APOCALIPSIS 16

1As vab'i tel ch'u'l uma't u tuul vi' tu u tostiixhe'. As ech tal ile' te vujva'l unq'a ángel: —¡B'enoj ex! ¡As uve' at tu vujva'l unq'a nimla picheele', as b'enoj epeq' kan vatz u tx'ava'e', tan a'e' vitx'i'tzi'l u Tiixhe'!— ti'k u tuul vi'e' tala. 2As b'en ve't uma'l u ángel. As uve' atik ku' tu vinimla picheele', as b'ex ipeq' ve't vatz u tx'ava'e'. As yak kuxh chee ve't ch'a'k chin ti' unq'a tename' skajayil uva' atik ok u texhlal u txooe' sti', as ma'tik iku' qaaloj vatz vivatzib'al u txooe' uva' ma'tik ije' ch'u'l xe' u mar. As va'l chit ixeval ve't ti' unq'a tename' ta'n u ch'a'k chine'. 3As tul ipeq' ve't vika'v u ángele' uve' atik ku' tu vinimla picheele' vi' u mar, as b'en ve't u a'e' skajil, eche' ikajal umaj uxhchil uva' kat yatz'pi. As kam ve't unq'a txooe' skajayil uve' atik xe' u mar. 4As ipeq' ve't u toxvu u ángele' uve' atik ku' tu vinimla picheele' vi' unq'a nimla a'e' tuk' uve' nik ib'uuq'kat unq'a a'e', as b'en ve't unq'a a'e' skajil. 5As kat vab'i iyolon u ángel uva' ni ilon isuuchil unq'a a'e'. As ech tal ile': Jik chit axhe', Kub'aal, uva' at axh cheel, as atik axh tul kat xe't u q'iisaje'. As jik chit kat ab'ana, tul kat ab'an isuuchil unq'a tename' uva' ni eesan aq'ii. 6Tan a' unq'a tename' kat yatz'on unq'a q'ajsan tetz vayole' as tuk' unjoltu unq'a tename' uva' ni niman axh. As tul kat yatz'pi, as kat motxik el ikajal. As cheel, Kub'aal, as kat aaq'lu ve't ich'exel te unq'a uxhchile' uva' kat yatz'on vatename', tan kaj la tuk'a ve'te' a'n. ¡As taal chite' ste! ti'k ve't u ángele'. 7As kat vab'i tel ch'u'l uma't u tuul vi' k'atz u nachb'al Tiixhe'. As ech tal ile': —An chite', Kub'aal Tiixh, tan ta'n axhe' uva' nim aalche' ti' unq'a vee' skajayil. As jik chite' nab'an isuuchil unq'a vee' skajayil,— ti'k u tuul vi'e'. 8As tul ipeq' ve't b'en vikajvu u ángele' uve' atik ku' tu vinimla picheele' ti' u q'iie', as kat aq'ax ve't te u q'iie' uva' la itz'e'sa ve't u q'iie' unq'a tename' ta'n xamal. 9As kat chit tz'e' ve't unq'a tename' sb'a'n ta'n u q'iie'. As k'uxh kat ipaleb'e unq'a tename' u k'axk'oe', as ye' kat ik'axa tib'. As ye' kat toksa iq'ii u Tiixhe'. Pet aal kat mox yoq'on ve'te' ti' vib'ii u Tiixhe' uva' at tiq'ab' ti' taq'at unq'a k'axk'oe'. 10As tul ipeq' ve't b'en vito'v u ángel uve' atik ku' tu vinimla picheele' ti' vixonleb'al u txooe' uva' ma'tik ije' ch'u'l xe' u mar, as kaa ve't txoo tu uma'l u q'ej tokto tuk' unq'a imoole' uva' ni niman u txooe', as va'lik chit ichi'at ve't taq' ta'n u ch'o'me'. 11As va'lik chit iyoq'on unq'a tename' ti' u Tiixhe' tu almika' ta'n unq'a ch'o'me' uve' nik ipaleb'e as tuk' unq'a ch'a'k chine'. As ye' nikat ik'axa tib' ti' unq'a va'lexhe' uva' nik ib'ane'. 12As tul kat ipeq' ve't b'en vivajpu u ángele' uve' atik ku' tu vinimla picheele' vi' u nimla a'e' uva' Éufrates, as yak kuxh tzaj ve't u nimla a'e', aq'al uva' la uch ipal ve't unq'a ijlenaale' uva' nik itzaa tu u b'uuq'eb'al q'ii. 13As kat vil ve't oxva'l unq'a sub'ul uva' ech tilone' karat. As uma'l nik tel ch'u'l titzi' u nimla tx'i'latxooe', as uma't nik tel ch'u'l titzi' u txooe' uva' ma'tik ije' ch'u'l xe' u mar, as uma'te nik tel ch'u'l titzi' u uxhchil uva' ni toksa tib' q'ajsan tetz viyol u Tiixhe'. 14As unq'a u vaa' ech tilone' eche' karat, as a'e' oxva'l unq'a sub'ule' uva' nik b'anon unq'a k'uchb'al tetz u tijle'me'. As kat b'en ve't ti' imolax unq'a ijlenaale' skajayil vatz u tx'ava'e' ti' ib'anat ch'a'o tu u q'iie' uva' la ib'an u Kub'aal Tiixhe' isuuchil unq'a tename' skajayil, tan Aake' uva' nim talche' ti' unq'a vee' skajayil. 15As kat vab'i iyolon uma't u tuul vi' uva' ech kat tal ile': —¡Atoj enachb'al, tan ech vule' seti' eche' umaj elq'om! As achveb'al chit ex, ex uva' b'anel etuche' ti' etx'eb'at vule', tan ech exe' eche' umaj uxhchil uva' b'anel tuch unq'a toksa'me'. As ye' la taq' tib' ch'ixvisaloj, tan ye'xhkam la t'oseb' kan,— ti'k u tuul vi'e'. 16As unq'a sub'ule' uva' ech tilone' karat, as imolo ve't unq'a ijlenaale' tu uma'l u atinb'al uva' Armagedón ib'ii tu yolb'al hebreo. 17As tul ipeq' ve't b'en vivujpu u ángele' uve' atik ku' tu vinimla picheele' tu u kajiq'e', as kat vab'i tel ch'u'l uma't u tuul vi' k'atz u nimla xonleb'ale' uva' at tu u tostiixhe'. As ech tal ile': —¡Kat ilejlu ve't u q'iie'!— ti'k u tuul vi'e'. 18As va'lik chit ilitz'kab'an u kayampa'le' uva' kat vila. As kat vab'i ivulun mama'la tuul vi'e' tuk' u q'ankooe' uva' va'lik chit itzetkab'ane'. As kat ul ve't uma'l u kab'laano uva' xo'veb'al chittu', tan ye' atixoj ib'ana uva' sicheesal unq'a uxhchile' vatz u tx'ava'e'. 19As yak kuxh e'p ve't u nimla tename'. As oxva'l el ve't stuul. As echat ve't unq'a nimla tename' skajayil vatz u tx'ava'e' tan yak kuxh ku' ve'te'. As kat tulsa ve't u Kub'aal Tiixhe' u nimla tename' sk'u'l uva' Babilonia ti' taq'at u k'axk'oe' ste. As kat taq'o'k Aak u nimla picheele' te unq'a aa Babilonia uva' atik ku' vinimla tx'i'tzi'l Aake' stuul. 20As kat sotz ve't unq'a vitze' tuk' unq'a tx'ava'e' skajayil uva' atik vi' u mar. 21As kat chajpik tzan sajb'atz tu almika' uva' xo'veb'al chittu', tan kamal uma'l ijatz talal junun u sajb'atze'. As tul kat ul ti' unq'a tename', as va'lik chit iyoq'on ve't unq'a tename' ti' u Tiixhe' ta'n u nimla k'axk'oe' uva' nik ipaleb'e unq'a tename' ta'n u sajb'atze'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\