APOCALIPSIS 12

1As ilax ve't uma'l u vaa' tu almika'. As a' uma'l u ixoj uva' ech u toksa'me' eche' u q'iie'. As atik kan u ich'e' jaq' toj u ixoje'. As atik je' uma'l u koroona ti' ivi' ixoj uva' atik ok kab'laval unq'a tx'umile' sti'. 2As atik ve't iyaab'il ixoj ti' talaj intxa'. As va'lik chit isik'in ve't ixoj ta'n u ch'o'me' uve' nik ipaleb'e ve't ixoj, tan ti' uva' tuk alanoj ve't ixoj. 3As ik'uch ve't tib' uma'te tu almika'. As a' uma'l u nimla txoo uva' kaj chit ti'. As vujva'l ivi' txoo atike. As laval tuk' txoo atike. As atik je' uma'l u koroona ti' junun unq'a ivi' txooe'. 4As pal teesa ve't vijee txooe' ch'oola pok'o'chil unq'a tx'umile' vatz u almika'e'. As chajpik ve't tzan unq'a tx'umile' vatz u tx'ava'e' ta'n txoo. As txakeb' ve't txoo vatz u ixoje' uva' tuk alanoj ve'te', tan a' nik tal txoo uva' la ichi' ve't txoo u tal ixoje' uva' la itz'eb'i. 5As alan ve't ixoj. As xaak u tal ne'e' uva' kat itz'eb'i. As a' ve'te' la ok ve't ijlenaalil ti' unq'a tename' skajayil tuk' uma'l vib'aara uva' ch'ich'. As maap ve't u tal u ixoje' vatz u txooe'. As eq'ol ve't je' vatz u Kub'aal Tiixhe' as vatz vinimla xonleb'al Aake'. 6As ooj ve't ixoj vatz u txooe'. As oon ve't ixoj tu uma'l u tzuukin tx'ava', tan ma'tik ib'anat u Tiixhe' tuch tatinb'al ixoj ti' uva' la kolax ve't ixoj tu uma'l mil oxlaval k'alal (1,260) q'ii. 7As xe't ve't uma'l u mam ch'a'o tu almika'. As iq'os ve't tib' unq'a ángel uva' echen k'atz u ángel uva' Me'k ib'ii tuk' u nimla tx'i'latxooe' as tuk' unq'a ángel uva' xekel ti' u txooe'. 8As ye' kat oleb' ve't u nimla tx'i'latxooe' tuk' unq'a imoole' ti' u Me'ke' tuk' unq'a ángel uva' xekel sti'. Esti'e' ye' kat uch tatin u nimla tx'i'latxooe' tu almika' tuk' unq'a imoole'. 9As kat eesal ve't el tzan u nimla tx'i'latxooe' tu almika'. As kat sutil ve't ku' tzan vatz u tx'ava'e' tuk' unq'a imoole'. As u nimla tx'i'latxooe' as a'e' u tx'i'latxooe' uva' at chittu' uva' tx'i'lanaj ch'elel as Satanás unpajte. As a'e' ni eesan unq'a tename' tu b'ey. 10As vab'i ve't uma'l u tuul vi' uva' saq'chib'al chittu' tu almika'. As ech tal ile': As kat sutilyak ve't b'ene' el u tx'i'lanaje' uva' ni cheesan ipaav unq'a qitz'in qatzike' vatz u Tiixhe' sq'iil aq'b'al. As kat eesaliy ve't u paave' ti' vitenam u Tiixhe' ti' chit ib'ene' As ni xe't ve't u Tiixhe' tuk' u tijle'me', as tuk' viyak'ile', as tuk' u tijle'm u Cristo. 11As tuk' vikajal u Kaneero'e', as tuk' ib'a'nla yole', as ti' taq'at chajaak vitiichajile' kamoj ti' ib'anat kanal. 12¡As chiib'ojtaj ex, jank'al ex uva' at ex tu almika'! ¡Pet oyeb' chit evatz, ex uve' at ex vatz u tx'ava'e' tuk' unq'a vee' at xe' u mar! Tan kat ku'yak ve't ch'u'l u tx'i'lanaje' sexo'l. As at sk'u'l u tx'i'lanaje' uva' b'iit kuxh ilejat ve't viq'iie' ti' isotze'. Esti'e' kat tx'i'tzi'ltu ve't u tx'i'lanaje' seti', ti'k u tuul vi'e' uva' vab'i. 13As tul kat til ve't u nimla tx'i'latxooe' uva' ma't isutil ku' tzan txoo vatz u tx'ava'e', as xe't ve't txoo ti' itilul u ixoje' uva' kat alan u tal xaake'. 14As aq'ax ve't ka'va'l ixich' u ixoje' eche' ixich' umaj nimla xich', ti' uva' la ooj ve't ixoj vatz u txooe'. As la xich'an ve't ib'en ixoj tu u tatinb'ale' tu u tzuukin tx'ava'e' tu uve' la kolpukat ixoj tu oxva'l yaab' tuk' vaajit ich'. 15As ixa'va ve't b'en txoo mama'la a' ti' u ixoje' uva' ech ve'te' eche' nimla a' ib'ana. As la tija ve't u a'e' u ixoje' sk'u'l. 16Pet kat iloch ve't u tx'ava'e' u ixoje', tan ijaj ve't tib' u tx'ava'e'. As b'en ve't u nimla a'e' tu u tx'ava'e' uva' ixa'va u nimla tx'i'latxooe'. 17As aal chit ul ve't ivi' u nimla tx'i'latxooe' ti' u ixoje'. As b'ex ixe'tisa ve't txoo ch'a'o ti' unjoltu unq'a tal u ixoje' uva' nikat niman ve't u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan. As ye' kat teesa tib' ti' inimat viyol u Jesúse'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\