixhe' uva' nik vale', as cheel ye'l ve't itxa'k sunvatz, tan kat vootzi ve't u Cristoe'. 8As ye'l itxa'k sunvatz jank'al unq'a txumb'ale' uva' nik unb'an na'ytzan, tan ye' la lejon ti' uve' kat vootzi u Kub'aal Jesucristoe'. As ti' uva' tan kat vootzi ve't Aak, as esti'e' uva' kat vaq' ve't kan unq'a txumb'ale' uva' nik unb'ane'. As ni vitz'a ve'te' uva' ech unq'a txumb'ale' uva' nik unb'ane' eche' ch'is sunvatz, aq'al uva' la yak'in ve't in k'atz u Cristoe'. 9As ni vale' uva' la ootzil in uva' at ve't ok in k'atz Aak. As jit a' ni vale' uva' kat ok in jikla aamail ti' unnimat u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan ta'n u Moisés. Pet ti' u Cristo uva' k'ujle'l chit unk'u'l sti', as esti'e' kat okkat in jikla aamail uva' kat taq' u Tiixhe' sqe. As tan ti' uva' jik chit inimat u Cristo viyol u Tiixhe' skajayil. 10As kat vaq'lu ve't kan unq'a txumb'ale' uva' nik unb'an b'axa, ti' uva' la yak'in ve't in k'atz u Cristoe'. As la yak'in ve't viyak'il u Tiixhe' sunk'atz uva' kat ulsan taama u Cristoe'. As la unpaleb'e u k'axk'oe' eche' uva' kat ib'an Aak. As la vaq' vib' kamoj ti' voksat iq'ii u Cristoe' eche' uva' kat ib'an Aak sqi', tul kat kam Aak. 11As k'ujle'l unk'u'l ti' uva' tul la kam in, as la tulsa u Tiixhe' vaama unpajte. 12As jit a' ni vale' uva' kat oleb'yu ve't in ti' unlejat vitxumb'al u Cristoe'. Pet ye'l in oonoj in ti' uva' kam nisa' Aak svi'. As ni vaq' yak'il ti' unb'anata', tan esti'e' kat imolokat in Aak. 13Vitz'in vatzik, ye'xhkam ni vale' uva' kat oleb'yu ve't in. Pet a' kuxh nunb'ane', tan nunsotzsa unq'a vee' sunk'u'l uva' kat palyak kan. As nunya'lu vib' ti' voon tu uva' k'ajelkat sva'n, 14tan nunk'aj vib' ti' voone' tu uva' ni valkat voone', tan kat imolo in u Tiixhe' ti' uva' la unlej vitxumb'al u Jesucristo, tan at ve't ok in k'atz Aak. As a' la atinkat in k'atz Aak. 15Esti'e' ni val sete uva' jank'al o' uva' at ve't kutxumb'al ta'n u Tiixhe', as unvatzul kuxh koj kutxumb'al ti' kulejat vitxumb'al u Cristo. Pet asoj va'len txumb'al netitz'a ve'te', as a' u Tiixhe' la k'uchun ve't isuuchil sete. 16As palojtaj o' stuul, tan techal la kunima jank'al uva' ootzimal ve't sqa'n ta'n u Tiixhe'. 17Vitz'in vatzik, eb'antaj eche' uva' nunb'ane'. As eteesataj etexhlal ti' ka't unq'a qitz'in qatzike' uva' ni teesa texhlal svi'. 18As jatpajux kuxh val sete uva' nimal unq'a uxhchile' ati uva' tuk' vitxumb'ale' ni teesakat iq'ii u chusb'ale' uva' nimamal sqa'n ti' uva' kat kam u Cristoe' vatz u kuruse' as ti' toksat o' Aak jikla aamail. As tuk' oq'el tuk val sete unpajte: 19Tan a' kuxh ni toksakat taama ti' ib'anata' kam uva' ni tachva vichi'ole'. As ni toksa je' iq'ii ti' ib'anat unq'a vee' uva' ch'ixub'al chittu'. Pet alel ve't kan sti' uva' la b'en tu u k'axk'oe', tan a' kuxh unq'a vatz tx'ava'illa txumb'ale' ni titz'a. 20Pet ech koj o', tan echen ve't u qatinb'ale' tu almika' uva' la elkat ch'u'l u q'alpun qetze' uva' nu kutx'eb' tul unpajte. As a'e' u Kub'aal Jesucristo. 21As Aake' la jalpun u kuchi'ole' uva' tetz kuxh u vatz tx'ava'e', aq'al uva' ech ve't u kuchi'ole' eche' vichi'ol Aake' uva' kat ok iq'ii tul kat ul taama Aak unpajte. As viyak'il Aake' la ib'anb'e ti' ijalpul u kuchi'ole' eche' nib'an Aak ti' tilat isuuchil unq'a vee' skajayil.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\