FILEMÓN 1

1Ine' in Pablo uva' ato'k in tu u kaarsa ti' u Jesucristo, as tuk' u qitz'in qatzik uva' Timoteo as ni qaq' b'en kutzii see, Filemón, tan nu kuloch qib' ti' talpu u b'a'nla yole'. 2As ni qaq' b'en kutzii unpajte te u qitz'in qatzike' u Apia, tuk' u Arquipo uva' nu kuloch qib' stuk' ti' talpu viyol u Tiixhe' eche' nib'an umaj sol ti' tok vatz umaj ch'a'o. As ni qaq' b'en kutzii te unq'a qitz'in qatzike' skajayil uve' nimol tib' tu vakab'ale' ti' inachat Tiixh. 3As a' u Tiixhe' tuk' u Kub'aal Jesucristo ni b'anon uva' b'a'n etatin sevatzaj. 4As ni vaq' ta'ntiixh te u Tiixhe', tan b'enameen ni vulsa axh sunk'u'l tul nunnach Tiixh see'. 5As ni vab'i yol see' uva' k'ujle'l chit ak'u'l ti' u Kub'aal Jesús. As xo'n ve't Aak see tuk' unq'a itenam Aake' skajayil. 6As nunjaj te u Tiixhe' uva' la txakon ve't u k'ujleb'al ak'u'le' ti' ichee ve't atxumb'al ti' vib'a'nil u Jesucristo skajayil uva' at ve't sukuxo'l. 7As va'l chit kutxuq'txun ve'te', tan niyak'in ve't qaanxelal, tan xo'n ve't o' see. As nayak'insa ve't taanxelal unq'a qitz'in qatzike' uve' ni niman u Tiixhe'. 8As k'uxh ye' la xo'v valat see kam uva' lab'ane' tan qitz'in qatzik ve't qib'e' k'atz u Jesucristo, 9as aal b'a'ne' uva' la unjaj b'a'nil see tan ti' uva' nu kuxo'ni qib' sukuvatzaj. As ine' in Pablo, as q'estu ve't in. As il in ato'k in tu u kaarsa ti' u Jesucristo. 10As nunjaj ve't b'a'nil see ti' u Onésimo, tan ech naje' eche' umaj unk'aol, tan in kat alon viyol u Tiixhe' te naj tu u kaarsa. As kat inima ve't naj u Tiixhe'. 11As k'uxh ye'lik kuxh itxa'k vitxumb'al naje' kat ib'an b'axa, pet cheel, as b'a'n ve't itxumb'al naje'. As la txakon ve't naj see', tan il naj nitxakon ve't svi' cheel. 12As tuk unchaj b'en naj unpajte sak'atz. As lab'an b'a'nil uva' lak'ul naj tib'a'nil eela kuxh stuk' uva' in lak'ul in. 13As il in ato'k tzan in tu u kaarsa ti' kuxh uva' nunpaxsa u b'a'nla yole'. As a' ni vale' uva' la koj kaa naj sunk'atz ti' ilochat in, eela kuxh stuk' uva' axh at axh sunk'atz ti' alochat in. 14As ye' la ib'ane' uva' la kuxh kaa naj sunk'atz. As ye' la uchi uva' la untx'ii axh sti'. Pet axhe' la alon, asoj lab'an b'a'nil sve. 15As kamal esti'e' uva' kat teesa ve't tib' naj sak'atz ti' uva' lak'ul ve't naj unpajte. As ye'l unpajtoj uva' la taq' kan axh naj. 16As jit kuxh ve't umaj ak'am naj la ib'ane'. Pet at pal ve't naj ti' umaj k'am. As xo'n chit ve't naj sve. As echat koj lab'ane'. As jit kuxh ti' uva' umaj uxhchil naj as la axo'ni naj. Pet ti' uva' qitz'in qatzik ve't qib' tuk' naj, tan kat inimal ve't naj u Kub'aal Jesucristo. 17Esti'e' uva' tuk unjaj b'a'nil see, tan kumool qib' ti' ipaxsal u b'a'nla yole'. As k'ul ve't u Onésimo eela kuxh stuk' uva' in lak'ul in. 18Asoj kat ib'an naj umaj va'lexh see, pet moj at itx'oj naj, as sve lajajkat ve'te'. 19As ine' in Pablo uva' ni tz'ib'an b'en u u'uje' ta'n unq'ab', as in la choon ve't vitx'oj naje'. As la uch valat see uva' at atx'oj siinxe' ti' uva' kat ok axh ti' u b'a'nla yole' tul kat val isuuchil see. Pet jite' ni val see uva' ech la ab'ane'. 20As b'an b'a'nil sve, vitz'in vatzik. As la ab'ane' kam uva' nunjaj see, tan tuk' vib'ii u Kub'aale' nunjaj see uva' la achiib'isa u vaanxelale'. 21As nuntz'ib'a b'en u u'uje' see, tan k'ujle'l unk'u'l see' ti' uva' la anima u yole' uve' ni val see. As ootzimal ve't sva'n uva' nimale' uve' tuk ab'ane' ti' uve' nunjaj see. 22As la unjaj uma't b'a'nil see uva' la ab'an tuch umaj vatinb'al, tan a' ni vale' uva' u Tiixhe' la b'anon kam uva' nejaj svi' tul nenach Tiixh svi'. 23As ni taq' b'en u Epafras itzii see uva' unmool vib' stuk' tu u kaarsae' ti' kunimat u Jesucristo. 24As ni taq' b'en u Marcos itzii see unpajte, tuk' u Aristarco, tuk' u Demas, tuk' u Lucas, tan a' chajnaje' u lochol vetze'. 25As a' ve't vib'a'nil u Kub'aal Jesucristo la atin tu vetaanxelale'. Ech chit la ib'ane'. An chite'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\