APOCALIPSIS 11

1As kat aq'ax uma'l u aa sve uva' eche' b'aara. As alpu uma'l u yol sve ech ile': —Kuxh echa u tuul u tostiixhe' tuk' u nachb'al Tiixhe'. As la eesa tachul unq'a uxhchile' uve' ni nachon in tzitzi'. 2Pet ech koj u vatz iq'anal u tostiixhe', tan ye'xhkam la eecha, tan tetz ve't unq'a tename' uva' ye' ni niman in. As tu ka'va'l toxk'al (42) ich' uva' la ib'an ve't unq'a tename' kam uva' ni tal taama ti' u tename' uva' Jerusalén uva' txaael ve't sva'n. 3As la unchaj b'en ka'va'l unq'a alol tetz vunyole' uva' ato'k qichkin oksa'm sta'n, k'uchb'al tetz uva' va'l itxumune' ti' u tiila yole' uva' ni tale'. As tu uma'l mil tuk' oxlaval k'alal (1,260) q'ii la tal chajaak vunyole' xo'l unq'a tename' uva' ye' ni niman in. 4As ech tatin ka'va'l unq'a alol tetz vunyole' eche' ka'va'l unq'a tze'e' uva' olivo as tuk' ka'va't unq'a tatinb'al kanteela uve' at sunvatz b'enameen, in uva' in iB'ooq'ol u vatz tx'ava'e' skajayil. 5Asoj ab'il la xe't ti' ka'va'l u alol tetz vunyole', as la el ve't ch'u'l xamal titzi' ti' itz'e'sat unq'a uxhchile' uva' la xe't sti'. As la kam u uxhchile' uve' la xe't ti' ka'va'l u alol tetz vunyole'. 6As aq'el ve't te ka'va'l u naje' sva'n ti' imajat ivatz u almika'e' ti' uva' ye'l u jab'ale' la ul ve'te' tu unq'a q'iie' tul uva' ni tal ve't vunyole' te unq'a tename'. As aq'el ve't ste unpajte uva' jatpajul kuxh la tal taama ti' ib'ensat ve't u a'e' skajil, as ti' iyansat ve't u vatz tx'ava'e' ta'n unq'a k'axk'oe'. 7As tul ma't talat ve't ka'va'l u alol tetz vunyole' u yole' xo'l unq'a tename', as la je' ve't ch'u'l uma'l u txoo tu u nimla tokkin jule'. As la xe't ve't txoo sti'. As la oleb' ve't txoo ti' iyatz'pe'. 8As tul ma't iyatz'pu ve't ka'va'l u alol tetz vunyole', as la kuxh kaa ve't vichi'ole' tu b'eye' tu nimla tename' uva' «Sodoma» tuk' uva' «Egipto» ti' u va'lexhe' uve' nib'an u nimla tename', tan tu u tename' uva' kat yatz'pukat viB'ooq'ol Kub'aal Jesús chajnaje' vatz u kuruse'. 9As la kuxh isaji ve't unq'a tename' vichi'ol unq'a alol tetz vunyole' tu oxva'l u q'iie' tuk' unchaq'al q'iiul, tan ye' la sa'p ve'te' uva' la b'en mujloj ve't vichi'ole'. As kam kuxh tenamil, kam kuxh yolb'alil unq'a tename' vatz u tx'ava'e' la ilon ve'te'. 10As la chiib' ve't unq'a tename' uve' ye' ni niman in ti' uve' kat kam ka'va'l unq'a q'asan tetz vunyole'. As kam kuxh la toya ve't tib' svatzaj ta'n chiib'ichil, tan ti' uva' ma'tik ixaansat ve't ka'va'l u alol tetz vunyole' taama unq'a tename',— ti'k u yole' uva' alpu ve't sve. 11As tul kat pal ve't oxva'l u q'iie' tuk' chaq'aal q'iiul, as kat tulsa ve't u Tiixhe' taama ka'va'l u alol tetz viyole'. As tul kat txakeb' ve'te', as mama'la xo'vichil kat ok xe' taama unq'a tename' skajayil uva' kat ilon itxakpe'. 12As kat tab'i ve't ka'va'l u alol tetz viyol u Tiixhe' ivulun uma'l u tuul vi' tu almika' uva' ech nik tal ile': «¡Je'ojtaj ch'u'l ex tzitza'!» ti'k u yole' tal te chajnaj. As je' ve't unq'a alol tetz viyol u Tiixhe' tu almika' tu uma'l u suutz'. As unq'a tename' uva' nik ich'o'n taama ti' chajaak, as til ve't ije' chajaak. 13As yak kuxh ul ve't uma'l u nimla kab'laano. As jununil kab'al e'p ve't xo'l laval. As vujva'l mil unq'a uxhchile' kat kami ta'n u kab'laanoe'. As unq'a uxhchile' uva' ye' kat kami, as kat toksa ve't iq'ii u Tiixhe' tu almika' ta'n u xo'vichile'. 14As ech ipal ve't vika'v u k'axk'oe' kat pali. As il ve't vitoxvu u k'axk'oe' tul ve'te'. 15As kat toq'sa ve't vivujpu u ángel u trompeta. As mama'la tuul vi' kat uch tu almika' uva' ech nik tal ile': Kajayil unq'a tename' uva' nik til unq'a ijlenaale' isuuchil vatz u tx'ava'e', as a' ve't u Kub'aal Tiixhe' ni ilon isuuchil scheel tuk' u Kub'aal Jesucristo. As ye'l ve't iya'teb'al u tijle'm Aake' ti' u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe', ti'k unq'a tuul vi'e'. 16As vinaj kajva'l unq'a q'esla aamae' uva' xonlik ve't tu vixonleb'ale' vatz u Tiixhe', as ku' ve't qaaloj vatz Aak techal oon ipala vatz tx'ava' ti' toksat ve't iq'ii Aak. 17As ech tal ve't ile': Kub'aal Tiixh uva' nim aalche' ti' unq'a vee' skajayil, ta'ntiixh see, axhe' uva' atik chit axh; as axhe' uve' at axh cheel; as axhe' uve' tuk uloj ve't axh. As ni qaq' ta'ntiixh see, tan kat atxakonsal ve't u eejle'me'. As kat oksal ve't unq'a tename' skajayil jaq' u eejle'me'. 18As kat ul ve't ivi' unq'a tename' see' ti' teesal aq'ii. As kat oonyu ve't iq'iil vatx'i'tzi'le' ti' ab'anat isuuchil unq'a kamnaje', as ti' aaq'at ve't vitx'aja'm unq'a ak'ame' uve' kat q'ajsan vayole', tuk' vatename' uva' ni oksan aq'ii, k'uxh nim talche' moj ye'le. As a'e' u q'iie' uva' tuk asotzsa ve't ivatz unq'a uxhchile' uve' ni yansan u vatz tx'ava'e', ti'k vinaj kajva'l unq'a q'esla aamae'. 19As kat jajpu ve't u tostiixhe' uva' at tu almika'. As kat ilax ve't u kaaxhae' uve' kolikkat unq'a yole' uva' ijej kan u Tiixhe' sqi', o' vitenam Aake'. As va'lik chit ilitz'kab'an u kayampa'le' uva' kat vila. As kat vab'i ivulun mama'la tuul vi'e' tuk' u q'ankooe' uva' va'lik chit itzetkab'ane'. As kat ul ve't uma'l u kab'laano tuk' mam sajb'atz.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\