APOCALIPSIS 5

1As kat vil ve't uma'l tu u u'uj tiseb'al iq'ab' u Tiixhe' uve' xonlik tu u nimla xonleb'ale'. As atik tz'ib' tu u u'uje' tuk' sti'. As chab'amal chit ib'alq'ul ve't u u'uje' ta'n vujva'l unq'a sello. 2As kat vil ve't uma'l u ángel uva' xo'veb'al chit viyak'ile'. As kat taq' ve't je' tuul ivi'. As ech tal ile': —¿Ab'il q'i uva' tetz chite' ti' teesal unq'a sello, aq'al uva' la jajpu u u'uje'?— ti'k u ángel. 3As ye'xheb'il kat vil tu almika' uva' la itx'ol ijajat u u'uje', mita'n vatz u tx'ava'e', as mita'n jaq' u tx'ava'e'. As ye'xheb'il kat tx'olon tilat unq'a tz'ib'e' uva' atik tu u u'uje'. 4As a' chit oq'ele' nik unb'ane', tan ye'xheb'il atike uva' tetz chittu' uva' la ijaj u u'uje'. As ye'xheb'il kat tx'olon isik'lel unq'a tz'ib'e' uva' atik tu u u'uje', tan ti' uva' ye' nik tuch tilata'. 5As kat yolon ve't uma'l u q'esla aama. As ech kat tal ile' sve: —Ye' oq' ve't axh, tan il uma'l u tiaal u Judá ati uva' ech tatine' eche' b'alam. As an chit tiaal David unpajte. As ye' kat iya'sa Aak inimat u Tiixhe' k'uxh nimal k'axk'o kat ipaleb'e. As a'e' tuk eesan vujva'l unq'a sello ti' ijajat u u'uje',— ti'k u q'esla aamae' sve. 6As tul kat sajin ve't in, as vil ve'te' uva' txaklik ok uma'l u tal Kaneero' vatz u nimla xonleb'ale'. As sutu'rimal ti' ta'n kajva'l unq'a islich aamae' tuk' vinaj kajva't unq'a q'esla chaj aamae', as u Kaneero' uva' ma'tik iyatz'pe'. As atik vujva'l tuk' as vujva't b'aq' ivatz. As a'e' vujva'l tatin u Tiixhla Espíritu uva' kat chajax b'en vatz u tx'ava'e'. 7As jetz'en ve't ok u Kaneero'e' k'atz u Tiixhe' uva' xonlik tu u nimla xonleb'ale'. As ik'ul ve't u u'uje' te Aak uva' atik tiseb'al iq'ab' Aak. 8As tul til ve't kajva'l unq'a islich aama tuk' vinaj kajva't unq'a q'esla aama ti' ik'ulat u Kaneero' u u'uje', as yak kuxh ku' ve't qaaloj vatz u Kaneero'e'. As junun eq'omik uma'l u q'oob'e'tz sta'n uva' arpa ib'ii tuk' uma'l u koopa uva' b'a'nla q'an ch'ich' chittu' uva' noonalike ta'n incienso, tan a' u incienso k'uchb'al tetz u nacho Tiixhe' uva' nib'an vitenam Aake'. 9As nik ib'itza ve't uma'l u ak' b'itz te u Kaneero'e'. As ech nik tal ile': Tan eetz chite' ti' ak'ulat u u'uje' as ti' eesat unq'a sello sti', tan axhe' uva' kat yatz'pu ve't axh vatz u Tiixhe', tan kat achoo vipaav unq'a tename' tul kat el vakajale', aq'al uva' tetz u Kub'aal Tiixhe' unq'a tename' la ib'ane', k'uxh kam kuxh tenamil as k'uxh kam kuxh yolb'al niyolb'e. 10As kat aaq' ve't tijle'm vatename', as kat ok ve't ti' toksal iyol tenam vatz Tiixh. As tuk' vab'a'nile', as la til ve't vatename' isuuchil unq'a vee' skajayil vatz u tx'ava'e', ti'k u b'itze'. 11As kat vil unpajte. As kat vab'i ve't unq'a tuul vi'e' uva' nik ib'an unq'a ángel, tan xo'lamalik u nimla xonleb'ale' ta'n kajva'l unq'a islich aamae' tuk' vinaj kajva't unq'a q'esla chaj aamae'. As sete'rumalik ti' skajayil ta'n unq'a mama'la ángel, tan ye' saach tachul unq'a ángel uve' kat vila. 12As kat taq' ve't je' tuul ivi' skajayil. As ech tal ile': ¡U Kaneero' as a'e' kat yatz'pu vatz u Kub'aal Tiixhe'! ¡As tetz chite' uva' la ik'ul u tijle'me'! ¡As la ok u tx'iib'al q'iie' tiq'ab', tuk' u nimla txumb'ale', as tuk' u yak'ile'! ¡As techal la oksal iq'ii, tul la nachpi! ti'k unq'a ángel. 13As jank'al unq'a vee' at tu almika'e', tuk' unq'a vee' at vatz u tx'ava'e', as jaq' u tx'ava'e', as xe' u mar, as kat vab'i u tuul ivi'e'. As ech nik tal ile': ¡Qoksataj iq'ii u Tiixhe' uva' xonle'l tu u nimla xonleb'ale'! ¡As qoksataj iq'ii u Jesucristo uva' kat yatz'pi ti' isotzsal kupaav ech ikame' eche' nik tulb'el unq'a Kaneero'e'! ¡As atoj chit u yak'ile' skajayil tiq'ab' ti' chit ib'ene'! ti'k unq'a cheesa'me' skajayil. 14As ech kat tal ve't kajva'l unq'a islich aamae': —¡An chite'! ¡Ech chit la ib'ane'!— ti'k u yole'. As ku' ve't vinaj kajva'l unq'a q'esla aamae' qaaloj vatz u Kub'aale' ti' inachat u islich Tiixhe' ti' chit ib'ene'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\