APOCALIPSIS 15

1As vil ve't uma't u k'uchb'al tetz tu almika', tan kat vil vujva't unq'a ángel tuk' vujva't unq'a k'axk'o uva' eq'omalik sta'n. As a'e' imoxtel unq'a k'axk'oe' uva' la ul vatz u tx'ava'e', tan tuk' unq'a k'axk'oe' la itzojpisakat u Kub'aal Tiixhe' taq'at tzan vitx'i'tzi'le' ti' unq'a tename' vatz u tx'ava'e'. 2As vil uma'l u vaa' eche' u mar uva' ech tilone' eche' ilonb'al uva' yuel ve't tib' tuk' xamal. As txaklik ve't unq'a tename' vi' u mar uva' ye' kat niman u txooe' uva' kat je' ch'u'l xe' u mar. As mita'n vivatzib'al u txooe' kat inima. As ye' kat isa' tok texhlal u tachul vib'ii u txooe' xo'l ipala as mita'n ti' iq'ab'. As atik arpa tiq'ab' unq'a tename' uva' kat taq' u Kub'aal Tiixhe' ste. 3As nikat ib'itza ve't unq'a tename' uma'l u b'itz uva' ma'tik ib'itzat u Moisés na'ytzan, uva' atik tijle'm ta'n u Tiixhe'. As ti' toksal iq'ii u Kaneero'e' as nikat ib'itzal u b'itze' uva' ech ib'itzal ile': Nimla achveb'al chit unq'a vee' nab'ane', Tiixh, tan ta'n axhe' uva' nim aalche' ti' unq'a vee' skajayil. As jik chit unq'a txumb'ale' uva' nak'uch sqe. As a' isuuchil unq'a txumb'ale' naal sqe, tan axh tijlenaal unq'a tename' skajayil vatz u tx'ava'e'. 4As kajayil chit unq'a tename' ni xo'van axh. As techal la toksa unq'a tename' aq'ii, tan ta'n axhe' uva' jik chit atxumb'al. As kajayil chit unq'a tename' vatz u tx'ava'e' la ku' qaaloj savatz, tan jik chit unq'a vee' skajayil uva' nab'ane', ti'k u b'itze'. 5As kat vil ijajpu ve't u tostiixhe' tu almika' unpajte. As a'e' u atinb'ale' uva' nik inachpukat u Tiixhe'. 6As el ve't ch'u'l vujva't unq'a ángel tu u tostiixhe' uva' eq'omalik vujva'l unq'a k'axk'oe' sta'n. As atik ok b'a'nla oksa'm sta'n uva' va'lik chit ilitz'lo'lane', tan ye'lik tz'il sti'. As oonnaj je' vik'alb'ale' tzi' taama uva' b'a'nla q'an ch'ich' chittu'. 7As uma'l xo'l kajva'l unq'a uve' isle'le, as kat taq' ve't uma'l u nimla picheel uva' q'an ch'ich' chittu' te junun unq'a ángel. As uve' noonajlike tu unq'a nimla picheele', as a'e' vitx'i'tzi'l u Tiixhe' uva' isle'le ti' chit ib'ene'. 8As kat noo ve't u tostiixhe' ta'n u sib'e' uva' nik tel ch'u'l k'atz u Tiixhe', texhlal tetz viyak'il Aake' uva' nim talchu ve't Aak. As ye'xheb'il nik tuch ve't toke' tu u tostiixhe'. Pet palnal ve't vujva'l unq'a k'axk'oe' uve' eq'omal ta'n vujva'l unq'a ángel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\