APOCALIPSIS 20

1As kat vil iku' ve't ch'u'l uma'l u ángel tu almika' uva' atik u laave tiq'ab' tetz u nimla tokkin jule' tuk' uma't u nimla kateena. 2As itxey ve't u ángel u nimla tx'i'latxooe' uva' tx'i'lanaj ch'elel uva' Satanás ib'ii. As ik'al ve't u ángel u tx'i'lanaje' tu uma'l 1,000 yaab'. 3As isuti ve't b'en u ángel u nimla tx'i'latxooe' tu nimla tokkin jule'. As ilaavi ve't itzi' u nimla tokkin jule'. As toksa ve't sello sti', ti' uva' ye' la uch ve't tel ch'u'l u nimla tx'i'latxooe' ti' iyansat itxumb'al unq'a tename'. As lanal tz'aj ve't uma'l 1,000 yaab'. As a'n la chajpul ve't u nimla tx'i'latxooe' unpajte. As unb'iit kuxh la ul ib'an ve'te'. 4As vil unjoltu unq'a xonleb'ale' uva' xonlikkat unq'a uxhchile' uva' aq'ax ve't tijle'm. As vil ve't u taanxelal unq'a tename' uva' kat eesal ivi' ta'n ch'ich', tan ti' uva' nik inima unq'a yole' uva' ni tal u Jesús as tuk' unq'a itzaq'it u Tiixhe'. As a' unq'a tename' uva' ye' kat ku' qaaloj vatz u txooe' uva' kat je' ch'u'l xe' u mar as mita'n vatz vivatzib'al u txooe'. As ye' kat isa' ve't tok texhlal u txooe' xo'l ipala moj ti' iq'ab'. As kat ul ve't taama unq'a tename' uva' kat yatz'pi. As at ve't tijle'm k'atz u Cristoe' kat ib'ana tu uma'l 1,000 yaab'. 5As a'e' u b'axa tuleb'al taama unq'a kamnaje'. Pet ech koj unjoltu unq'a kamnaje', tan ye' kat ul ve't taama. Pet lanal pal uma'l 1,000 yaab'. As a'n la ul ve't taama. 6As achveb'al chit unq'a itenam u Tiixhe' uve' la ul taama b'axa, tan ye'l ve't tokeb'al ika'v u kamchile' sti'. As la aq'ax ve't u tijle'me' k'atz u Cristoe' tu uma'l 1,000 yaab'. As ok ve'te' ti' oksan iyol tenam vatz Tiixh, as vatz u Cristo unpajte. 7As tul la tzojpu ve't uma'l 1,000 yaab', as la chajpul ve't el tzan u Satanás tu u nimla tokkin jule'. 8As la b'en ve't u tx'i'lanaje' ti' b'en imaxtib'et unq'a tename' skajayil vatz u tx'ava'e', eche' u Gog tuk' u Magog, as ti' b'en imolat ve't unq'a isole' skajayil ti' ib'anat ch'a'o. As ech u tachul unq'a sole' eche' unq'a sanab'e' tzi' u mar. 9As la ipaxi ve't tib' vatz u tx'ava'e'. As techal la isep ve't tib' unq'a sole' ti' u atinb'ale' uva' atkat vitenam u Tiixhe' tuk' ti' u tename' uva' xo'n chit ve't te Aak. As la ku' ve't ch'u'l xamal tu almika'. As la tz'e' ve't unq'a sole' skajayil. 10As u tx'i'lanaje' uva' kat maxtib'en unq'a tename', as sutil ve't b'en tu uve' eche' naab' uva' nitoypukat u nimla xamale' tuk' azufre tu uva' ma'tik isutilkat b'en u txooe' uva' kat je' ch'u'l xe' u mar tuk' u uxhchil uva' kat toksa tib' q'ajsan tetz viyol u Tiixhe', as la ipaleb'ekat u k'axk'oe' sq'iil as aq'b'al ti' chit ib'ene'. 11As kat vil uma'l u nimla xonleb'al uva' saj ti' uva' xonle'lkat uma'l u uxhchil. As sotz ve't u tx'ava'e' tuk' u almika'e' vatz u uxhchile'. As ye'xh katil kat ilpukat ve'te'. 12As kat vil ve'te' uva' txaklik ve't ok unq'a uxhchile' uva' ma'tik ikame' skajayil vatz u nimla xonleb'ale', k'uxh atik tijle'm as moj ye'lik tijle'm. As jajpu ve't u u'uje' uva' tz'ib'amalkat vib'ii unq'a tename' uva' at itiichajil k'atz u Tiixhe'. As tul ye'xnik jajpu u u'uje', as kat jajpul ka't unq'a u'uj uva' tz'ib'alkat uva' kam ma'tik ib'anat unq'a uxhchile' uva' ma'tik ikame'. As kat b'anchu ve't isuuchil ti' unq'a vee' ma'tik ib'anata' kam uva' tz'ib'amalik kan tu unq'a u'uje'. 13As jank'al unq'a uxhchile' uva' ma'tik ikame' uva' atik xe' u mar as tuk' unq'a uva' atik tu u atinb'ale' uva' atkat unq'a kamnaje', as ma'tik itxakeb' vatz u nimla xonleb'ale' ti' ib'anchu ve't isuuchil ti' unq'a uva' kam ma'tik ib'anata'. 14As cheel ti' ib'ene' as ye'xheb'il la kam ve'te', as u atinb'ale' uva' atkat unq'a kamnaje', as kat sutil ve't b'en tu u nimla xamale' uva' eche' naab'. As a' ve't u ka'v kamchile'. 15As jank'al chit unq'a uxhchile' uva' ye' kat chee vib'iie' tu u u'uje' uva' tz'ib'amalkat vib'ii unq'a tename' uva' at itiichajil k'atz u Tiixhe', as kat sutil ve't b'en tu u nimla xamale' uva' eche' naab'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\