APOCALIPSIS 10

1As kat vil iku' ch'u'l uma't u ángel tu almika' xo'l suutz' uva' xo'veb'al chit iyak'il. As atik je' uma'l u txakmanch'el stiib'a. As ech tilon vivatze' eche' u q'iie'. As ech tilon u toje' eche' taq' xamal uva' nimal nije'kat. 2As atik ok uma'l u tal u u'uj tiq'ab' u ángel uva' jajle'like. As taq' ve't b'en u seb'al u toje' vi' u mar. As uma't u toje' as taq' b'en vi' u tx'ava'e'. 3As ech u tuul ivi' u ángel eche' ivulun umaj b'alam, tan saq'chib'al chit isik'ine'. As tul kat sik'in u ángel, as kat vab'i itiin vujva'l unq'a q'ankooe'. 4As tul ma't vab'it itiin ve't vujva'l unq'a q'ankooe', as aalik untz'ib'at ve't kan uva' kat vab'i. As vab'i iyolon tzan uma'l u tuul vi' tu almika' uva' ech nik tal ile': —Atz'ib'ak uva' kat aab'i. Pet atoj kuxh viyol vujva'l unq'a q'ankooe' sak'u'l,— ti'k u tuul vi'e' tal sve. 5As u ángel uva' txaklik ve't vi' u mar as vi' u tx'ava'e' unpajte, as taq' ve't je' u seb'al iq'ab'e' tu almika'. 6As teq'o tzan u ángel vib'ii u Tiixhe' stuul uva' isle'le ti' chit ib'ene', ti' uva' techal la ib'ane' kam uva' ni tal u ángel, tan Aake' cheesan tetz u tx'ava'e' tuk' unq'a vee' at vatz u tx'ava'e'. As Aak cheesan tetz u mar tuk' unq'a vee' at xe' u mar. As ech tal u ángel ile' unpajte: —¡As b'iit kuxh ilejat ve't imoxtel u q'iie'! 7Tan tul la toq'sa ve't ivujpu u ángel u trompeta, as a' la tzojpukat ve't unq'a vee' skajayil uva' alel kan ta'n u Kub'aal Tiixhe'. As a'e' unq'a yole' uva' ye' nik ipal unq'a tename' stuul uva' alelik kan ta'n Aak te unq'a niman tetze' uve' nik q'ajsan viyol Aake',— ti'k u ángel tala. 8As kat vab'i ve't iyolon u tuul vi'e' unpajte tu almika' uva' kat vab'i b'axa. As ech tal ile': —Kuxh k'ul ve't u tal u'uje' uve' jajle'l tiq'ab' u ángel uve' at b'en u toje' vi' u mar as tuk' vi' u tx'ava'e',— ti'k u yole' sve. 9As kat oon ve't in vatz u ángel. As kat unjaj ve't u tal u'uje' ste. As ech tal ve't u ángel ile' sve: —Ila'. As echb'u, tan va'l chit ichi'ale' tuk anach tatzi' eche' u ta'l kab'e'. As tul la oon tavuul, as tuk k'ayb'oj ve'te',— ti'k u ángel tal sve. 10As kat unk'ul ve't u tal u'uje' tiq'ab' u ángel. As kat vechb'u ve'te'. As va'l chit ichi'al kat unnach tuntzi' eche' u ta'l kab'e'. As tul kat oon tu vuul, as va'l chit ik'ayal ve'te' kat unnacha. 11As ech kat alpu ve't ile' sve: —Techal la aal ve't isuuchil unq'a yole' unpajte uva' alel kan ta'n u Tiixhe', tan la aal ve't u yole' te unq'a ijlenaale' tuk' te unq'a mama'la uxhchile' tulaj unq'a tename' skajayil, k'uxh kam kuxh yolb'alil niyolb'e,— ti'k u yole' sve.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\