APOCALIPSIS 4

1As tul ma't vab'it unq'a yole', as kat vil uma'l u tzi' kab'al uva' jajlike tu almika'. As an chit u tuul vi'e' uva' kat vab'i iyolone' uva' eche' toq'sal trompeta. As ech kat tal ile' sve: —Je'en ch'u'l tzitza', tan tuk unk'uch see kam unq'a vaa' tuk ib'an ve'te',— ti'k u yole' sve. 2As yak kuxh k'uchpu sve ta'n u Tiixhla Espíritu unpajte. As kat vil uma'l u nimla xonleb'al tu almika' uva' xonlik uma'l u uxhchil stuul. 3As ech ika'y u uxhchile' eche' uma'l u k'ub' uva' jaspe ib'ii uva' acha'v chit tilone' as tuk' uma't u k'ub' uva' cornalina uva' kaj tilone'. As sutu'rimal ti' u xonleb'ale' ta'n uma'l u txakmanch'el uva' ech ilitz'lo'lane' eche' umaj cha'x k'ub' uva' esmeralda ib'ii. 4As sutu'rimal ti' u nimla xonleb'ale' ta'n vinaj kajva't unq'a xonleb'ale' uva' xonlikkat vinaj kajva'l unq'a q'esla aamae' uva' kat vila. As atik ok saj oksa'm sta'n. As atik je' koroona ti' ivi' uva' b'a'nla q'an ch'ich'. 5As va'lik chit ilitz'kab'an tel ch'u'l u kayampa'le' tu u nimla xonleb'ale' tuk' u q'ankooe' uva' va'lik chit itzetkab'ane'. As kat vab'i ivulun tel ch'u'l mama'la tuul vi'e' tu u nimla xonleb'ale' unpajte. As atik vujva'l unq'a txijub'al vatz u nimla xonleb'ale'. As a'e' vujva'l tatin u Tiixhla Espíritu. 6As vatz u nimla xonleb'ale' atik uma'l u vaa' ech tilone' eche' mar uva' ech ivatze' eche' umaj ilonb'al uva' yaklu pal kuvatz stuul. As xo'lamal u nimla xonleb'ale' ta'n kajva'l unq'a islich aama uva' nimal unq'a b'aq' ivatze' at svatz as tuk' ti' iqul. 7As vib'axa u islich aamae', as ech tilone' eche' b'alam. As vika've' ech tilone' eche' vaakaxh. As vitoxve' ech tilone' eche' ivatz umaj uxhchil. As vikajve' ech tilone' eche' umaj xich' uva' nixich'ane'. 8As vaajil ixich' junun unq'a islich aamae'. As nimal unq'a b'aq' ivatze' atik sti'. As sq'iil aq'b'al ye' niya'sa ve't kajva'l unq'a islich aamae' ti' iyolone'. As ech ni tal ile': —Jikla Tiixh, jikla Tiixh, jikla Tiixh chit axhe', axh Kub'aal Tiixh, tan axhe' uva' nim aalche' ti' unq'a vee' skajayil. As atik chit axh sixe't u q'iisaje'. As at axh cheel. As at axh ti' chit ib'ene',— ti'k u yole'. 9As tul uva' nik toksa kajva'l unq'a islich aama iq'ii u Tiixhe' uva' xonlik tu u nimla xonleb'ale', as nik taq' ta'ntiixh te Aak uva' isle'l Aak ti' chit ib'ene'. 10As nik iku' ve't vinaj kajva'l unq'a q'esla aamae' qaaloj vatz u Tiixhe' uva' xonlik tu u nimla xonleb'ale'. As inach ve't Tiixh, tan isle'l chit Aak ti' chit ib'ene'. As nik taq' ve't ku' unq'a koroona vatz u nimla xonleb'ale'. As ech ni mox tal ve't ile': 11—Kub'aal Tiixh, eetz chite' uva' la qoksa aq'ii, tan nim aalche'. As axhe' uva' at pal u eejle'me' ti' unq'a uxhchile' skajayil, tan axh cheesan tetz unq'a vee' skajayil. As jank'al uva' ati as tuk' vatxumb'ale' kat acheesakat,— ti'k unq'a q'esla chaj aamae' nik tale'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\