APOCALIPSIS 14

1As kat vil u Kaneero'e' unpajte. As txaklik ve'te' vi' u vitze' uva' Sion ib'ii tuk' uma'l 144,000 unq'a uxhchile' uva' tz'ib'amal ok vib'ii Aake' xo'l ipala as tuk' vib'ii u Tiixhe'. 2As vab'i ve't tel ch'u'l uma'l u tuul vi' tu almika' uva' ech ivulune' eche' ivulun umaj nimla a'. As ech itzetkab'ane' eche' q'ankoo uva' xo'veb'al chittu'. As ech u tuul ivi'e' eche' toq' unq'a arpa tul uva' ni q'oope'. 3As kat b'itzal ve't uma'l u ak' b'itz vatz u nimla xonleb'ale' uva' xonle'lkat u Tiixhe', tuk' vatz kajva'l unq'a islich aamae', as tuk' vatz unq'a q'esla aamae'. As ye'xheb'il kat aq'ax tootzib'al ti' ib'itzat u b'itze'. Pet ta'n kuxh uma'l 144,000 unq'a uxhchile', tan a' unq'a uxhchile' uva' kat sotzyu ve't vipaave' xo'l unq'a tename' skajayil vatz u tx'ava'e'. 4As a' unq'a uxhchile' uva' ye' kat iyansa tib' tuk' unq'a ixoje'. As ech tatine' eche' umaj q'opo ixoj uva' k'ujle'l tzii sti', tan k'ulel ve't tib' iyol stuk' u Kaneero'e', as xekel ve't sti' k'uxh katil kuxh la b'enkat. As a' unq'a uxhchile' uva' kat sotzsalyu ve't vipaave' xo'l unq'a tename' skajayil vatz u tx'ava'e'. As ech tatine' eche' umaj b'axa oy uva' ni toksal vatz u Tiixhe' tuk' vatz u Kaneero'e'. 5Tan ye'l umaj chuli yol kat tala. As ye'l umaj va'lexh kat chee tu u taanxelale'. 6As kat vil ixich'an ve't uma't u ángel uva' nik ipal vatz u almika'e'. As eq'omal unq'a b'a'nla yole' sta'n ti' talat te unq'a tename' skajayil vatz u tx'ava'e', kam kuxh aamail, as kam kuxh tenamil, as kam kuxh yolb'alil. 7As taq' ve't je' tuul ivi'. As ech tal ile': —¡Exo'vataj u Tiixhe'! ¡As etoksataj iq'ii Aak! Tan kat ilejlu ve't u q'iie' uva' la ib'an Aak isuuchil unq'a tename' skajayil. ¡Enachtaj u Tiixhe' uva' cheesan tetz u almika'e', tuk' u tx'ava'e', tuk' u mar, as tuk' unq'a ichonil unq'a a'e'! 8As xekelik ve't tzan uma't u ángel sti'. As ech tal ve't ile': —¡As kat sotzyu ve't u nimla tename' uva' Babilonia! ¡Kat sotzyu ve'te'! Tan a' u Babilonia uva' kat b'anon unq'a va'lexhla txumb'ale' b'axa, ti' uva' la ib'an unjoltu unq'a tename' tetz, eche' nib'an umaj q'ab'areel uva' ni q'ab'ansan unq'a imoole'. Pet ti' unq'a va'lexhla txumb'ale' uve' nib'ane' as kat ul vitx'i'tzi'l u Tiixhe' sti',— ti'k u ka'v ángel. 9As xekelik ve't tzan uma't u ángel ti' unq'a ángel. As taq' ve't je' tuul ivi'. As ech tal ile': —Ab'il uva' la ku' qaaloj vatz u txooe' moj vatz vivatzib'al u txooe', as ab'il uva' la k'ulun ve't u texhlal u txooe' xo'l ipala moj ti' iq'ab', 10as techanal la ul vitx'i'tzi'l u Tiixhe' sti', tan ech viyak'il vitx'i'tzi'l Aake' eche' umaj vino uva' ye'xhkam yuel. As vatz unq'a ángele' uva' tetz u Tiixhe' as vatz u Kaneero'e', as techal la ipaleb'e unq'a tename' k'axk'o ta'n xamal as tuk' azufre. 11As ye' la ya' ije' visib'il u xamale' tuk' u azufre uva' la k'axb'isan unq'a tename', tan sq'iil as aq'b'al ye' la ya' ve'te' ti' itz'e'sat unq'a tename', jank'al unq'a tename' uva' niku' qaaloj vatz u txooe' uva' kat je' ch'u'l xe' u mar moj vatz vivatzib'al u txooe', as tuk' unq'a tename' uva' kat k'ulun u texhlale' tetz vib'ii u txooe',— ti'k u toxvu ángel. 12As tzitzi' la kuk'uchkat uva' ye' la kuya'sa kuk'ujb'a't kuk'u'l ti' u Tiixhe', o' uva' o' itenam Aak, as jank'al o' uva' ni niman u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan as k'ujle'l kuk'u'l ti' u Kub'aal Jesús. 13As vab'i uma'l u tuul vi' tu almika'e' uva' ech tal ile' sve: —Tz'ib'a uva' tuk val see: «Tan achveb'al chit unq'a uxhchile' uva' la kam ve't cheel ti' ib'ene', jank'al unq'a uxhchile' uva' at ve't ok k'atz u Jesús,»— ti'k sve. As ech tal u Tiixhla Espíritu ile': —An chite' ta'. As ye'l ve't uma'toj k'axk'o la ipaleb'e, tan eq'omal unq'a b'a'nla txumb'ale' sta'n,— ti'k u Tiixhla Espíritu tala. 14As vil tul uma'l u saj suutz' uva' xonlikkat uma'l u uxhchil uva' ech tilone' eche' uma'l . As atik je' uma'l u koroona ti' ivi' uva' b'a'nla q'an ch'ich'. As atik ok uma'l u ch'ich' tiq'ab' uva' xi'le'l chit tee. 15As el ve't ch'u'l uma't ángel tu u tostiixhe' tu almika'. As sik'in ve'te' ti' iyolon te u uxhchile' uva' xonlik vi' u suutz'e'. As ech tal ile' ste: —¡B'anb'e u ch'ich'e'! ¡As tzok' ve't unq'a vee' at vatz u tx'ava'e'! Tan kat ilejlu ve't u q'iie' ti' itzok'pe', tan q'anb'iy ve't unq'a chikoe',— ti'k u ángel tala. 16As u uxhchile' uva' xonlik vi' u suutz'e' as kat xe't ve't ti' itzok'ax unq'a chikoe' uve' at vatz u tx'ava'e'. As kat imol ve't ivatz unq'a chikoe' uve' atik vatz u tx'ava'e'. 17As el ch'u'l uma't u ángel tu u tostiixhe' tu almika'e'. As eq'omal uma't u ch'ich' sta'n uva' xi'le'l chit tee. 18As el ch'u'l uma't u ángel tu u atinb'ale' uve' nikat itz'e'salkat unq'a txokope' vatz u Tiixhe'. As atik tijle'm u ángel ti' tilax isuuchil u xamale'. As sik'in ve't u ángel te vimoole' uva' eq'omalik u ch'ich'e' sta'n uva' xi'le'lik chit tee. As ech tal ve't ile': —¡B'anb'e vach'ich'e'! ¡As tzok'e'l ivatz unq'a uuvae' uva' avamal vatz u tx'ava'e', tan q'antu ve'te'!— ti'k u ángel tal te vimoole'. 19As xe't itzok' ve't u ángel ivatz unq'a uuvae' vatz u tx'ava'e'. As imol ve't u ángel ivatz unq'a uuvae'. As isuti ve't b'en tu uve' nipoch'ilkat ta'l u uuvae', tan eela u atinb'ale' uva' nipoch'ilkat ta'l u uuvae' tuk' u atinb'ale' uva' la ulkat vitx'i'tzi'l u Tiixhe' ti' unq'a tename'. 20As a' poch'ilkat ve't ta'l u uuvae' ti'e'l u tename', tan ech u ta'l u uuvae' uva' nik tel ch'u'l tu u atinb'ale' eche' vikajal unq'a tename'. As nim chit oonkat ve't u kaje', tan eche' uma'l u nimla a' b'ex ib'ana. As kamal o'laval imutx' (75) i'l uve' ijoki ve't u kaje' vatz u tx'ava'e'. As oonik ve't je' k'atz vixhekeema unq'a kaaye'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\