APOCALIPSIS 1

1A' unq'a yole' uva' tuk uchoj ve'te' uva' kat tal u Tiixhe' te u Jesucristoe'. As kat ichaj tzan u Jesucristo uma'l u ángel ti' talat isuuchil unq'a yole' sve, in uva' in Xhun, in ik'am u Jesús, ti' uva' la qootzi ve't isuuchil u yole', jank'al o' uva' o' niman tetz Aak. 2As ni val sete uva' jikla yol chite', tan a' u Tiixhe' kat alon. As a' unq'a yole' uva' kat alpu te u Jesucristo. As kat tal Aak sve. 3Achveb'al chit u uxhchile' uve' la sik'len unq'a yole' tuk' u uxhchile' uve' la ab'in u yole'. As la inima kam uva' nuntz'ib'a kan, tan il u q'iie' najli ve'te'. 4Ine' in Xhun nitz'ib'an b'en u u'uje' sete, jank'al ex uva' ni niman u Jesúse' tu vujva'l unq'a tename' tu u Asia. As u Tiixhe' uva' at chittu', as Aake' uve' at cheel, as Aake' uve' tuk uloj ve'te', as Aake' la aq'on vib'a'nile' seti'aj, aq'al uva' b'a'n etatin sevatzaj. As echat vujva't unq'a espíritu uva' ato'k vatz u nimla xonleb'ale' uva' at tu almika'. 5As u Jesucristo u jikla alol tetz isuuchil unq'a yole'. As ta'n Aake' uva' kat ul taama. As ye'l Aak la kam ve'te'. As Aak ve'te' b'ooq'ol ti' unq'a ijlenaale' uve' at vatz u tx'ava'e'. As qoksataj iq'ii u Jesús, tan xo'n ve't o' te Aak. As tul kat el vikajal Aake' sqi' vatz u kuruse', as kat iq'alpu ve't o' Aak vatz u kupaave'. 6As at ve't qijle'm ta'n Aak ti' qilat isuuchil unq'a tename' as ti' kunachat u Tiixhe' sti'. Esti'e' qoksataj iq'ii u Jesucristo, tan at iyak'il Aak ti' unq'a vee' skajayil ti' chit ib'ene'. An chite'. 7As tul ve't u Cristo vi' u suutz'e'. As kajayil chit unq'a tename' la ilon ve't tul Aak. As antu ve't unq'a tename' la ilon tul Aak uva' kat toq'on u txala tuul Aake'. As la txumun ve't unq'a tename' skajayil vatz u tx'ava'e' ti' Aak. Ech chit la ib'ane'. An chite'. 8As ech ni tal u Kub'aal Tiixh ile': «Ine' vixe'teb'ale'; as ine' vimoxteb'ale',» ti'k Aak, tan Aake' uve' atik chittu'; as Aake' uve' at cheel; as Aake' uve' tuk uloj ve'te', tan Aake' uva' nim talche' ti' unq'a vee' skajayil. 9Ine' in Xhun, uva' qitz'in qatzik qib' k'atz u Jesús. As eela taq'at Aak qokeb'al xo'l u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe'; as eela kupaleb'et unq'a k'axk'oe' setuk'; as eela kukuyata', tan ti' uva' at ve't ok o' k'atz u Jesucristo setuk'. As tul atik in tu uma'l u tal tx'ava' vi' u mar uva' Patmos, ti' kuxh uva' nimamal ve't viyol u Kub'aal Tiixhe' sva'n as ti' valat isuuchil u yole' ti' u Kub'aal Jesucristoe'. 10As tul b'ex ilej ve't u q'iie' uva' tetz u Kub'aale', as kat ul k'uchpoj ve't sve ta'n u Tiixhla Espíritu. As kat vab'i uma'l u yol uva' xo'veb'al chittu' uva' eche' toq'sal umaj trompeta. 11As ech tal ile' sve: —Ine' u xe'teb'ale'; as ine' vimoxteb'ale'. As latz'ib'a tu umaj u'uj kam uve' tuk eele'. As la aaq' b'en te unq'a niman vetze' uva' at tu vujva'l unq'a tename' uve' tu u Asia: tu u Éfeso, tu u Esmirna, tu u Pérgamo, tu u Tiatira, tu u Sardis, tu u Filadelfia, as tu u Laodicea,— ti'k Aak sve. 12As tul kat unsuchq'i ve't vib' ti' vilata' uva' ab'il uve' nik iyolon sve, as kat vil ve't vujva'l unq'a tatinb'al kanteela uva' b'a'nla q'an ch'ich' chittu'. 13As kat vil uma'l u uxhchil uva' txaklik ve't ok xo'l vujva'l unq'a tatinb'al u kanteelae'. As ech tilone' eche' . As atik ok uma'l u oksa'm sta'n uva' oonnaj chit txa' toj. As atik ok uma'l u jepkin k'alb'al tzi' taama uva' b'a'nla q'an ch'ich' chittu'. 14As va'lik chit ipolal u xi'l ivi'e' eche' ipolal u chiname' as eche' u txunche've'. As ech tilon u b'aq' ivatze' eche' taq' xamal. 15As ech ilitz'lo'lan u toje' eche' umaj ch'ich' uva' a'n ni tel ch'u'l tu xamal. As ech u tuul ivi'e' eche' ivulun unq'a nimla a'e' uve' xo'veb'al chit ivulune'. 16Atik ok vujva'l unq'a tx'umile' tiseb'al iq'ab'. As nik tel ch'u'l uma'l u jutz' vi' ch'ich' titzi' uva' ka'va'l tee. As ech vivatze' eche' u q'iie' uva' va'l chit ik'achone'. 17As tul vila, as pumel unb'en ve't tu tx'ava' xe' toj. As ech ve't ine' eche' umaj kamnaj kat ib'ana. As taq' ve't je' Aak u seb'al iq'ab'e' svi'. As ech tal ve't Aak ile' sve: —Ye' xo'v axh, tan ine' vixe'teb'ale'; as ine' viya'teb'ale'. 18As isle'l in. As ine' uva' kat kam in. As isle'l ve't in ti' chit ib'ene'. As at vijle'm ti' u kamchile' as ti' unb'anat isuuchil unq'a uxhchile' uva' echen tu u atinb'ale' uva' atkat unq'a kamnaje' skajayil. 19Esti'e' la val see, tz'ib'a unq'a vee' kat eela, tuk' unq'a vee' ni tuch cheel, as tuk' unq'a vee' tuk uchoj xamtel. 20As tuk val isuuchil vujva'l u tx'umile' uve' kat eel tu seb'al unq'ab'e', tuk' vujva't u tatinb'al u kanteelae' uva' b'a'nla q'an ch'ich' chittu' uva' at in sxo'l. As u vujva'l u tx'umile' as a' isuuchile' u vujva'l alol tetz vunyole' xo'l unq'a niman vetze' tu vujva'l unq'a tename'. As vujva't u tatinb'al u kanteelae' as a'e' unq'a niman vetze' uva' nimol tib' tu vujva'l unq'a tename'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\