APOCALIPSIS 18

1As tul b'a'nxi, as kat vil iku' ch'u'l uma't u ángel tu almika'. As mama'la chit iyak'il atike. As yak chit itxiju u vatz tx'ava'e'. 2As taq' ve't je' u ángel tuul ivi'. As ech tal ve't ile': ¡Kat sotzyu ve'te'; kat sotzyu ve't u nimla Babilonia! Tan tatinb'al ve't unq'a sub'ule' kat ib'anlu ve'te', tan a' nimolkat ve't tib' unq'a sub'ule' skajayil. As ech ve't u Babilonia eche' isok unq'a va'lexhla chaj tz'ikine', 3tan kajayil chit unq'a tename' vatz u tx'ava'e' kat ib'an ve't tetz eche' u va'lexhe' uva' nib'an u Babilonia. As kat paavin ve't unq'a ijlenaale' vatz u tx'ava'e' skajayil k'atz u Babilonia uva' ech tatine' eche' umaj ixoj uva' yana's. As kat b'en ve't unq'a aak'a'ye' stx'iol iq'iil ta'n u tacha'v u Babilonia, ti'k u ángel tala. 4As kat vab'i uma't u tuul vi' tu almika' uva' ech ni tal ile': Jank'al ex uva' ex untenam, as elojtaj ch'u'l ex tu u Babilonia, aq'al uva' ye' la paavin ex eche' uve' nib'an u Babilonia. As ye' la potzan ex ta'n u k'axk'oe' uve' tul sti', 5tan mama'la ve't ipaav u Babilonia kat ib'anlu vatz u Tiixhe'. As ye' la sotz ve't vipaave' sk'u'l u Tiixhe' uve' at tu almika'. 6As la aq'pu ve't ich'exel ste, choob'al tetz u va'lexhe' uve' nib'ane'. As ka'pul la aq'pu ich'exel ste ti' jununil unq'a va'lexhe' uva' nib'ane'. As b'anaoj tuch vich'exele' uva' la aq'pu ste eche' ka'vo'j nimla picheel uk'a' uva' va'l chit ik'ayal eche' uva' kat taq' u Babilonia te unq'a tename'. 7As kat ije'sa tib' u Babilonia. As kat toksa je' iq'ii ti' unq'a tetze' uva' je'nal chit ija'mil. Esti'e' la ul ve't u k'axk'oe' sti', tan ech ni tal je' ile' ste: «As xonle'l ve't in tzitza' eche' ixoneb' umaj tixqel umaj b'ooq'ol tenam tu vib'a'nla xonleb'ale'. As ye'xh jatu la b'uchlu ve't in, tan eche' in koj txakay ixoj,» ti'k u Babilonia tal je' ste. 8Esti'e' uva' tu kuxh uma'l q'ii as la ul ve't unq'a k'axk'oe' ti' u Babilonia eche' u kamchile', tuk' oq'ele' tuk' ikuypu va'y. As la tz'e' ve'te' ta'n xamal, tan at iyak'il u Kub'aal Tiixhe' uva' la b'anon isuuchil u Babilonia. 9As jank'al unq'a ijlenaale' vatz u tx'ava'e' uva' kat paavin k'atz u ixoje' ti' ib'anata' kam uva' ni tachva vichi'ole', as la oq' ve'te' ta'n txumu'm, tul la til ve't ije' visib'il u Babilonia. 10As tul la til ve't tul u k'axk'oe' ti' u Babilonia, as la ijetz' ve't el tib' sk'atz ta'n xo'vichil. As la mox taq' je' tuul ivi'. Ech la tal ve't ile': ¡Oyeb' chit ivatz! ¡Oyeb' chit ivatz u nimla tename' uva' Babilonia! Tan a'e' u tename' uva' xo'veb'al chit talpe'. As tu kuxh uma'l oora kat ul u k'axk'oe' sti', chaj unq'a ijlenaale' la tale'. 11As echat la ib'an unq'a aak'a'ye' skajayil vatz u tx'ava'e', tan la oq' ve'te' ta'n txumu'm, tul la til u k'axk'oe' uva' la ul ti' u nimla tename', tan ye'xheb'il ati uva' la loq'on ve't vik'a'ye' 12eche' unq'a b'a'nla q'an ch'ich'e', tuk' unq'a b'a'nla saj ch'ich'e', tuk' unq'a b'a'nla chaj k'ub'e', tuk' unq'a b'a'nla chaj kueentaxhe', tuk' unq'a b'a'nla chaj oksa'me', tan atik unq'a b'a'nla nu'kin ixb'u'je' uva' kaj tuk' mura't tilone'. As atik unq'a k'a'ye' uva' tx'umtx'ulla chaj tze', tuk' unq'a b'a'nla chaj aq'onb'ale' uva' marfil ib'ii, tuk' ka't unq'a b'a'nla chaj tze' uva' je'nal ija'mil, tuk' unq'a sula q'an ch'ich'e'. As atik u aq'onb'ale' uva' ch'ich', tuk' unq'a b'a'nla k'ub'e' uva' marmol ib'ii. 13As atik unq'a k'a'ye' uva' kanela, tuk' ka't unq'a tx'umtx'ulla tze' uva' niku' xo'l unq'a echb'ub'ale', tuk' incienso, tuk' unq'a tx'umtx'ulla tz'akab'ale' uva' mirra ib'ii, tuk' vino, tuk' aceite, tuk' harina, tuk' trigo, tuk' unq'a txokope' tetz ijatz, tuk' unq'a kaneero'e', tuk' unq'a kaaye', tuk' unq'a kare'te' uva' qinimal ta'n unq'a kaaye', as tuk' unq'a uxhchile' uva' k'ayimal ve'te' ti' tok sk'amil. 14As ech la tal ve't unq'a aak'a'y ile' ti' u tename': —As kat sotzyu ve't u chi'la chaj vatz tze'e' uve' achveb'al chit see. As ye'xh jatue' la eel ve't unq'a tx'iib'al aq'iie' uva' nik at'e'si eeb' stuk',— chaj ve't unq'a aak'a'ye' la tale'. 15As jank'al unq'a aak'a'ye' uva' nik ik'ayine' as kat ok ve't stx'iol iq'iil ta'n vik'a'ye' tu u Babilonia, as la ijetz' ve't el tib' sk'atz ta'n xo'vichil, tul la til ve't u k'axk'oe' uva' ni tul ti' u nimla tename'. As la mox oq' ve'te' ta'n txumu'm. As la taq' je' tuul ivi'. 16Ech la tal ve't ile': ¡Oyeb' chit ivatz! ¡Oyeb' chit ivatz u nimla tename' uva' Babilonia! Tan b'a'nla nu'kinla oksa'm uve' nik toksa, tan xolel chite' unq'a toksa'me' tuk' mura't tuk' kaj. As vejelik tib' ta'n unq'a b'a'nla q'an ch'ich'e' tuk' unq'a b'a'nla kueentaxhe' uva' b'a'nla k'ub' chittu'. 17As tu kuxh uma'l oora as kat sotz ve't unq'a tx'iib'al iq'iie' skajayil, chaj ve't unq'a aak'a'ye'. As jank'al unq'a olin tetz unq'a barco, tuk' unq'a aq'onvile', tuk' unq'a uxhchile' uva' ato'k tu unq'a barco uva' nixaan vi' u mar, as tuk' unq'a u vaa' ni taq'onve' ti' itxeyat unq'a txaye' xe' u mar, as la ijetz' ve't el tib' k'atz u k'axk'oe' uva' nik tul ti' u tename'. 18As tul la til ve'te' uva' nije' ve't isib'il u tename' tul nik itz'e'e', as la sik'in ve'te'. As ech la tal ve't ile': —Ye'l uma'toj tenam la lejon ti' u nimla tename',— chaj la tale'. 19As mama'la txumu'm la ok ve't xe' taama unq'a uxhchile' uva' atik vi' u mar. As saq'chib'al chit ve't toq'e'. As ech la mox tal ve't ile': «¡Oyeb' chit ivatz! ¡Oyeb' chit ivatz u nimla tename'! Tan tuk' u tx'iib'al iq'ii u nimla tename', as ok ve't unq'a ib'aal unq'a barco stx'iol iq'iil. As tu kuxh uma'l oora as kat sotz ve't u nimla tename',» chaj unq'a uxhchile' uva' at vi' u mar. 20¡As jank'al ex uva' echen ex tu almika', as chiib'ojtaj ex ti' uve' kat ib'anlu u nimla tename'! ¡As txuq'txunojtaj ex, ex apóstol tuk' ex q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' as tuk' ex uva' ex itenam u Tiixhe' sekajayil, tan tul kat taq' tzan Aak u k'axk'oe' ti' u Babilonia, as ich'exel kat ib'an Aak ste ti' u va'lexh uva' kat ib'an u tename' sete! ti'k u tuul vi'e' uva' vab'i. 21As uma't u ángel uva' xo'veb'al chit iyak'il, as kat ixek ve't uma'l u nimla k'ub' eche' umaj ka'. As kat isuti ve't b'en xe' u mar. As ech tal ve't u ángel ile': As axh u nimla tename' uva' Babilonia, as ech asotze' tuk' yak'il eche' uva' kat ulb'el u nimla k'ub'e', tan techal la sotz ve't evatz vatz u tx'ava'e'. 22As ye'l unpajtoj la ab'il iq'oop u arpa sexo'l. As mita'n u su'e'; as mita'n u trompeta. As ye' ve't aq'on la b'anchu ve't sexo'l. As ye'l unpajtoj la ab'il ve't iche'el u chanale' vatz u ka'e'. 23As ye'l unpajtoj la ilax ve't itxijun umaj xamal sexo'l. As mita'n la ab'il ve't ichiib' umaj chelem naj tuk' umaj q'opo ixoj tul la teq'o tib'. As ech tuk ib'ane', tan ti' uva' ye'l uma'toj tenam vatz u tx'ava'e' uva' la lejon ti' unq'a aak'a'ye' uve' at sexo'l, tan tuk' unq'a etxumb'ale' uva' eche' unq'a b'anol tx'i'la'mile' as kat eyansa itxumb'al unq'a nimla tename' skajayil. 24As sexo'l kat elkat vikajal unq'a niman tetz u Tiixhe' tuk' unq'a q'ajsan tetz viyol Aake' as tuk' unjoltu unq'a tename' skajayil uva' kat yatz'pu ve'te' vatz u tx'ava'e', ti'k u ángel uva' xo'veb'al chittu'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\